Neke ki te tumu manako rikiriki

E Akatereanga Ziona Ainei te Au Kite o Iehova?

E Akatereanga Ziona Ainei te Au Kite o Iehova?

Kare. E au Kerititiano te Au Kite o Iehova tei akatumu i ta ratou au irinakianga ki runga i te au Tuatua Tapu. I te mea e te apii ra tetai au akonoanga i te akaputuputu anga o te au ngati Iuda i Paretaina kia tau ki te totou Pipiria, kare te Au Kite o Iehova e turu ana i teia manako. Kare ratou e irinaki ana e kua totou tikaia teia tupuanga poritiki i roto i te au Tuatua Tapu. Te tika, kare te au Tuatua Tapu e akateitei ana i tetai ua atu kavamani tangata, pupu tangata me kore iti tangata ki rungao i tetai. Akakite tika mai The Watchtower, te makatini akamanaia a te Au Kite o Iehova e: “Kare te Tuatua Tapu e turu ana i te manako poritiki a Ziona.”

Te akataka maira te Encyclopædia Britannica i te akatereanga Ziona ei “taokotaianga enua ngati Iuda, e ko tona akakoroanga koia kia akatupu e kia turuturu i tetai akatereanga enua ngati Iuda i Paretaina.” Kua akatumuia te reira ki runga i te akonoanga e te poritiki. Kare te Au Kite o Iehova e turu ana i te manako Ziona ei apiianga akonoanga, e kua akatakake takiri mai ratou mei te angaanga poritiki a Ziona.

E akonoanga te akaaerenga a te Au Kite o Iehova e kare ratou e turu ana i tetai ua atu akatereanga poritiki, kapiti mai te akatereanga Ziona. Kua kiteaia te Au Kite o Iehova no te kore e piri ki roto i te angaanga poritiki, e i tetai au enua kua takinokinoia te Au Kite no te mea kare ratou e piri ana ki roto i te reira au angaanga. Kua papu ia matou e na te Patireia anake o te Atua i te rangi e apai mai i te au ki te enua nei; kare okotai kavamani tangata me kore akatereanga e rauka i te akatupu i teia.

Tetai mea puapinga rava atu i roto i te au irinakianga akonoanga a te Au Kite o Iehova, koia oki noatu te ngai e noo ra ratou, ka kauraro ratou ki te au ture a te au kavamani. Kare ratou e patoi ana i te au mana kavamani e kare ratou e piri ki roto i te taumaroanga tamaki.