Neke ki te tumu manako rikiriki

Te Māro ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Tangata Kia Taui i ta Ratou Akonoanga?

Te Māro ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Tangata Kia Taui i ta Ratou Akonoanga?

Kare, kare matou e akapera ana. I taiku ana matou i roto i ta matou makatini maata koia oki Te Punanga Tiaki e: “E tarevake te māro anga i te au tangata kia taui i ta ratou akonoanga.” * Teia te au tumu kare matou e māro ana i te tangata:

  • Kare rava a Iesu i māro ana i te tangata kia āriki i tana au apiianga. Kua kite aia e iti ua te tangata te ka āriki ua i tana karere. (Mataio 7:​13, 14) I te turori anga tetai o tana au pipi i tana tuatua, kua tuku aia ia ratou kia aere e kare aia i māro ana ia ratou kia noo mai.​—Ioane 6:​60-​62, 66-​68.

  • Kua apii a Iesu i tana au pipi auraka e māro i tetai ke kia taui i ta ratou au irinakianga. Kare tana au pipi e māro ana i te tangata kia āriki i te tuatua meitaki o te Patireia me kare ratou e inangaro, mari ra ka kimi tana au pipi i te aronga te ka akarongo mai.​—Mataio 10:​7, 11-​14.

  • E puapinga kore te taui anga me maroia te reira e ka āriki anake ua te Atua i te akamorianga no roto mai i te ngakau.​—Deuteronomi 6:​4, 5; Mataio 22:37, 38.

E angaanga akaapaanga ainei ta matou kia taui i te akonoanga?

E tika rai e akatotoa ana matou i te karere Pipiria “e tae ua atu ki te openga o te enua ra,” i te rave anga i te reira i te “ngai tangata, e i tera are i tera are,” mei tei akaueia i roto i te Pipiria. (Angaanga 1:8; 10:42; 20:20) Pera katoa mei te au Kerititiano mua, i tetai taime ka akaapaia matou no te taui anga i te akonoanga a tetai ke ma te akono kore i te ture.” (Angaanga 18:12, 13) Inara, teia au akaapaanga e mea pikikaa te reira. Kare matou e māro ana i tetai ua atu kia āriki i ta matou irinakianga. Mari ra, te irinaki ra matou e ka tau te tangata kia rauka mai te kite e kia rave i ta ratou uaorai ikianga tau.

Kare matou e māro ana i te tangata kia taui i te au akonoanga, kare katoa matou e rave i te au angaanga porotiki i raro ake i te tutu akonoanga ua me kore ra e oronga i te au meitaki i te pae kopapa e te pae puapinga kia maata mai te au mema ou. E tuke ra teia ki tetai pae i karanga e e Kerititiano ratou inara kua akangateitei kore ia Karaiti na te rave anga i teia au angaanga. *

E tikaanga ainei to te tangata i te taui i te akonoanga?

Kua akaruke te peroveta ko Aberahama i te akonoanga a tona kopu tangata

Ae, te akakite maira te Pipiria e e tikaanga to te tangata kia taui i ta ratou akonoanga. I roto i reira kua tataia te au tangata e manganui tei kore i aru i te akonoanga a to ratou kopu tangata e ma to ratou uaorai tikaanga, kua iki i te akamori i te Atua mou. Ko Aberahama, ko Ruta, tetai papaki tangata i Atene, e te apotetoro ko Paulo ko tetai akaraanga ua teia. (Iosua 24:2; Ruta 1:​14-​16; Angaanga 17:22, 30-​34; Galatia 1:​14, 23) Kapiti mai, te āriki ra te Pipiria i te tikaanga o tetai tangata kia iki i te akaruke i te akonoanga tei ārikiia e te Atua.​—1 Ioane 2:​19.

Ko teia tikaanga kia taui i te akonoanga kua turuia e te Universal Declaration of Human Rights, tei kapikiia e te United Nations e ko “te tango no te ture tikaanga o te tangata i te ao katoa.” Te akakite maira teia koreromotu e e “tikaanga to te tangata tataki tai kia taui i tana akonoanga me kore tona irinakianga” e “kia kimi, kia rauka mai e kia oronga i te au akakiteanga e te au manako,” kapiti mai te au manako o te akonoanga. * E tika, kapiti mai teia tikaanga ko te umuumuanga kia akangateitei i te tikaanga o tetai ke kia akono tamou i ta ratou uaorai irinakianga e kia kopae i te au manako kare ratou e āriki ana.

Ka patoi ainei te tauianga akonoanga i te au peu a te kopu tangata?

Kare ko teia te tumu kia akapera. Te akamaroiroi maira te Pipiria kia akangateitei i te tangata ravarai, noatu i ta ratou akonoanga. (1 Petero 2:​17) Kapiti mai, te akono ra te Au Kite o Iehova i te akaueanga a te Pipiria kia akangateitei i to ratou au metua, noatu e tuke to ratou au irinakianga.​—Ephesia 6:​2, 3.

Noatu rai, kare te katoatoa e āriki ana i te au manako o te Pipiria. Akakite mai tetai vaine tei utuutuia i Zambia e: “I toku ngai nooanga, me tauiia te akonoanga . . ., ka manakoia te reira e e akangateitei kore e te pikikaa i te ngutuare tangata e te ngai e noo ra aia.” Kua aro atu teia vaine i teia manamanata i te tuatau e mapu ra aia e kua apii i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova e i muri ake kua taui i tana akonoanga. Karanga aia e: “Kua akakite putuputu mai toku nga metua e kua mareka kore rava raua iaku no te akangateitei kore ia raua. E ngata tikai te reira iaku, i te mea e ko to raua mareka anga iaku e mea puapinga tikai te reira. . . . Te ikianga te tu tiratiratu kia Iehova kare ki te au peu akonoanga kare te aiteanga e te akaari ra au i te tu akangateitei kore ki toku ngutuare tangata.” *

^ para. 2 Akara i Te Punanga Tiaki o Tianuare 1, 2002, kapi 12, parakarapa 15.

^ para. 8 Ei akaraanga, i te mataiti 785 T.N., kua tuku a Charlemagne i te ture ko te mate te utunga ki te au tangata i Saxony tei kore i inangaro kia papetitoia ei Kerititiano. Pera katoa, the Peace of Augsburg, tei akamanaia i te 1555 T.N. e te au pupu tamaki i roto i te Patireia Tapu o Roma, kua akakite e ka anoanoia te au tutara o te au ngai tataki tai kia riro ei Katorika Roma me kore ei Lutheran e ka anoanoia te katoatoa i raro ake i tana tutara anga kia aru i tana akonoanga. Ko te aronga tei patoi i te aru i te akonoanga a te tutara, kua umuumuia ratou kia akaruke i taua ngai ra.

^ para. 11 Kua kapitiia tetai au tikaanga aiteitei i roto i te African Charter on Human and Peoples’ Rights, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the 2004 Arab Charter on Human Rights, the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Human Rights Declaration, the European Convention on Human Rights, e te International Covenant on Civil and Political Rights. Inara, noatu e kua karanga tetai au pa enua i te oronga i taua au tikaanga ra e tuke ta ratou tautaanga i te akatupu i te reira.

^ para. 14 Ko Iehova te ingoa o te Atua mou i roto i te Pipiria.