Kua akakite a Iesu ki tana au pipi e: “Ka aere kotou, e akariro i to te pa enua katoa ei pipi.” (Mataio 28:19, 20) I te tono anga a Iesu i tana au pipi mua, kua akaue aia kia aere ratou ki te kainga o te tangata. (Mataio 10:7, 11-13) Muri ake i te matenga o Iesu, kua akatotoa ua atu te au Kerititiano o te anere mataiti mua i ta ratou karere “i te ngai tangata, e i tera are i tera are.” (Angaanga 5:42; 20:20) Te aru nei matou i te akaraanga o taua au Kerititiano mua ra e kua kite mai e ko te angaanga orometua mei tera are ki tera are, e mataara meitaki i te aravei i te tangata.