Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa to te Au Kite o Iehova Manako no te Kite Taieni?

Eaa to te Au Kite o Iehova Manako no te Kite Taieni?

Te akangateitei ra matou i te au kimianga a te kite taieni e te irinaki nei i te au mea taieni tei turuia e te au akapapuanga.

“Te kite taieni ko te apii i te au mea natura e to ratou tu pera katoa te kite te ka rauka mai no runga i te reira.”(Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary) Noatu e kare te Pipiria i te puka taieni, te akamaroiroi ra te reira ia tatou kia apii i te au mea natura e kia puapingaia mei te kimikimi anga taieni a tetai ke. Akamanako ana i teia akaraanga:

  • Apii etu: “Ka nānā na i to kotou mata ki runga, ka akara: naai te reira i anga? te arataki ra aia i taua au nuku ra ki vao ma te tatauia: kua tapa anakeia to ratou au ingoa e ia.”​—Isaia 40:26.

  • Apii i te au mea ora: “Kua tuatua oki [a Solomona] i te rakau, mei te arezi i runga ia Lebanona, e tae ua atu ki te isopa e tupu i runga i te patu ra: e kua tuatua oki aia i te au puaka, e te au manu, e te au mea e totoro aere ua ra, e te ika.”​—1 Ariki 4:​33.

  • Rapakauanga: “Kare no te aronga ora te taunga, no te aronga maki ra.”​—Luka 5:​31.

  • Apii i te reva: “Kua tomo ainei koe ki roto i te au vairanga o te kiona? e kua akara ainei koe i te au vairanga o te ua toka, . . . ? e matoa pu uaʼi te maoake ki runga i te enua nei?”​—Iobu 38:22-​24.

Te akatupu nei ta matou puka i te akangateitei anga no te kite taieni na te nenei anga i te au atikara no runga i te au mea natura e te kite taieni. E akamaroiroi ana te au metua Kite i ta ratou tamariki kia apii meitaki e rauka ai te mārama i te au mea takapini ia ratou. E angaanga ana tetai pae o te Au Kite o Iehova i te au tuanga keke o te kite taieni, kapiti mai te biochemistry, te apii numero e te physics.

Te kotinga o te kite taieni

Kare matou e irinaki e ka oronga mai te kite taieni i te pauanga ki te au uianga ravarai a te tangata. * Ei akaraanga, e kimi matatio ana te aronga apii enua kia kite e kua maaniia te enua ki teaa, pera katoa te aronga apii ora, te akara nei akapeea te kopapa me angaanga. Inara no teaa ra te enua i maaniia ai kia tupu te ora, e no teaa ra te au mero o te kopapa i angaanga rotai tikai ei?

Te āriki nei matou e ko te Pipiria anake tei oronga mai i te pauanga meitaki ki te au uianga. (Salamo 139:13-16; Isaia 45:18) No reira, irinaki matou e e meitaki kia apii i te kite taieni e te Pipiria.

Tetai taime, i te akaraanga te patoi ra te kite taieni i te Pipiria. Inara, kua akatumuia teia au patoi anga ki runga i te mārama kore i te au apiianga a te Pipiria. Ei akaraanga, kare te Pipiria e apii ra e kua angaia te enua e ono rā e 24 ora.​—Genese 1:1; 2:4.

Ko tetai au irinaki anga taieni te ārikiia ra e te manganui, kare e akapapu anga taka meitaki e e tika tikai te reira e kua kopaeia e tetai aronga taineti. Ei akaraanga, i te mea e te akaata ra te ao natura e te maani karape, te āriki nei matou i te manako o te maata anga o te biologist, chemist, e tetai ke tei irinaki e kare te au mea ora i tupu ua mai.

^ para. 10 Tata te tangata apii physics no Austria mai ko Erwin Schrödinger no runga i te kite taieni e “e muteki ua te reira . . . no runga i te au manako te piri vaitata ra ki to tatou ngakau, koia te au mea puapinga kia tatou.” Karanga katoa a Albert Einstein: “No te mamae tei tupu, kua apii tatou e kare te kimikimi anga manako e rauka i te akatikatika i te au manamanata o te oraanga.”