Ko Rebeka tetai vaine tei inangaro ia Iehova. Te ingoa o tana tane ko Isaaka. E inangaro ana rai a Isaaka ia Iehova. Akapeea ra a Rebeka i aravei ei ia Isaaka? Akapeea aia i te akaari anga e te inangaro ra aia i te akamareka ia Iehova? Ka apii taua no runga iaia ine.

Ko Aberahama raua ko Sara to Isaaka nga metua. E noo ana ratou i te enua ko Kanaana. Kare te tangata i reira e akamori ana ia Iehova. Inara kua inangaro a Aberahama i tana tamaiti kia akaipoipo i tetai vaine e akamori ana ia Iehova. I reira kua tono aia i tona tavini ia Eliezera kia kimi i tetai vaine na Isaaka, i te ngai tei karangaia e ko Harana. E noo ana te kopu tangata o Aberahama i reira.

Kua angaanga pakari a Rebeka i te tiki i te vai no te au kamera

I na, kua aere atu a Eliezera e tetai au tavini o Aberahama. Mamao tikai te ara i to ratou aere anga. Kua rave ratou e 10 kamera ei apai i te kai e te au apinga aroa. Akapeea ra a Eliezera e kite ei e ko teea vaine tana ka iki na Isaaka? Te tae anga atu a Eliezera e te au tavini ki Harana, kua tapu ratou i ko i tetai vaarua vai. Kua kite oki a Eliezera e ka aere mai te tangata ki reira ka tiki vai na ratou. Kua pure aia kia Iehova e kua karanga atu e: ‘Me pati au ki tetai tamaine kia oronga mai i tetai vai noku, e me oronga mai aia i te vai noku e no taku au kamera, ka kite au i reira e ko tera te vaine taau i iki.’

I reira kua aere mai a Rebeka ki ko i te vaarua vai. Karanga te Pipiria e, e apinga tikai  aia i te manea. Pati atu a Eliezera kiaia i tetai vai inu nona, tuatua mai aia e: ‘Ae, ka tiki au i tetai vai noou e no taau au kamera.’ Akamanako ra oki! E maata te vai a te au kamera ka inu no te kaki vai. No reira e maata te taime ka oro a Rebeka ki ko i te vaarua vai. Te kite ra koe iaia i roto i te tutu e angaanga pakari ra?— Umere tikai a Eliezera i te mea e kua pau mai a Iehova i tana pure.

E maata ta Eliezera au apinga aroa i oronga na Rebeka. Kua pati a Rebeka ia Eliezera e te au tavini kia aere atu ki ko i to ratou kainga. Akamarama atu a Eliezera e na Aberahama i tono mai iaia, e kua pau mai a Iehova i tana pure. Rekareka tikai te ngutuare tangata o Rebeka i te akatika iaia kia akaipoipo ia Isaaka.

Kua aru a Rebeka ia Eliezera ki Kanaana e kua akaipoipo aia ia Isaaka

Eaa ra toou manako, kua inangaro rai a Rebeka i te akaipoipo ia Isaaka?— Kua kite a Rebeka e na Iehova i tono mai ia Eliezera. No reira i te ui anga atu te ngutuare tangata o Rebeka kiaia e, me ka inangaro aia i te aere ki Kanaana i te akaipoipo ia Isaaka, karanga aia e: ‘Ae, ka inangaro au i te aere.’ Tera taime rai, kua aru aia ia Eliezera. Te tae anga atu ratou ki Kanaana, kua akaipoipo raua ko Isaaka.

No te mea kua rave a Rebeka i ta Iehova i inangaro iaia kia rave, kua akameitaki mai a Iehova iaia. Maata ua atu te au mataiti i muri mai, kua anauia mai a Iesu na roto i tona uanga! Me aite koe mei ia Rebeka te tu i te akamareka ia Iehova, ka akameitaki mai rai a Iehova ia koe.

TATAU I ROTO I TAAU PIPIRIA