Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Uriurianga Apii Pipiria Tei Orongaia e te Au Kite o Iehova?

Eaa te Uriurianga Apii Pipiria Tei Orongaia e te Au Kite o Iehova?

 Eaa te raveia ana i ko i tetai apii Pipiria?

 Ka tauturu te puapii ia koe kia apii meitaki i te Pipiria, mei tetai tumu manako ki tetai tumu manako. Na te taangaanga anga i te akamataanga apii Pipiria o te Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu! ka kite meitaki koe eaa ta te Pipiria e apii ra e ka tauturu katoa te reira ia koe. E kite ei eaa te reira, akara i teia vitio.

 Ka tutaki ainei au i taku apii?

 Kare. Te aru nei matou i te akauenga ta Iesu i oronga ki tana au pipi: “E mea o mai ua to kotou, e oronga ua atu oki kotou.” (Mataio 10:8) Kare ta matou au puapii e tutakiia ana, no reira kare koe e anoanoia kia tutaki me orongaia atu tetai Pipiria me kore tetai kopi o te Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu!

 Eaa te roa o te apii?

 Ko te katoaanga o te uriurianga e 60 au apii. Naau uaorai e iki e eia apii ka apii koe, inara maataanga o te aronga apii inangaro ratou i te apii e tai me kore e maata atu te apii i te epetoma.

 Ka akapeea au me akamata?

  1.  1. Akaki mai i te online form. Ka taangaanga ua matou i taau au akakiteanga i tuku mai no te akakoroanga taau i pati kia atoroia koe.

  2.  2. Ka aravei atu tetai puapii ia koe. Ka akamārama atu te puapii kia koe eaa taau ka apii i roto i te uriurianga apii Pipiria, e oti ka pau atu aia i te au uianga taau ka ui kiaia.

  3.  3. Ka akapapa korua ko toou puapii i ta korua ka apii. Penei ka aravei korua me rave i te apii, me kare na runga i te tereponi, te vitio atoroanga, te tata reta, me kore te imere. Maata te tangata tei akanoo ana okotai ora me kore e maata atu, inara ka rauka i te akapoto me kore akaroa atu i te reira kia tau ki taau akanoonooanga.

 Ka akatikaia ainei au kia tamata i tetai apii na mua?

 Ae. Te mea meitaki e akaki mai i te online form. Me aravei korua ko te puapii, e akakite kiaia e ka inangaro koe i te tamata na mua i te apii i te akara e me ka mataora rai koe i te reira. Ka taangaanga aia i te poroutia Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu! e toru au apii akamataanga, ei tauturu ia koe i te akamanako e me ka mataora rai koe i te apii.

 Me āriki au i tetai apii Pipiria, ka anoanoia ainei au kia riro mai ei Kite no Iehova?

 Kare. E reka ana te Au Kite o Iehova i te apii i te tangata no runga i te Pipiria, kare ra matou e māro i tetai ua atu kia riro mai ei mema no ta matou akonoanga. Mari ra, ka oronga maru matou i ta te Pipiria e akakite ra e ka āriki matou e na te au tangata tataki tai e rave i ta ratou uaorai ikianga no ta ratou ka irinaki.—1 Petero 3:15.

 Ka akatikaia ainei au kia taangaanga i taku uaorai Pipiria?

 Ae, ka akatikaia koe kia taangaanga i tetai ua atu urianga o te Pipiria. Noatu e mataora matou i te taangaanga i te urianga tika tikai o te New World Translation of the Holy Scriptures, kua kite matou e maata te aronga te inangaro ra i te taangaanga i ta ratou uaorai urianga Pipiria ta ratou i matau.

 Ka akatikaia ainei au kia pati i tetai ke kia piri mai ki roto i taku apii?

 Ae. Penei ka kapiti mai koe i toou ngutuare tangata me kore i tetai au oa.

 Akapeea me kua apii ana au i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova i mua ana? Ka akatikaia ainei au kia apii akaou?

 Ae. Ka mataora koe i taau apii i teianei i to mua ana, no te mea e au uriurianga apii ou teia ei tauturu i te au tangata i teianei ao i teia tuatau. E maata atu te uriurianga e te au vitio ka apiiia i teianei i to te porokaramu apii Pipiria i mua ana.

 E mataara ke atu ainei ta kotou me apii au i te Pipiria e kare e puapii?

 Ae. I na te maataanga o te aronga ka apii e meitaki atu ta ratou apii na roto i te tauturu a te puapii, ko tetai aronga inangaro ratou i te apii ko ratou anake ua na mua. I runga i te ngai, Tauturu Apii Pipiria kua akapapaia teia ei tauturu ia koe i roto i taau apii Pipiria. Teia te au apinga apii te ka tauturu ia koe:

  •   Apii Pipiria Online. Te pau ra teia au apiianga i te au uianga puapinga rava atu o te oraanga, mei te: Koai te Atua? Eaa te kino e te mamae i tupu ei? Ka takore ainei te Atua i te mamae?

  •   Vitio Pipiria. Akamārama maira teia au vitio poto ua i te au apiianga puapinga o te Pipiria.

  •   Pauia te au Uianga Pipiria. Oronga mai teia au atikara i te au pauanga tukeke o te Pipiria.

  •   Akamāramaia te au Irava Pipiria. E akara i te aiteanga o te au irava e te au tuatua i roto i te Pipiria.