Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII 5

Kua Rave ua Rai a Samuela i te Mea Tika

Kua Rave ua Rai a Samuela i te Mea Tika

Mei te taime mai e meangiti ua ra a Samuela, e noo ana aia i ko i te tapenakara. E angaanga ana aia i reira. E aere mai ana te tangata i te akamori ia Iehova i reira. Kua kite koe e no teaa a Samuela i noo ei i ko i te tapenakara? Ka apii taua na mua no runga i tona mama ia Hana.

Kua roa a Hana i te inangaro anga i tetai pepe nana. Kare ra ana pepe i anau mai ana. Kua pure aia kia Iehova e kua pati akatenga kia tauturu mai iaia. Kua taputou aia e me anau mai tetai tamaiti nana, ka tuku aia iaia kia noo i ko i te tapenakara e kia angaanga i reira. Kua pau mai a Iehova i tana pure, e kua anau mai tetai tamaiti nana. Kua tapa aia i tona ingoa ko Samuela. Mei ta Hana rai i tia, te tae anga a Samuela ki te toru me kore ki te a mataiti, kua apai a Hana iaia kia tavini ia Iehova i ko i te tapenakara.

Ko Eli te taunga maata i ko i te tapenakara. E angaanga katoa ana rai tana nga tamariki i reira. Kia akamaara e ko te tapenakara e ngai akamorianga teia i te Atua. Tikaanga e au angaanga meitaki ta te tangata ka rave i reira. Inara, e au angaanga kino ta te nga tamariki a Eli e rave ra. Kua kite a Samuela e eaa ta raua e rave ra. I rave ana rai a Samuela i te au angaanga kino mei te nga tamariki a Eli?— Kare, kua rave ua rai aia i te mea tika, mei ta tona nga metua i apii iaia.

Toou manako eaa te mea tau no Eli kia rave ki tana nga tamariki?— Tikaanga ka akautunga aia ia raua e kare e akatika ia raua kia angaanga akaou i ko i te are o te Atua. Kare ra oki a Eli i akapera ana. I na, kua riri a Iehova iaia e tana nga tamariki. I reira kua akautunga a Iehova ia ratou.

Kua akakite a Samuela i te karere a Iehova kia Eli

Tetai po te moe ra a Samuela, akarongo aia i tetai tangata e kapiki maira iaia: ‘E Samuela!’ Kua oro atu aia ki ko ia Eli, inara karanga mai a Eli kiaia e: ‘Kare au i kapiki atu ana ia koe.’ Kua tupu akaou mai teia e rua taime. Muri ake i te toru o te taime, akakite a Eli kia Samuela e, me rongo akaou aia i te reo, e karanga atu aia e: ‘E tuatua mai e Iehova, te akarongo atu nei au.’ E ko tera rai ta Samuela i rave. I reira kua tuatua mai  a Iehova kia Samuela e: ‘Akakite koe kia Eli e ka akautunga au i tona ngutuare tangata no ta ratou angaanga kino i rave.’ Eaa ra toou manako, e mea mama ainei no Samuela kia akakite i teia karere?— Kare, kare i te mea mama. Inara noatu kua mataku a Samuela kua rave rai aia i ta Iehova i akakite kia rave aia. Kua tupu rai ta Iehova i akakite. Kua tamateia te nga tamariki a Eli, e kua mate katoa a Eli.

E akaraanga meitaki tikai a Samuela no tatou. Kua rave aia i te mea tika noatu te kite ra aia i te au tangata e rave ra i te au angaanga kino. Akapeea ra koe? Ka aite ainei rai koe mei ia Samuela e ka rave ua rai i te mea tika? Me akapera koe, ka akamareka roa koe ia Iehova e toou nga metua.

TATAU I ROTO I TAAU PIPIRIA