No teaa ra te tangata i riri ei ia Ieremia?

Kua akaora a Iehova ia Ieremia

Tetai taime e aviri ana te tangata ia tatou, me kare, e riri ana ratou ia tatou me tuatua atu no runga ia Iehova. Penei no teia tu, ka inangaro tatou i te akamutu i te tuatua no runga ia Iehova. E manako akapera ana rai koe?— Te akakite maira te Pipiria kia tatou no runga i tetai tamaiti mapu tei inangaro ia Iehova. Inara mei akamutu rai aia i te tuatua no runga Iaia. Ko Ieremia tona ingoa. Ka apii taua no runga iaia.

Te mapu ra rai a Ieremia, akakite a Iehova kia aere aia e akamatakite i te tangata kia akamutu i te rave i te au mea kino. Kare teia i te angaanga mama kia Ieremia, no te mea e mataku tikai tona. Akakite aia kia Iehova e: ‘Kare au e kite eaa taku ka tuatua. E tamaiti ua au.’ Inara, karanga atu a Iehova e: ‘Auraka koe e mataku. Naku koe e tauturu.’

 I na kua akamata a Ieremia i te akamatakite i te tangata e ka akautungaia ratou me kare ratou e taui i to ratou tu. Eaa ra toou manako, kua rave ainei te tangata i ta Ieremia i akakite?— Kare. Kua aviri ratou iaia, e kua riri tikai ratou iaia. Tetai papaki tangata kua inangaro ratou i te ta ia Ieremia kia mate! I te akara anga, eaa to Ieremia manako?— Mataku tikai aia e kua tuatua aia e: ‘Kare roa au e tuatua akaou no runga ia Iehova.’ Inara kua akamutu ainei aia?— Kare, inangaro maata tikai tona ia Iehova. Kare e rauka iaia kia akamutu i te tuatua no runga ia Iehova. E no te mea kare roa a Ieremia i akamutu ana, kua akaora a Iehova iaia.

Ei akaraanga, e tai taime kua tuku tetai au tangata kino ia Ieremia ki roto i tetai vaarua oonu, kua ki i te vari. Kare ana kai e kare ona vai. Inangaro taua au tangata ra i te vaoo ua ia Ieremia i reira kia mate. Inara kua tauturu mai a Iehova iaia e kua ora aia!

Eaa taau i mou mai mei te akaraanga o Ieremia?— Noatu e mataku ana aia i tetai au taime, kare roa aia i akamutu ana i te tuatua no runga ia Iehova. Me tuatua koe no runga ia Iehova, penei ka aviri te tangata ia koe, me kare ka riri mai ratou ia koe. Penei ka akama koe e ka mataku katoa. Inara auraka rava e akamutu i te tuatua no runga ia Iehova. Ka tauturu aia ia koe, mei tana i tauturu ia Ieremia.

TATAU I ROTO I TAAU PIPIRIA