Ka aru matou i to te Pipiria manako no te akaipoipo e te tatara. Kua anga te Atua i te akaipoipo ei pirianga tinamou i rotopu i te tane e te vaine. Te tumu anake no te tatara tei tau ki te Tuatua Tapu koia oki ko te ainga tau kore.Mataio 19:5, 6, 9.

Oronga ainei te Au Kite o Iehova i te tauturu no te au tokorua i roto i te oraanga akaipoipo manamanata?

Ae, e maata te tauturu:

  • Au puka. Te akaari putuputu ra teia au puka i te au manako te ka akamatutu i te oraanga akaipoipo, noatu e te akaraanga ngata te reira. Ei akaraanga, akara i teia atikara “Akono Anga i te Papauanga i Roto i Toou Akaipoipo,” “Akapeea me Akakore i te Ara,” e te “Akatupu Akaou i te Irinaki i Roto i te Akaipoipo.”

  • Au uipaanga. Ka uriuri matou te ako meitaki a te Pipiria no te oraanga akaipoipo i ko i ta matou uipaanga putuputuanga, akaputuputuanga, e te uruoaanga.

  • Aronga pakari. Ka oronga te aronga pakari o te putuputuanga i te tauturu ki te au tokorua akaipoipo, te akaari i te aratakianga mei ia Ephesia 5:22-25.

Ka anoanoia ainei te aronga pakari o te putuputuanga kia akatika i te tatara no tetai Kite?

Kare. Noatu e ka patiia te aronga pakari kia tauturu i te nga tokorua kia akatikatika i te au manamanata, kare ratou e akatikaia kia akakite eaa ta te nga tokorua ka rave. (Galatia 6:5) Me iki tetai i te tatara, ma te kore e tumu anga Tuatua Tapu, kare aia e tau no te au apainga i roto i te putuputuanga e kare ona tikaanga kia akaipoipo akaou kia tau ki te Tuatua Tapu.1 Timoteo 3:1, 5, 12.

Eaa to te Au Kite manako no te akatakake?

Te akamaroiroi ra te Pipiria i te au tokorua kia noo kapiti noatu e ka tupu te manamanata. (1 Korinetia 7:10-16) E maata te manamanata ka akatikatikaia me pure ngakau tae, akono i te au kaveinga Pipiria, e te akaari i te aroa.1 Korinetia 13:4-8; Galatia 5:22.

Noatu ra, me tupu te au turanga ngata tikai mei teia rai, kua iki tetai au Kerititiano kia akatakake mei to ratou tokorua akaipoipo:

  • Kare e oronga tauturu i te pae moni e te vai atura. 1 Timoteo 5:8.

  • Takinga kino.Salamo 11:5.

  • Me takino takiriia te tikaanga o tetai kia akamori ia Iehova. Ei akaraanga, penei ka maro tetai tangata i tona tokorua Kite kia aati i te akaueanga a te Atua, e penei ka iki te tokorua tei takinoia e ko te akatakake te ravenga anake kia akarongo ki te Atua eiaa ki tona tokorua.Angaanga 5:29.