1 NA IEHOVA I AKATUMU I TE NGUTUARE TANGATA

“No reira oki au i akamingi atu ei i taku turi ki raro i te aroaro o te Metua o to tatou Atu ra o Iesu Mesia, Nona oki te ingoa i tapaia i te kopu-tangata ravarai, to runga i te rangi, e to te ao katoa nei.”—Ephesia 3:14, 15

Akapeea te ngutuare tangata e mataora ai?

 • Genese 1:26-28

  Na Iehova i akatumu i te ngutuare tangata mua.

 • Ephesia 5:1, 2

  Te mea e mataora ai te ngutuare tangata, kia aru i te akaraanga o Iehova e Iesu.

2 TAAU KA RAVE KIA RIRO EI TANE E EI VAINE MEITAKI

“E aroa ra te tangata katoa i tana uaorai vaine . . . e te vaine oki e kauraro aia i tana tane.”—Ephesia 5:33

Mei teaa te tu o te tane e te vaine ki tetai e tetai?

 • Ephesia 5:22-29

  Na te tane te apainga no te arataki i te ngutuare tangata. Kia akaperepere aia i tana vaine, e kia turu tana vaine i te au ikianga tana ka rave.

 • Kolosa 3:19; 1 Petero 3:4

  Kia takinga meitaki e kia aroa raua i tetai e tetai.

 • 1 Petero 3:1, 2, 7

  Kia akangateitei e kia akaperepere te tane e te vaine i tetai e tetai.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Kia akamatutu te tane i te akarongo o tona ngutuare tangata. Kia akono meitaki te vaine i tona ngutuare.

3 KIA RIRO EI METUA MEITAKI

“Auraka e akariri atu i ta kotou au tamariki ra: e apii ra ia ratou kia pakari ma te ako a te Atu ra.”—Ephesia 6:4

Eaa te apainga a te nga metua?

 • Deuteronomi 6:4-9; Maseli 22:6

  Ka anoanoia koe kia apii i taau tamariki no runga ia Iehova. Akamata i te taime e varevare ra, tauturu ia ratou kia riro ei au oa no Iehova.

 • 1 Petero 5:8

  Apii i taau tamariki akapeea me paruru ia ratou mei te au peu ainga viivii, e tetai atu au turanga te ka takino ia ratou.

 • Ieremia 30:11; Ebera 12:9-11

  Ka anoanoia koe kia ako i taau tamariki, eiaa ra e na roto i te riri e te takinga kino.

4 TA TE ATUA E TAPAPA MAIRA MEI TE TAMARIKI

“E te au tamariki ra, e akarongo atu i to kotou au metua.”—Ephesia 6:1

E te tamariki, eaa kotou ka akarongo ei ki to kotou nga metua?