Te aru vaitata nei matou i te Pipiria me akamaara i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, tei kapiki katoaia e ko te “te kaingakai a te Atu ra” te Kaikai Openga, e te Akamaaraanga i te matenga o Iesu. (1 Korinetia 11:20; King James Version) I tetai tua, e maata te au irinakianga e te au peu a te au akonoanga no teia oroa, kare i akatumuia ki runga i te Pipiria.

Te Akakoroanga

Te akakoroanga o te Kaikai Anga Aiai a te Atu koia oki kia akamaara ia Iesu e kia akaari i to matou āriki rekareka no te atinga tana i rave no matou. (Mataio 20:28; 1 Korinetia 11:24) Kare teia oroa i te peu puapinga na te akonoanga kia rauka mai te au akameitakianga mei te aroa ua me kore te akakore anga ara. * Te apii maira te Pipiria e ka akakoreia ta tatou ara, kare na roto i tetai peu akonoanga, mari ra na roto anake i te akarongo ia Iesu.Roma 3:25; 1 Ioane 2:1, 2.

Eia taime?

Kua akaue a Iesu i tana au pipi kia akamaara i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, inara kare aia i akakite tika mai eia taime ka rave i te reira. (Luka 22:19) Te irinaki nei tetai pae e ka akamaaraia teia i te au marama. Tetai pae, manako ratou e ka akamaaraia i te au epetoma, te au rā, e maata te taime i te rā okotai, me kore kia tau ki ta tetai tangata e manako ra. * Inara, ka akamanako ana i teia.

Kua akanoo a Iesu i te Kaikai Anga Aiai a te Atu i te rā i raveia ai te Pasa a te ngati Iuda, e i taua rā ra kua mate aia. (Mataio 26:1, 2) Kare teia i te mea poitirere. Te akaaite ra te au Tuatua Tapu i te atinga o Iesu ki te mamoe Pasa. (1 Korinetia 5:7, 8) Kua akonoia te Pasa e tai taime i te mataiti. (Exodo 12:1-6; Levitiku 23:5) Mei te reira katoa, kua akono te au Kerititiano mua i te Akamaaraanga o te matenga o Iesu e tai taime i te au mataiti, * e te aru nei te Au Kite o Iehova i teia akaraanga i roto i te Pipiria.

Te rā e te ora

Te tauturu nei te akaraanga ta Iesu i akanoo ia tatou kia kite eia taime ka akamaaraia te Akamaaraanga, pera katoa te rā e te ora. Kua akamata aia i teia oroa i muri ake i te opunga rā ia Nisana 14, 33 T.N., kia tau ki te kārena o te Pipiria. (Mataio 26:18-20, 26) Te akono nei matou i te Akamaaraanga i taua rā ra i te au mataiti, te aru anga i te au Kerititiano mua. *

Noatu e e rā Varaire a Nisana 14, 33 T.N., penei ka raveia te oroa i te au rā ke o te epetoma i te au mataiti tataki tai. Te aru nei matou i te ravenga tei taangaangaia i to Iesu tuatau kia kite eaa te rā o Nisana 14 i te au mataiti, kare matou e aru ana i te karena ngati Iuda o teia tuatau. *

Te varaoa e te uaina

I roto i teia oroa ou, kua taangaanga a Iesu i te varaoa opue kore e te uaina muramura tei toe mai mei te kaikaianga Pasa. (Mataio 26:26-28) Ei aru i tona akaraanga, te taangaanga nei matou i te varaoa opue kore kare e apinga i ka’iroia ki roto, pera katoa te uaina muramura, kare i te vai vine me kore uaina tei taveneia, tei akarekaia, me kore kua tukuia tetai mea ke ki roto.

E taangaanga ana tetai au akonoanga i te varaoa akaopue, inara i roto i te Pipiria te akataka maira te opue i te ara e te pikikaa. (Luka 12:1; 1 Korinetia 5:6-8; Galatia 5:7-9) No reira, ko te varaoa opue kore anake kare e apinga i ka’iroia ki roto, ka riro ei akatutuanga meitaki no te kopapa ara kore o Iesu. (1 Petero 2:22) Tetai atu peu kare i turuia i roto i te Pipiria koia oki te mono anga i te uaina ki te vai vine. E akapera ana tetai au akonoanga no te mea kua tureia te inu kava.1 Timoteo 5:23.

Te varaoa e te uaina, kare te reira i te kiko e te toto tika tikai

Te varaoa opue kore e te uaina muramura tei taangaangaia i ko i te Akamaaraanga, e akatutuanga me kore e akairo no te kiko e te toto o Iesu. Kare te reira i taui ana na roto i tetai temeio kia riro mai ko tona kiko tikai e tona toto, mei ta tetai pae e manako ra. Ka akara ana i te tumu anga Pipiria no teia akamārama anga.

  • Naringa a Iesu i akaue i tana au pipi kia inu i tona toto, te akaue ra aia ia ratou kia aati i ta te Atua ture auraka e kai i te toto. (Genese 9:4; Angaanga 15:28, 29) Inara kare teia e tika ana no te mea kare rava a Iesu e akaue i tetai ke kia aati i ta te Atua ture no te tu tapu o te toto.Ioane 8:28, 29.

  • Kare e tano ana e kua inu te au apotetoro i te toto o Iesu iaia e ora ra. Kare tona toto i akamaringiia.Mataio 26:28.

  • “Okotai rava” taime i akaatingaia ai a Iesu. (Ebera 9:25, 26) Inara naringa te varaoa e te uaina i riro mai ei kiko tikai e ei toto nona i te tuatau o te Kaikai Anga Aiai a te Atu, tera i reira ka taokioki ua rai te aronga e kai ra i te varaoa e e inu ra i te uaina i teia atinga.

  • Akakite a Iesu e: “E pera kotou ei manako anga iaku” kare “ei akaatinga iaku.”1 Korinetia 11:24.

Te aronga tei irinaki e ka riro mai te varaoa e te uaina ei kopapa tikai e ei toto no Iesu, kua akatumu ratou i teia apiianga ki runga i te tuatua o tetai irava i roto i te Pipiria. Ei akaraanga, i roto i te au urianga Pipiria e manganui, te karanga ra a Iesu no runga i te uaina e: “Ko toku ïa toto teia.” (Mataio 26:28) Inara ka uriia te au tuatua a Iesu e: “Te akatutu maira teia i toku toto,” me kore “E akairo teia no toku toto.” * Mei tana rai i rave putuputu, kua apii a Iesu ma te taangaanga i te au tuatua akatutuanga.Mataio 13:34, 35.

Koai ma ka kai i te varaoa e ka inu i te uaina?

Me akamaara te Au Kite o Iehova i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, e iti ua ia matou ka kai i te varaoa e ka inu i te uaina. Eaa te tumu i pera ai?

Kua akatumu te toto o Iesu i te “koreromotu ou” tei mono i te koreromotu i rotopu i te Atua ko Iehova e te ngati Iseraela. (Ebera 8:10-13) Ko te aronga i roto i teia koreromotu ou te ka kai i te varaoa e te inu i te uaina i ko i te Akamaaraanga. Kare ratou i te au Kerititiano pouroa mari ra ko “te aronga i kapikiia ra” e te Atua na roto i te mataara takake. (Ebera 9:15; Luka 22:20) Ko teia te aronga ka tutara kapiti ma Iesu i te rangi, e te akakite maira te Pipiria e e 144,000 aronga ka rauka mai teia tikaanga ngateitei.Luka 22:28-30; Apokalupo 5:9, 10; 14:1, 3.

I tetai tua ko te “anana iti” tei kapikiia kia tutara ma Iesu, e i tetai tua ko te maata anga ia tatou e manakonakoanga kia riro ei “aronga maata rava” te ka rauka te ora mutu kore i te enua nei. (Luka 12:32; Apokalupo 7:9, 10) Noatu e kare te aronga e manakonakoanga to ratou i te enua nei e kai i te varaoa e te inu i te uaina i ko i te Akamaaraanga, ka kapiti atu matou ki te akameitakianga no te atinga ta Iesu i rave no tatou.1 Ioane 2:2.

^ para. 4 Te akakite maira te puka McClintock e Strong’s Cyclopedia, Volume IX, kapi 212, e: “Kare te peu puapinga na te akonoanga i kitea i roto i te Koreromotu Ou; kare katoa te tuatua Ereni μυστήριον i taangaangaia no te papetitoanga me kore te Kaikai a te Atu, e tetai ua atu oroa.”

^ para. 6 I roto i tetai au urianga Pipiria, e taangaangaia ra te tuatua “i te au taime” no te Kaikai Anga Aiai a te Atu, e kua akaari mai teia tuatua eia taime ka akamaaraia ai teia kaikaianga. Inara, ko te aiteanga tikai o te tuatua i roto i te au tataanga taito koia oki “te au taime katoa” me kore “te au rā ravarai.”1 Korinetia 11:25, 26; New International Version; Good News Translation.

^ para. 7 Akara i te New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume IV, kapi 43-44, e te puka McClintock e Strong’s Cyclopedia, Volume VIII, kapi 836.

^ para. 9 Akara i te New Cambridge History of the Bible, Volume 1, kapi 841.

^ para. 10 I roto i te karena ngati Iuda o teia tuatau, ka akatakaia mai te akamata anga o te marama Nisana e te marama ou tei kitea mai e te aronga akara etu, inara kare teia ravenga i taangaangaia i te anere mataiti mua. Mari ra, kua akamata te marama ou me kitea no te taime mua i Ierusalema, penei ka topa te reira e tai rā me kore e rua i muri ake i te marama ou a te aronga akara etu. Ko teia tuke tetai tumu kare e aiteite ana te rā e akamaara ana te Au Kite o Iehova i te Akamaaraanga i te rā i roto i te karena ngati Iuda no te Pasa.

^ para. 20 Akara i te New Translation of the Bible, na James Moffatt; The New Testament—A Translation in the Language of the People, na Charles B. Williams; e The Original New Testament, na Hugh J. Schonfield.