Neke ki te tumu manako rikiriki

Koai mā te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova?

Koai mā te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova?

Te Pupu Akaaere e pupu meangiti ratou e e au Kerititiano pakari ko tei oronga i te aratakianga no te Au Kite o Iehova i te ao katoa. E rua a ratou tuanga angaanga:

Ka aru te Pupu Akaaere i te akaraanga tei akanoo ia e “te apotetoro e te au aronga pakari i Ierusalema” i te anere mataiti mua, tei rave i te au ikianga puapinga no te au putuputuanga Kerititiano. (Angaanga 15:2) Mei te au taeake akarongo mou, kare ko te au mema o te Pupu Akaaere te arataki o te putuputuanga. Te akara ra ratou i te arataki anga a te Pipiria, te akatika anga e na te Atua ko Iehova i iki ia Iesu Karaiti ei Upoko no te ekalesia.​—1 Korinetia 11:3; Ephesia 5:​23.

Koai mā te au mema o te Pupu Akaaere?

I roto ia Tianuare 2018, te au mema o te Pupu Akaaere ko Kenneth Cook, Jr., Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson, e David Splane. Te tavini nei ratou i ko i te opati maata i Warwick, New York, Marike.

Akapeea te akaaereia anga te Pupu Akaaere?

Kua akanoo te Pupu Akaaere e ono pupu kumiti kia rave meitaki i te au angaanga tukeke e kia tavini te au mema tataki tai i roto i teia au kumiti.

 • Kumiti Akaaere: E akaaere ana ratou i te au tuanga o te ture e te akono i te au tumatetenga natura, te au manamanata o te au mema e takinokinoia nei no te akonoanga e pera katoa tetai au tupuanga puapinga e tamanamanata nei i te Au Kite o Iehova.

 • Kumiti Tangata: Akaaere meitaki i te au akanoonoo anga no te au mema o te ngutuare tangata i Betela.

 • Kumiti Neneianga: Akaaere meitaki i te neneianga i te au puka Pipiria e te tukuanga ki runga i te pai e te pātu i te au Are uipaanga, te opati urianga reo, e te au opati manga.

 • Kumiti Tavinianga: Akaaere meitaki i ta tatou angaanga tutu aere i te “evangelia o te basileia nei.”​—Mataio 24:14.

 • Kumiti Apiianga: Te arataki ra i te au akapapaanga no te au ikuikuanga pae vaerua tei orongaia na roto i te au uipaanga, te au apii e te au porokaramu rekoti tuatua e te vitio.

 • Kumiti Tataanga: Te arataki ra i te au akapapaanga no te au ikuikuanga pae vaerua tei neneiia mai e to runga i te website, pera katoa te akaaere i te angaanga uri reo.

Tetai atu angaanga e rave nei teia au kumiti, e aravei ana te Pupu Akaaere i te au epetoma no te akara i te au anoano o te putuputuanga. I teia au uipaanga, e uriuri ana te au mema eaa ta te Pipiria e tuatua ra, e te aru ra ratou i te akakeuanga a te vaerua tapu o te Atua, e te tauta anga kia taokotaiia te tuku anga tika.​—Angaanga 15:25.

Koai mā te au tauturu o te Pupu Akaaere?

E au Kerititiano akarongo mou ratou e te tauturu ra i te au kumiti o te Pupu Akaaere. (1 Korinetia 4:2) E tu kite e te karape to ratou i te au angaanga tei akanooia e te au kumiti tei akataka ia mai, e ka tae ratou ki te au uipaanga no te au epetoma. Noatu kare ratou e piri atu ki te au tuku anga tika, ka oronga ratou i te au arataki anga e te akapapaanga puapinga, ka akatupu i te tuku anga tika a te kumiti, e ka akateretere i te au ravenga tau e te tupuanga o teia. E akataka katoa ia ana ratou e te Pupu Akaaere kia atoro atu i te taokotaianga taeake i roto i te au ngai tukeke o te ao katoa e pera kia oronga atu i ta ratou tuanga mei te au uipaanga mataiti me kore ki te au Gilead graduations.

PAPAANGA O TE ARONGA TAUTURU

Kumiti

Ingoa

Akaaere

 • Ekrann, John

 • Wallen, Robert

 

Tangata

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

 

Neneianga

 • Adams, Don

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

 

Tavinianga

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Hyatt, Seth

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, Jr.

 • Turner, William, Jr.

 • Wallen, Robert

 • Weaver, Leon, Jr.

 

Apiianga

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

 

Tataanga

 • Ciranko , Robert

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene