1 AKAPEEA KOE E KITE EI E KO TEEA TE AKAMORIANGA MOU

“Te kokota ua nei te ngutupa, e te piri oki o te ara, e tae atu ei ki te ora, e tokoia ua ake tei kite atu i te reira.”—Mataio 7:14

Akapeea tatou e kite ei e kare te Atua e āriki i te au tu akamorianga pouroa?

 • Mataio 7:21-23

  Kare te Atua e āriki i te au tu akonoanga pouroa. Kare ratou e rave ana i Tona anoano.

 • Mataio 7:13, 14

  Te akamorianga mou ka taki atu ki te ora mutukore, te akonoanga pikikaa ki te mate mutukore.

 • Mataio 7:16, 17

  Ka kite koe i te akamorianga mou no ta ratou angaanga. Taau ka apii no runga ua i te Pipiria, kare no runga i te au akonoanga.

2 TE MATAARA TIKA I TE AKAMORI I TE ATUA

3 ANOANOIA KOE KIA RAVE I TAAU E IRINAKI RA

Eaa taau ka rave me ka inangaro koe kia āriki mai a Iehova i taau akamorianga?

 • Iakobo 2:19

  Kare e rava ua kia irinaki i te Atua. Anoanoia koe kia rave i Tana e akakite maira i roto i te Pipiria.

 • Isaia 52:11; Apokalupo 17:5

  Apii a “Babulonia Maata” i te tangata kia akamori ia Iehova na te mataara kare aia e mareka ana. Te ō maira te apiianga no te Atua Toru Tai, te vaerua mate kore e te ai o ade.

 • Apokalupo 18:4, 8

  Ka takore a Iehova i te au akonoanga pikikaa. Kia patoi koe i tetai ua atu mea e ō maira te akamorianga pikikaa.

 • Mareko 10:28-30

  Penei te patoiia maira koe, kare ra a Iehova e akaruke ia koe.