Ka akatumu matou i to matou au manako e te au peu no te tanumanga ki runga i te au apiianga Pipiria, kapiti mai i teia:

  • E mea natura kia mii me mate tetai taau i akaperepere. Kua aue ta Iesu au pipi te mate anga te aronga ta ratou i akaperepere. (Ioane 11:33-35, 38; Angaanga 8:2; 9:39) No reira, kare matou e akariro i te tanumanga ei tuatau tamataora anga. (Koheleta 3:1, 4; 7:1-4) Mari ra e tuatau te reira no te akaari i te tu tangi.Roma 12:15.

  • Kare a te aronga mate angaanga. Noatu ta matou peu enua e te tu oraanga, ka kopae matou i te au peu e te akonoanga tei akatumuia ki runga i te irinakianga kare i tau i te tuatua tapu e te ora nei tei mate e ka akakeu i te aronga e ora ra. (Koheleta 9:5, 6, 10) Kapiti mai ki teia au peu te apare, te tarekareka anga tanumanga akaariari e te au akamaaraanga, te au atinga no tei mate, te tuatua anga e te pati anga ki tei mate, e te au peu tamataora no te aronga takaua. Ka kopae matou i teia au peu e te au akonoanga, te akarongo anga ki te akauenga Pipiria: “Kia taka ke kotou, e auraka e rave ua atu i te mea viivii ra.”2 Korinetia 6:17.

  • E manakonakoanga to tei mate. Te apii maira te Pipiria e e tuakaouanga tetai e ka tae mai te tuatau ka kore rava te mate. (Angaanga 24:15; Apokalupo 21:4) Ka tauturu teia manakonakoanga ia matou kia kopae i te au peu mii anga i tei mate, tei riro ei tauturu i te au Kerititiano mua.1 Tesalonia 4:13.

  • Te apii maira te Pipiria i te tu tau. (Maseli 11:2) Kare te tanumanga i te tuatau no “te akatietie” i te oraanga o tetai me kore te turanga puapinga. (1 Ioane 2:16) Kare matou e rave ana i te tanumanga akaariari tei akanoo tikaiia no te tamataora me kore tei akaariari i te au pia mate e te au akamanea oko maata kia akaraia mai e te tangata.

  • Kare matou e mārō i tetai ke kia aru i ta matou irinakianga no te tanumanga. No runga i teia, ka aru matou i te kaveinga: “E teianei, ka ope takiri rava tatou i te aaki i te tuatua iaia uaorai i te Atua ra.” (Roma 14:12) Inara, me rauka mai te tuatau, ka tauta matou i te akamārama i ta matou irinakianga “ma te maru e te kauraro marie atu.”1 Petero 3:15.

Mei teaa te tu o te tanumanga a te Au Kite?

Te ngai: Me iki te ngutuare tangata kia rave i te tanumanga, penei ka raveia te reira i te ngai ta te ngutuare i iki, mei te Are Uipaanga Patireia, te are tanumanga, i te kainga, i te ngai tareʼu anga, me kore i te ngai tanumanga.

Porokaramu: Ka orongaia tetai ako ei akapumaana i te aronga e mii ra na te akamārama anga i ta te Pipiria e karanga ra no runga i te mate e te manakonakoanga no te tuakaouanga. (Ioane 11:25; Roma 5:12; 2 Petero 3:13) Penei ka riro te porokaramu tanumanga ei akamaara i te au tu manea o te tangata tei mate, penei te akaarianga i te au apiianga meitaki mei tona akaraanga tiratiratu.2 Samuela 1:17-27.

Penei ka imeneia tetai imene tei akatumuia ki runga i te au Tuatua Tapu. (Kolosa 3:16) Ka taopenga te porokaramu ma te pure akapumaana.Philipi 4:6, 7.

Tutaki e te koʼi moni: Kare matou e tiati i to matou au mema no tetai ua atu angaanga no te akonoanga, kapiti mai te tanumanga, e kare matou e koʼi moni i ko i ta matou au uipaanga.Mataio 10:8.

Te aronga ka tae mai: Ka ārikiia te aronga kare i te Au Kite kia tae mai ki tetai tanumanga i ko i te Are Uipaanga Patireia. Mei ta matou au uipaanga ke, ka ārikiia te katoatoa ki teia au tanumanga.

Ka aere ainei te Au Kite ki te au tanumanga tei raveia e te au akonoanga ke?

Na te Au Kite tataki tai e iki nona uaorai, kia tau ki tona uaorai akava ngakau tei tereniia e te Pipiria. (1 Timoteo 1:19) Inara, kare matou e piri atu ki te au peu akonoanga te manako ra matou e kare e tau ana ki te Pipiria.2 Korinetia 6:14-17.