Neke ki te tumu manako rikiriki

Kua Taui Ainei te Au Kite o Iehova i te Pipiria Kia Tano ki to Ratou Irinakianga?

Kua Taui Ainei te Au Kite o Iehova i te Pipiria Kia Tano ki to Ratou Irinakianga?

Kare, kare matou e pera ana. Mari ra, i te kite anga matou e kare to matou irinakianga i aru i te aerenga manako o te Pipiria, kua taui matou i to matou irinakianga.

I mua ake ka akamata ai i te uri i te New World Translation of the Holy Scriptures i te mataiti 1950, kua akarakara matatio matou i te Pipiria. Kua taangaanga matou i te au urianga Pipiria e vaira, e kua akatumu i to matou irinakianga kia tano meitaki ki te reira. Akamanako ana i tetai au akaraanga o te au irinakianga a te Au Kite o Iehova kua roa te tuatau, e kia akara koe me te aiteite ra te reira ki ta te Pipiria e apii maira.

  1. Ta matou e irinaki ra: Kare te Atua i te Toru Tai. Akakite mai te Zion’s Watch Tower o Tiurai 1882 e: “Ta matou aronga tatau, kua irinaki ratou i roto ia Iehova e ia Iesu, pera katoa te Vaerua tapu, kare ra e āriki ana e e apiianga Pipiria teia, e toru Atua i roto i te tangata okotai me kore, e tai Atua i roto i te tangata e toru.”

    Akakite te Pipiria e: “Ko Iehova to tatou Atua, okotai Iehova.” (Deuteronomi 6:4, The Holy Bible, na Robert Young) “Okotai rava ïa Atua, ko te Metua, no reira mai te au mea katoa nei, e nona oki tatou; okotai oki Atu ko Iesu Karaiti, nana te au mea katoa nei, e nana katoa oki tatou.” (1 Korinetia 8:6, American Bible Union Version) Akakite mai a Iesu: “E maata atu te Metua iaku.”—Ioane 14:28, Douay-Rheims Version.

  2. Ta matou e irinaki ra: Kare e tamamae anga e tuatau ua atu i roto i te aʼi tamamaeanga. I roto i te Zion’s Watch Tower o Tiunu 1882 te tumu manako maata “E Utunga te Mate no te Ara,” kua raveia mai te irava no roto ia Roma 6:23, te akakite ra e: “Taka meitaki e te māmā teia irava. E manganui te karanga ra e e irinaki ana ratou i te Tuatua a te Atua te Pipiria, inara te patoi atura i teia irava, e kua māro mai e kua irinaki ratou, ko ta te Pipiria teia e apii nei, ko te utunga o te ara koia oki ka tamamaeia koe e tuatau ua atu.”

    Akakite te Pipiria e: “Ko te tangata e rave i te ara ra, ko te ka mate ïa.” (Ezekiela 18:4, 20) Ko te utunga openga o te aronga tei patoi i te Atua, kare i te tamamae anga e tuatau ua atu, mari ra e “mate mutu kore.”—2 Tesalonia 1:9.

  3. Ta matou e irinaki ra: E kavamani tika tikai te Patireia o te Atua kare tei roto i te ngakau. No runga i te Patireia o te Atua, akakite te Zion’s Watch Tower o Titema 1881 e: “Ko te akatupu anga i teia patireia, te ō maira te takore anga i te au patireia pouroa o te enua.”

    Akakite te Pipiria e: “E i te au rā o taua au ariki ra, e akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu: kare oki taua basileia ra e riro i etai ke, e riro na te reira e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra, e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.”—Daniela 2:44.

Irinaki ainei te Au Kite o Iehova ki runga i te New World Translation no te turuturu i to ratou au irinakianga?

Kare, te taangaanga ra matou i te au Pipiria e manganui i roto i ta matou angaanga tutu aere. Te tika, te oronga nei matou i tetai kopi o te New World Translation kare e tutaki ei tuanga no ta matou porokaramu apii Pipiria. Te mataora katoa nei matou i te apii ki te aronga tei inangaro i te taangaanga i tetai atu au urianga o te Pipiria.