Neke ki te tumu manako rikiriki

No Teaa ra te Au Kite o Iehova i Taui ei i ta Ratou Irinakianga?

No Teaa ra te Au Kite o Iehova i Taui ei i ta Ratou Irinakianga?

E taangaanga ua ana matou i te Pipiria ei akapapu i ta matou irinakianga, no reira kua akatanotano matou i te reira me taka meitaki atu ta matou māramaanga i te Tuatua Tapu. *

Kua rotai teia au tauianga ki te kaveinga Pipiria i roto ia Maseli 4:18: “Ko te arataa oki o te aronga tuatua-tika ra, e tau ïa ki te mārama kakā ra, ko tei tupu ua kakā anga e tae ua atu ki te avatea tikai.” Mei te rā e iti maira tei akataka marie i te enua, te oronga marie katoa maira te Atua i te mārama o te tuatua mou, i tona tuatau tau. (1 Petero 1:10-12) Mei ta te Pipiria i totou, kua akaviviki atu aia i teia tupuanga i “te tuatau openga ra.”Daniela 12:4.

Kare teia akatanotano anga i to matou mārama i te mea poitirere e kare e tamanata ia matou. Te aronga akamori i te Atua i taito, e manako tarevake katoa ta ratou i tapapa atu e kua anoanoia kia akatano i to ratou manako.

  • Kua oronga a Mose iaia uaorai ei akaora no te ngati Iseraela e 40 mataiti i mua ake i ta te Atua tuatau i akapapa.Angaanga 7:23-25, 30, 35.

  • Kare te au apotetoro i mārama ana i te totou tei karanga e ka mate te Mesia e ka akatuia mai.Isaia 53:8-12; Mataio 16:21-23.

  • E manako tarevake to tetai pae o te au Kerititiano mua no runga i te tupuanga o “te rā o te Mesia [Iehova].”2 Tesalonia 2:1, 2.

Kua akatano te Atua i to ratou manako tarevake i muri mai, e te pure nei matou e ka pera ua rai aia kia matou.Iakobo 1:5.

^ para. 2 Kare matou e tauta i te uuna i teia au tauianga i to matou mārama i te Pipiria. Te tika, ka rekoti e ka nenei matou i te reira. Ei akaraanga, akara i roto i te “Beliefs Clarified” i runga i te online reference ki ta matou au puka.