Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

11. Eaa te Tumu i Maata ai te Taitaia?

11. Eaa te Tumu i Maata ai te Taitaia?

1 KARE A IEHOVA E AKATUPU ANA I TE TAITAIA

“Kia atea ke atu te tuatua kino i te Atua; e te ara i te Mana katoatoa.”—Iobu 34:10

Eaa te tumu i maata ai te taitaia i teia ao?

 • 1 Ioane 5:19

  Ko Satani te tutara o teianei ao.

 • Koheleta 8:9

  Na te tangata e akatupu ana i te taitaia ki etai ke.

 • Koheleta 9:11

  Tetai taime e tupu ana te taitaia ki te tangata i te au ngai me kore i te au taime manako koreia.

 • 1 Petero 5:7

  Inangaro maata to Iehova i te tangata. Kare aia e mareka ana me rokoia ratou e te taitaia.

2 AKAAPA A SATANI I TO IEHOVA TIKAANGA KIA TUTARA

“Kua kite oki te Atua . . . ka puera ïa to korua mata, e ka riro korua mei te Atua ra te tu, i te kite i te meitaki e te kino.”—Genese 3:5

Eaa te tumu i kore ei a Iehova e kopae i te akaapaanga a Satani?

 • Genese 3:2-5

  Akaapa a Satani e e tutara kino te Atua. Inangaro a Satani kia manako te tangata e e tikaanga to ratou kia iki no ratou uaorai eaa te mea tika e eaa te mea tarevake.

 • Iobu 38:7

  Akaapa a Satani ia Iehova i mua i te manotini o te au angera.

3 PUAPINGA KORE TA SATANI AKAAPAANGA

“Kare tei te tangata e aere nei, i te akono i tona uaorai takainga tapuae.”—Ieremia 10:23

Eaa te tumu i roa ai te taitaia ua anga te tangata?

 • Isaia 55:9

  Maata te au tu kavamani o te tangata, kare ra e rauka ia ratou te tutara i te enua me kare a Iehova e turu i te reira.

 • 2 Petero 3:9, 10

  Akakoromaki maata to Iehova i te akatika i tetai tuatau no tatou kia kite e kia iki iaia ei Tutara no tatou.

 • 1 Ioane 3:8

  Akamana a Iehova ia Iesu ei takore pouroa i te au kino ta Satani i akatupu.

4 TAANGAANGA I TOOU TIKAANGA KIA IKI EI TAVINI IA IEHOVA

“E taku tamaiti, kia pakari koe, . . . kia tika iaku kia patoi atu i tei akakino mai iaku nei.”—Maseli 27:11

Eaa te tumu i kore ei a Iehova e māro ia tatou kia tavini iaia?

 • Deuteronomi 30:19

  Oronga mai a Iehova i te tikaanga no tatou kia iki, kare aia i pera i te manu. Ka rauka ia tatou kia iki me ka inangaro tatou i te tavini iaia e me kare.

 • Mataio 22:37, 38

  Inangaro a Iehova kia tavini tatou iaia no to tatou inangaro iaia.