Te aru ra te Au Kite o Iehova i te akaraanga o te au Kerititiano i te anere mataiti mua. Kare ratou e akatakakeia ki roto i tetai pupu arataki akonoanga e tetai pupu no te au mema o te putuputuanga. Pouroa te Au Kite o Iehova tei papetitoia, kua akataoongaia ratou ei au orometua e te rave ra ratou i te angaanga tutu aere. Mei te 100 Au Kite tei akanooia ki roto i te au putuputuanga. E tavini ana te au tane tukatau i roto i te au putuputuanga ei “aronga orometua,” koia oki ei aronga pakari. (Tito 1:5) Kare ratou i tutakiia ana no ta ratou angaanga.