Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Akavaitata Atu kia Iehova

 PENE 6

Mana Akapouanga​—Iehova, ‘E Toa Tamaki’

Mana Akapouanga​—Iehova, ‘E Toa Tamaki’

1-3. (a) Eaa te tamataku anga tei aro atu te au Iseraela i te au rima o Aiphiti ra? (e) Akapeea a Iehova i te tamaki anga no tona iti tangata?

KUA araiia te au Iseraela​—kua piritiaia i rotopu i te au pari maunga ngata i te tomo atu e tetai tai ngata tikai te teretere anga. Te arumaki maira te vaeau Aiphiti, e pupu aronga takinga kino, te tauta ra no te takore ia ratou. * Noatu rai, kua raurau atu a Mose i te iti tangata o te Atua e auraka e tuku ua i te au. “Na Iehova oki e tamaki i ta kotou tamaki,” i akapapu atu ei aia ia ratou.​—Exodo 14:14.

2 Noatu rai, kua kapiki atu a Mose kia Iehova, e kua pau mai te Atua: “Eaa koe i kapiki mai ei kiaku? . . . Ka tāki ana i to rakau ki runga, e ka akatika ana i to rima ki runga i te tai, e vaʼi.” (Exodo 14:15, 16) Ka akamanako ana i tei tupu maira. Kua akaue atura a Iehova i tana angera, e kua neke atura te pou tumurangi ki muri mai i te au Iseraela, penei kua akatotoa i te reira mei te paruru e kua arai i te pupu tamaki o Aiphiti. (Exodo 14:19, 20; Salamo 105:39) Kua akatika atu a Mose i tona rima. Tei akatakakeia e te matangi pakari, kua vaiia te tai. Kua akatokaia te tai e kua tu ua mei te paruru rai, te akatakakeanga i tetai ara tau ua no te katoa anga o te iti tangata!​—Exodo 14:21; 15:8.

3 Kua kite atu i teia akaariari anga o te tu ririnui, ka tau a Pharao kia ota i tona au pupu vaeau kia akaruke. Kareka ra, kua ota atu a Pharao ngakau parau e kia tamaki atu. (Exodo 14:23) Kua arumaki atura te au Aiphiti, inara kua tupu te tumatetenga kia ratou kua matara te au uira o to ratou au kariota. I te  pou meitaki anga te au Iseraela i tetai tua, kua akaue atura a Iehova ia Mose: “Ka akatika ana i to rima ki runga i te tai, kia oki mai te tai ki runga i to Aiphiti, ei rungao i to ratou au kariota, e to ratou aronga akaoro oroenua ra.” Kua topa mai te tai, te akamaremo anga ia Pharao e tona pupu vaeau!​—Exodo 14:24-28; Salamo 136:15.

I te Tai Muramura, kua akapapu a Iehova iaia uaorai ei ‘toa tamaki’

4. (a) Eaa ta Iehova i akapapu mai i te Tai Muramura? (e) Akapeea tetai me ariu atu ki teia akatutu anga o Iehova?

4 Te akaora anga mai i te iti tangata Iseraela i te Tai Muramura e tupuanga puapingaia i roto i te tuatua enua o ta te Atua akonoanga i te au tangata ravarai. I reira kua akapapu a Iehova iaia uaorai ei ‘toa tamaki.’ (Exodo 15:3) Akapeea koe, i reira, i te ariu anga atu ki teia akatutu anga o Iehova? E tika, kua akatupu mai te tamaki i te mamae e te mii ki te au tangata ravarai. Penei paa i to te Atua taangaanga anga i tona mana akapouanga i te akaraanga e te uri ke ra kare ei akakeu anga ia koe kia akavaitata atu kiaia?

Tamaki Tu-Atua ma te Au Tamaki Anga a te Tangata

5, 6. (a) Eaa ra te Atua i tau ei kia tapaia e ko “Iehova Sabaota”? (e) Mei teaa te tuke o te tamaki tu-Atua mei te tamaki a te tangata?

5 Vaitata rai e toru anere taime i roto i te au Tuatua Tapu Epera e rua taime i roto i te au Tuatua Tapu Ereni Kerititiano, kua orongaia ki te Atua te taoonga “Iehova Sabaota.” (1 Samuela 1:11) Ei Tutara Ngateitei, te akaaere ra a Iehova i te au nuku angera ririnui roa. (Iosua 5:13-15; 1 Ariki 22:19) E mea umere tikai te akapouanga ka rauka i teia nuku. (Isaia 37:36) Te akapou anga i te au tangata kare ia i te mea tau no te akamanako atu. Inara, kia akamaara tatou e kare ta te Atua au tamaki anga i aite ki te au tamaki anga tau kore a te tangata ra. Penei ka tauta te au arataki vaeau e te poritiki no te rave i te au akakoroanga tau ei akapuapinga ia ratou. Inara i roto i te tamaki anga a te tangata te o maira te noinoi e te manako uaorai.

 6 Ei tuke anga, kare a Iehova i akakeuia e te manako ngakau matapo. Te akakite maira Deuteronomi 32:4 e: “Te Mato ra, e tiama tana angaanga ra, E tuatua tau tona au mataara ravarai. E Atua pikikaa kore, ma te kore e kitea te tu tau kore ra; E tuatua tika e te tu tika ra aia.” (NW) Te akakino ra te Tuatua a te Atua i te riri akatere koreia, te tu kino, e te ta ua. (Genese 49:7; Salamo 11:5) No reira kare a Iehova e rave i te angaanga ma te kore e tumu. Te taangaanga tau ra aia i tona mana akapouanga e ko tetai ravenga openga ia. Te aite ra mei tana i taiku na roto i tana peroveta ko Ezekiela: “E manga rekareka mea ngiti ake ainei toku i te mate o te tangata kino? te tuatua maira te Atu ra ko Iehova: e auraka ainei kia ariu mai aia i tona ra au arataa, e kia ora?”​—Ezekiela 18:23.

7, 8. (a) Eaa ta Iobu i taopenga tarevake ra no runga i tona au mamaeanga? (e) Akapeea a Eliu i te akatika anga i to Iobu manako no teia? (nga) Eaa te apiianga ka mou mai ia tatou mei to Iobu tupuanga?

7 Eaa, i reira, a Iehova i taangaanga ei i te mana akapouanga? I mua ake ka pau atu ei, penei ka maara ia tatou te tangata tuatua tika ko Iobu. Kua akaao a Satani me ka rauka ia Iobu​—i tetai ua atu tangata tikai​—te akono i tona tu tau i raro ake i te timataanga. Kua pau atu a Iehova i taua akaaoanga na te akatikaanga ia Satani kia timata i to Iobu tu tau. Tei tupu mai, kua tupu kia Iobu te maki, te ngere anga i te apinganui, e te ngere anga i tana tamariki. (Iobu 1:1–2:8) Kare i kite no runga i teia au maro anga, kua taopenga tarevake ua a Iobu e e utunga tika kore tona mamaeanga no ko mai i te Atua. Kua ui aia ki te Atua e eaa oki Aia i akariro ei iaia ei “pa,” e ei “enemi.”​—Iobu 7:20; 13:24.

8 Kua akamaeu tetai mapu ko Eliu tona ingoa i te apa i roto i ta Iobu akamanako anga, te tuatua anga: “Taau i karanga ra e, Kua maata te tuatua-tika naku ra i ta te Atua?” (Iobu 35:2) Ae, e mea neneva kia manako e kua kite meitaki atu tatou i te Atua me kare kia manako e kua akono tau kore ua aia. ‘Kia atea ke atu te tuatua kino i te Atua; e te ara i te Mana Katoatoa,’ i karanga ei a Eliu. I muri mai, kua tuatua atu aia: ‘I te Mana Katoatoa ra, kare i kitea e tatou kia kimi: tei maata i te mana, e te  tuatua-tau, te maata ua atura te tuatua-tika nana: kare aia e takingakino.’ (Iobu 34:10; 36:22, 23; 37:23) Kua papu ia tatou e me tamaki te Atua, e tumu meitaki tana no te rave akapera. Te manako anga i te reira, ka akara ana tatou i etai au tumu i rave ei te Atua au i tetai taime te angaanga ei tumu toa.​—1 Korinetia 14:33.

Te Tumu i Akakeuiai te Atua Au kia Tamaki Atu

9. Eaa ra te Atua au i tamaki ei?

9 I muri mai i te akapaapaaanga i te Atua ei ‘toa tamaki,’ kua akakite a Mose: “Koai to te au atua e arite kia koe, e Iehova? koai tei arite kia koe, ko tei kakā i te tapu ra?” (Exodo 15:11) Kua tata arite rai te peroveta ko Habakuka e: “E mata ara kore rava toou, kare e tika kia akara mai i te kino, kare oki e tika ia koe, kia akara mai i te tuatua-tika kore.” (Habakuka 1:13) Noatu e e Atua aroa a Iehova, e Atua tapu katoa aia, te tuatua tau, e te tika. I tetai taime, te akakeu ra taua au tu iaia kia taangaanga i tona mana akapouanga. (Isaia 59:15-19; Luka 18:7) No reira kare te Atua e akaviivii i tona tu tapu tikai me tamaki aia. Mari ra, te tamaki ra aia no te mea e tapu oki aia.​—Exodo 39:30.

10. (a) Inaea e akapeea te umuumu anga no te Atua kia tamaki i te tupu mua anga mai? (e) Akapeea ua me akatikaia te ke tei totouia ia Genese 3:15, e eaa oki te au puapinga no te au tangata tuatua tau ra?

10 Ka akamanako ana i te turanga tei tupu mai i muri ake i te akarongo kore anga nga tangata mua, a Adamu raua ko Eva, i te Atua. (Genese 3:1-6) Naringa aia i akatika ua i to raua tu tau kore, ka akakino a Iehova i tona uaorai turanga ei Ngateitei i te Ao Katoa e Pini Ua Ake. Ei Atua tuatua tau, kua umuumuia aia kia akautunga ia raua kia mate. (Roma 6:23) I roto i te totou mua o te Pipiria, kua totou aia e ka tupu te ke i rotopu i tona au tavini e te aronga aru i te “ovi,” ko Satani ra. (Apokalupo 12:9; Genese 3:15) I te openga ra, ka akatika uaia teia ke na roto i te akaparuparu anga ia Satani. (Roma 16:20) Inara ka tupu mai na roto i taua raveanga akavaanga te au akameitakianga maata no te au tangata tuatua tika, te akarangatira  anga i te enua mei te akamana anga a Satani e te akatueraanga i te mataara no tetai parataito i te koropu. (Mataio 19:28) Kia tae roa ki te reira taime, ko te aronga tei kapiti ki to Satani tua ka riro ei aronga kino i te pae kopapa e te pae vaerua ki te iti tangata o te Atua. I tetai mai atianga, ka akao mai a Iehova.

Te Rave Angaanga ra te Atua no te Akakore i te Kino

11. Eaa ra te Atua i umuumuiai kia apai mai i te vaipuke i te koropu katoa?

11 Te Tiruvi o te tuatau o Noa ra tetai tupu anga o taua akao anga mai. I na Genese 6:11, 12 ei: “Kua kino roa ra te enua i mua i te aroaro o te Atua; e kua ki te enua i te takinga-kino. E kua akara iora te Atua i te enua nei, e i na, kua kino roa; kua kino roa te aerenga o te tangata ravarai i te enua nei.” Ka akatika ainei te Atua i te kino kia akakore i te akairo openga o te tu akono e toe nei i te enua? Kare. Kua umuumuia a Iehova kia apai mai i te tiruvi i te koropu kia akakore mei te enua i te aronga tei inangaro maata i te ta ua e te tu akono tau kore.

12. (a) Eaa ta Iehova i totou no runga i ta Aberahama “uanga”? (e) Eaa ra te ngati Amori i tau ei kia akaateaia?

12 Kua arite te reira ki ta te Atua akavaanga i to Kanaana. Kua akakite mai a Iehova e na roto mai ia Aberahama ka aere mai tetai “uanga” na roto i te reira ka akameitakiia te au pamiri katoatoa i te enua nei. Kia rotai ki taua akakoroanga, kua akaue te Atua e ka orongaia ki ta Aberahama uanga te enua o Kanaana, e enua tei nooia e tetai iti tangata tei tapaia e ko te ngati Amori. Akapeea te Atua i te akatika anga no te akaatea maro i teia au tangata mei to ratou enua? Kua totou a Iehova e kare teia akaatea anga e tupu no etai 400 mataiti​—kia tae tikai “te ara a te ngati Amori ra” e kua “rava roa.” * (Genese 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) I taua tuatau ra, kua topa oonu atu te ngati Amori ki roto i te tu akono kino tikai. Kua riro mai a Kanaana ei enua  akamori itoro, akamaringi anga toto, e te au raveanga ainga viivii tau kore. (Exodo 23:24; 34:12, 13; Numero 33:52) Kua tamate katoa te au tangata o taua enua i te au tamariki ei au atinga i roto i te ai. Ka tau ainei te Atua tapu kia akamaeu i tona iti tangata ki taua tu kino tau kore? Kare! Kua akakite aia: “Kua viivii oki te enua: ka tutaki ei au i tana ara ki runga iaia uaorai, e na te enua uaorai e akaruaki i tona au tangata ki vao.” (Levitiku 18:21-25) Inara, kare a Iehova i tamate marikonga kore ua i taua iti tangata ra. Kua akaoraia te aronga i akono o Kanaana, mei ia Rahaba e te au Gibeona ra.​—Iosua 6:25; 9:3-27.

Tamakianga no Tona Ingoa

13, 14. (a) Eaa ra a Iehova i umuumuiai kia akatapu i tona ingoa? (e) Akapeea a Iehova i te tama anga i tona ingoa mei te au tu akakino anga?

13 No te mea e tapu a Iehova, e tapu katoa tona ingoa. (Levitiku 22:32) Kua apii a Iesu i tana pipi kia pure: “Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Kua akaviivii te meameaau anga i Edene i to te Atua ingoa, te akatupu anga i te ekoko anga no te tu o te Atua e te mataara tutara anga. Kare rava e rauka ia Iehova te akangaro i taua pikikaa e te meameaau anga. Kua umuumuia aia kia tama i tona ingoa i te au tu akakino anga.​—Isaia 48:11.

14 Ka tamanako akaou ana i te au Iseraela. Koi vai ei ratou ei aronga tuikaa i Aiphiti, kua akaraanga puapinga kore ta te Atua taputou kia Aberahama e na roto i tona Uanga ka akameitakiia te au pamiri katoatoa i te enua nei. Inara na te akaora anga ia ratou e te akanooanga ia ratou ei iti tangata, kua tama a Iehova i tona ingoa mei te au tu akakino anga. No reira kua maara i te peroveta ko Daniela i roto i te pure: “E te Atu, e to matou Atua, ko tei arataki mai i to au tangata mei te enua maira mei Aiphiti, ma te rima ririnui, e kua rongonui ia koe toou ingoa.”​—Daniela 9:15.

15. Eaa ra Iehova i akaora mai ei i te au ngati Iuda mei te tuikaa anga i Babulonia?

15 Ma te umere, kua pure a Daniela na teia tu i te tuatau te umuumu ra te au ngati Iuda ia Iehova kia rave angaanga  akaou no Tona ingoa ra. Kua kite atu te au ngati Iuda akarongo kore ia ratou uaorai i roto i te tuikaa anga, teia taime i Babulonia. To ratou oire maata, ko Ierusalema, kua akataneaia. Kua kite oki a Daniela i te akaoki akaou anga i te au ngati Iuda ki to ratou enua ka akapaapaa i to Iehova ingoa. No reira kua pure atu a Daniela: “E te Atu, e akakore mai te ara; e te Atu, e akono mai, e e rave; auraka e tavarevare, noou uaorai, e taku Atua: no te mea kua tapaia toou oire, e toou ra au tangata, i toou uaorai ingoa.”​Daniela 9:18, 19.

Tamakianga no Tona Iti Tangata

16. Akamarama mai i to Iehova inangaro i te paruru i tona ingoa kare te aite anga e e manako kore aia e te manako ra iaia uaorai.

16 Te aite anga ainei i to Iehova inangaro anga i te paruru i tona ingoa e e manako kore aia e te manako ra iaia uaorai? Kare, na te raveanga kia tau ki tona tu tapu tikai e te inangaro i te tika, te paruru ra aia i tona iti tangata. Ka tamanako ana ia Genese pene 14. I reira ka tatau tatou i nga ariki e a tei opu atu i ta Aberahama nepeu ko Lota, ma te pamiri katoa o Lota. Ma te tauturu a te Atua, kua rave atu a Aberahama i te autu anga tuke ua akerai te ririnui teitei ra! Te tataanga o teia autu anga papu e ko te rekoti mua tei tukunaia ki roto “i te buka tamaki a Iehova ra,” papu e e puka katoa tei tata i tetai atu au tamaki anga vaeau kare i rekotiia i roto i te Pipiria. (Numero 21:14) Kua aru mai tetai au autu anga e manganui.

17. Eaa te akaari maira e kua tamaki a Iehova no Iseraela i muri mai i to ratou tomo anga ki roto i te enua ko Kanaana? Oronga mai i te au akaraanga.

17 Kare i roa i mua ake ka tomo atu ei to Iseraela ki roto i te enua ko Kanaana, kua akapapu atu a Mose kia ratou: “Na to kotou Atua ra na Iehova, ko tei na mua ia kotou ra, e tamaki i ta kotou tamaki; mei tana katoa i rave ia kotou i Aiphiti.” (Deuteronomi 1:30; 20:1) Te akamata anga mai mei tei mono ia Mose, ko Iosua, e tae mai ki te tuatau o te Akava e te au tutara anga o te au ariki pikikaa kore o Iuda, kua tamaki tikai a Iehova no tona iti tangata, te oronga anga kia ratou i te au autu  umereia tikai ki rungao i to ratou au enemi.​—Iosua 10:1-14; Akava 4:12-17; 2 Samuela 5:17-21.

18. (a) Eaa tatou ka akameitaki ei e kare a Iehova i taui? (e) Eaa te ka tupu me itae atu te ke tei akatakaia mai ia Genese 3:15 ki tona take?

18 Kare a Iehova i taui; kare katoa tana akakoroanga i taui no te akariro i teia paraneta ei parataito ponuiaau. (Genese 1:27, 28) Te rikarika nei rai te Atua i te kino. I taua taime rai, te inangaro akaperepere ra aia i tona iti tangata e kare e roa atu ka rave angaanga no ratou. (Salamo 11:7) Ko te tika, te ke tei akatakaia mai ia Genese 3:15 te tapapaia ra kia itae atu i tetai take taui anga umere e te ta ua a te tuatau ki mua. Kia akatapu i tona ingoa e kia paruru i tona iti tangata, ka riro akaou mai a Iehova ei ‘toa tamaki’!​—Zekaria 14:3; Apokalupo 16:14, 16.

19. (a) E akatutu mai i te tumu ka akavaitata atu ei to te Atua taangaanga i te mana akapouanga ia tatou kiaia. (e) Eaa te akakeu anga no to te Atua tu puareinga i te tamaki kia tatou?

19 Ka akara ana i tetai akatutu anga: Ka tamanako ana e kua takinokinoia e tetai animara taetaevao te pamiri o tetai tangata e kua rere atu taua tangata ra ki roto e kua tamate atu i taua manu kino. Ka tapapa ainei koe i tana vaine e te tamariki kia patoi atu i teia raveanga angaanga? Kare oki, ka tapapa koe ia ratou kia akakeuia e tona aroa noinoi kore no ratou. Na roto  i taua tu ra, auraka tatou e patoi atu i to te Atua taangaanga anga i te mana akapouanga. Tona puareinga i te tamaki atu ei paruru ia tatou ka tau kia akamaata i to tatou inangaro iaia. Ka tau katoa e kia akaoonuia to tatou ngateitei no tona mana kotinga koreia. No reira, ka rauka “kia akamori tatou i te Atua ma te kiteaia mai, ma te akaaka e te mataku.”​—Ebera 12:28.

E Akavaitata Atu ki te ‘Toa Tamaki’

20. Me tatau tatou i te au tataanga Pipiria o te tamaki anga tu-Atua kare tatou i marama meitaki, akapeea tatou me akono atu, e no teaa ra?

20 E tika, kare te Pipiria i roto i te turanga tataki tai i akamarama pouroa mai i te au akakite anga o ta Iehova iki anga no runga i te tamaki anga tu-Atua. No teia ka papu ua ia tatou: Kare rava a Iehova e rave i te mana akapouanga na roto i tetai tu tika kore, kino kore, me kare takinga kino. E putuputu te taime, te tamanakoanga i to roto tikai i te tataanga Pipiria me kare tetai akakiteanga no te reira ka tauturu ia tatou kia manako meitaki i te au mea. (Maseli 18:13) Noatu me kare i rauka ia tatou te au tuatua akataka anga, na te apii maata atu anga no runga ia Iehova e te maaraara anga i tona au tu akaperepere ka tauturu ia tatou kia akatikatika i etai au tu ekoko anga te ka tupu mai. Me rave tatou i teia, ka kite mai tatou e e maata ta tatou tumu no te irinaki i to tatou Atua, ko Iehova.​—Iobu 34:12.

21. Koi vai ei aia ei ‘toa tamaki’ i tetai taime, mei teaa tikai a Iehova?

21 Noatu e e ‘toa tamaki’ a Iehova me maro mai te turanga, kare te aite anga o teia e e tu tamaki tona. I roto i ta Ezekiela orama o te kariota i te rangi ra, kua akatutuia mai a Iehova e te papa ra no te tamaki atu i tona au enemi. Inara, kua kite atu a Ezekiela e kua koropiniia te Atua e te anuanua​—e akairo no te au. (Genese 9:13; Ezekiela 1:28; Apokalupo 4:3) Te taka meitaki ra, e tu maru to Iehova e te au tikai. “Ko te Atua oki te aroa,” i tata ei te apotetoro ko Ioane. (1 Ioane 4:8) Te vai tau ua ra to Iehova au tu pouroa i roto i te tu apa kore. Mei teaa te akameitaki anga ia tatou, i reira, e kia rauka i te akavaitata atu ki tetai Atua ririnui e te aroa ua!

^ para. 1 Kia tau ki te tata tuatua enua Iuda ko Josephus, kua “arumakiia [te au Epera] e te au kariota e 600 ma te au tangata akaoro oroenua e 50,000 e te au tangata vaeau e 200,000 te numero.”​—Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].

^ para. 12 Te taka meitaki ra, te tuatua “ngati Amori” i konei te kapiti mai nei i te au tangata pouroa o Kanaana.​—Deuteronomi 1:6-8, 19-21, 27; Iosua 24:15, 18.