Neke ki te tumu manako rikiriki

Eia Au Kite o Iehova i Teianei Ao?

Eia Au Kite o Iehova i Teianei Ao?

2019 Ripoti Tavini Anga Mataiti *

Numero o te Au Kite o Iehova i teianei ao

8,683,117

Putuputuanga

119,712

Enua e tutu aere ana te Au Kite o Iehova

240

E akapeea ana kotou me tare i to kotou au mema?

E tare ana matou i te aronga anake e tutu aere ra i te evangelia o te Patireia o te Atua i te marama tataki tai. (Mataio 24:14) Kapiti mai ki teia numero te aronga tei papetitoia ei Au Kite no Iehova, pera katoa te aronga kare i papetitoia ake, noatu ra kua tau kia rave i te angaanga tutu aere.

Kia riro ei mema, ka anoanoia ainei tetai kia oronga i te moni?

Kare. Kare te oronga moni e tuanga i te riro anga mai ei Kite e kare te reira e apai mai i tetai ua atu apainga me kore tikaanga i roto i ta matou akaaerenga. (Angaanga 8:18-20) Te tika, te maataanga o te moni oronga ua, kare i kiteaia mai e naai i oronga te reira. Ka oronga te Au Kite tataki tai i tona taime, maroiroi e te apinga kia turu i ta matou angaanga i teianei ao kia tau ki tona uaorai anoano e te turanga.2 Korinetia 9:7.

Akapeea kotou i kite ei eia aronga e tutu aere ra i te evangelia?

I te au marama, e ripoti ana te Au Kite i ta ratou angaanga tutu aere ki to ratou putuputuanga. Na ratou rai e oronga ua mai i teia ripoti.

Ka akapapaia te au ripoti o te putuputuanga, e oti ka tukuia te au numero katoa ki te opati Betela o tera ngai. Na te au opati Betela e tuku i te au numero katoa o te au pa enua me kore ngai tutu aere ki to matou opati maata i te ao katoa.

I te openga o te mataiti tavini anga, * ka akakiteia mai te take numero o te Au Kite i te au pa enua ravarai. Ka tareia teia au numero kia kitea mai eia Au Kite i teianei ao. Ka akaputuia te au akakiteanga maata no te au enua tataki tai, kapiti mai te au tupuanga i roto i te angaanga tutu aere, e ka neneiia i roto i te puka Yearbook of Jehovah’s Witnesses. Riro teia au ripoti ei akamaroiroi anga no matou, aite rai ki te au ripoti akamaroiroi a te au Kerititiano mua.Angaanga 2:41; 4:4; 15:3.

Tare ainei kotou i te aronga e piri ra ki ta kotou akaaerenga kare ra e tutu aere ana?

Noatu e kare matou e tare i teia aronga i roto i te numero o te Au Kite, ka āriki pumaana matou ia ratou ki roto i ta matou putuputuanga. Te maataanga ia ratou ka tae mai ki te Akamaaraanga i te mate o Iesu, no reira ka tamanakoia te numero o teia aronga na te apai anga i te numero o te Au Kite mei te numero o te aronga tei tae mai ki teia uipaanga puapinga. I te mataiti 2019, te numero o te aronga tei tae mai ki te Akamaaraanga e 20,919,041.

Te manganui kare e aere mai ki ta matou au uipaanga, ka puapingaia ratou mei ta matou akanoonooanga apii Pipiria i te kainga kare e tutaki. I te 2019, kua rave matou mei te 9,618,182 apii Pipiria i te marama, tetai taime kua raveia tetai apii ma te aronga e manganui i te taime okotai.

Eaa te tumu i maata ai te numero o te Au Kite i roto i te tare anga kavamani i ta kotou tare anga?

Te tipatimani tare a te kavamani, ka rave i ta ratou tare anga na te ui atu anga ki te tangata ko teea te akonoanga ta ratou e piri ra. Ei akaraanga, akakite mai te U.S. Census Bureau e kua tauta ta ratou tare anga “i te kimi i te manako o te tangata e ko teea ta ratou akonoanga ka piri atu,” te akakite katoa maira te numero tei kitea mai kua akatumuia ki runga “i to te tangata manako, kare i te tika.” I tetai tua, ka tare te Au Kite o Iehova i te aronga anake e tutu aere nei ki tetai ke e kua ripoti i ta ratou angaanga, kare ko te aronga tei karanga mai e e Kite ratou no Iehova.

^ para. 2 Te mataiti tavini anga, akamata mei ia Tepetema 1 e tae ua atu kia Aukute 31 i tera mai mataiti. Ei akaraanga, te mataiti tavini anga 2015, kua akamata mei ia Tepetema rā 1, 2014, e tae ua atu kia Aukute rā 31, 2015.

^ para. 16 Te mataiti tavini anga, akamata mei ia Tepetema 1 e tae ua atu kia Aukute 31 i tera mai mataiti. Ei akaraanga, te mataiti tavini anga 2015, kua akamata mei ia Tepetema rā 1, 2014, e tae ua atu kia Aukute rā 31, 2015.