Neke ki te tumu manako rikiriki

E Takino Ana Ainei te Au Kite o Iehova i te au Ngutuare Tangata me te Akamatutu ra i te Reira?

E Takino Ana Ainei te Au Kite o Iehova i te au Ngutuare Tangata me te Akamatutu ra i te Reira?

Ei Au Kite no Iehova, te angaanga nei matou i te akamatutu i to matou ngutuare tangata e te au ngutuare tangata ke. Te akangateitei nei matou i te Atua nana i Akatumu i te akanoonooanga o te ngutuare tangata. (Genese 2:21-24; Ephesia 3:14, 15) I roto i te Pipiria, te apii nei aia i te au kaveinga tei tauturu i te au tangata takapini i teianei ao kia akaketaketa i to ratou oraanga akaipoipo kia mataora.

Akapeea te Au Kite o Iehova i te Akamatutu Anga i te au Ngutuare Tangata?

Te tauta pakari nei matou i te aru i te akoanga Pipiria no te mea ka tauturu te reira ia matou kia riro ei tane, ei vaine, e ei metua meitaki. (Maseli 31:10-31; Ephesia 5:22–6:4; 1 Timoteo 5:8) Ka riro te pakari i roto i te Pipiria ei tauturu i te au ngutuare e tuke ta ratou akonoanga. (1 Petero 3:1, 2) Akamanako ana i te au tuatua a tetai aronga kare i te Au Kite, kua riro mai to ratou tokorua ei Kite no Iehova:

  • “I te ono mataiti mua o to maua oraanga akaipoipo, kua kī i te pekapeka e te riri. Inara i te riro anga mai a Ivete ei Kite no Iehova, kua akaari aia i te tu aroa e te akakoromaki. No te mea kua taui tona tu, kua meitaki mai to maua oraanga akaipoipo.”—Clauir, no Brazil.

  • “Kua patoi au i taku tane, ko Chansa te akamataanga aia i te apii i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova, no te mea kua manako au e takino ana ratou i te au ngutuare tangata. Mei tera tuatau mai, kua kite au e kua tauturu tikai te Pipiria i to maua oraanga akaipoipo.”—Agness, no Zambia.

I roto i ta matou angaanga tutu aere, e akaari ana matou ki te au tangata tupu akapeea me taangaanga i te pakari o te Pipiria ei tauturu ia ratou kia

  • Iki meitaki i tetai tokorua akaipoipo

  • Noo kapiti i te mataiti mua o te akaipoipo

  • Akakoromaki i te nga metua ongai

  • Akaaere meitaki i te moni

  • Akamutu i te karo

  • Akakore i te ara

  • Utuutu i te tamariki

Me taui te akonoanga, ka akatupu ainei i te pekapeka i roto i te oraanga akaipoipo?

Ae, e tupu ana teia. Ei akaraanga, i te mataiti 1998 kua ripoti tetai kamupani kimikimi ko Sofres e i roto i te 20 oraanga akaipoipo e Kite no Iehova tetai tokorua, okotai ua akaipoipo kua tupu te au manamanata maata te taui anga te akonoanga.

Kua totou a Iesu e ka tupu te au manamanata i roto i te ngutuare me aruia tana au apiianga. (Mataio 10:32-36) Kua kite mai te tangata tata tuatua enua ko Will Durant e i raro ake i te Patireia o Roma, “kua akaapaia te akonoanga Kerititiano no te akatakake i te au ngutuare,” * e te akaapa katoaia nei te Au Kite o Iehova i teia tuatau no te reira. Inara ko te aiteanga ainei e na te Au Kite o Iehova i akatupu i te pekapeka?

European Court of Human Rights

I roto i te ngai akavaanga koia te European Court of Human Rights, te akaapaia anga te Au Kite o Iehova no te akatakake i te au ngutuare tangata, kua kiteaia mai e na te au mema o te ngutuare kare i te Au Kite e akatupu nei i te pekapeka. “Kare ratou i āriki e i akangateitei i te tu rangatira o te mema ngutuare kia akaari e kia akono i ta ratou akonoanga.” Akakite katoa te Akavaanga e: “E mea matauia teia tupuanga i roto i te au akaipoipo e tukeke te au irinakianga e kare ko te Au Kite o Iehova anake ua.” * Inara noatu e ka patoiia matou no ta matou akonoanga, ka tauta te Au Kite o Iehova i te aru i te akoanga a te Pipiria e: “Auraka te kino e tutakiia atu ki te kino i te tangata ravarai nei. . . . Peneiake ko te tika, ko ta kotou ïa e aruaru e, kia noo au ua kotou i roto i te tangata katoa nei.”Roma 12:17, 18.

Eaa te tumu i irinaki ei te Au Kite o Iehova e ka akaipoipo ua i roto i ta ratou akonoanga?

E akarongo ana te Au Kite o Iehova i te au ikuikuanga a te Pipiria kia akaipoipo “kia tau ra i te Atu.” Koia oki kia akaipoipo i tetai tei aiteite to raua akarongo. (1 Korinetia 7:39) Kua akatumuia teia akaueanga ki runga i te Pipiria e mea tau ia. Ei akaraanga, i te atikara o te Journal of Marriage and Family 2010, te na ko ra e “te au tokorua e aiteite ta raua akonoanga, peu, e te au irinakianga,” e meitaki atu to raua pirianga. *

Inara, kare te Au Kite o Iehova e akamaroiroi ana i to ratou au mema kia takake mei to ratou tokorua akaipoipo kare i te Kite. Karanga te Pipiria e: “E vaine akarongo kore ta tetai taeake, e i tika i taua vaine ra kia noo rai kiaia, auraka aia e tuku ke atu iaia. E e tane akarongo kore ta tetai vaine ra, e i tika i taua tane ra kia noo rai kiaia, eiaa aia e tuku ke atu iaia.” (1 Korinetia 7:12, 13) Te aru nei te Au Kite o Iehova i teia akaueanga.

^ para. 17 Akara i te Caesar and Christ, kapi 647.

^ para. 18 Akara i te akavaanga tei raveia i roto i te oro anga Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, kapi 26-27, parakarapa 111.

^ para. 20 Akara i te Journal of Marriage and Family, Voriumu 72, Numero 4, (Aukute 2010), kapi 963.