Te oronga ra te Au Kite o Iehova i tetai porokaramu apii Pipiria tei pau i te au uianga e manganui, kapiti mai i teia:

  • Koai te Atua?

  • Te manako tikai maira ainei te Atua iaku?

  • Akapeea au me akameitaki atu i toku oraanga akaipoipo?

  • Akapeea e kitea ai iaku te oraanga mataora?

Ka kite koe i raro mai te pauanga ki te au uianga ui putuputuia no ta matou porokaramu apii Pipiria.

Eaa te akanoonooanga o te apii Pipiria? Ka uriuri matou i te au tumu manako mei te “Atua” me kore te “oraanga akaipoipo” e ka akara matatio i te au irava tukeke no runga i te tumu manako. Na te akaaite anga i te reira, ka kite tatou i te manako katoa o te Pipiria no runga i te tumu manako, e na roto i teia mataara ka tuku tatou e na te Pipiria e akamārama iaia uaorai.

Ei tauturu ia matou i te apii i te Pipiria, e taangaanga ana matou i te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? Te akamārama maira teia puka i ta te Pipiria tikai e apii maira no runga i te Atua, ia Iesu, te tuatau ki mua, e tetai au tumu manako ke.

Eaa te tutaki no te apii Pipiria? Kare e tutaki i te apii e te au puka apii.

Eia ora ka pou i te apii? E maata te tangata e akanoo ana okotai ora me kore e maata atu i te au epetoma tataki tai ei apii i te Pipiria kia matou. Ka rauka ua i te taui i te ora no te apii. Ka akatano atu matou i te reira kia tau ki taau akanoonooanga.

Eaa te ka tupu me pati au no tetai apii Pipiria? Me pati koe i tetai apii Pipiria, ka atoro mai tetai Kite no Iehova ia koe i te ora e te ngai tei tau kia koe. No tetai nga miniti, ka rauka iaia i te akatutu mai i ta matou porokaramu apii. Me ka reka koe i te reira, kia rave ua atu rai.

Me āriki au i tetai apii Pipiria, ka anoanoia ainei au kia riro mai ei Kite no Iehova? Kare. E reka ana te Au Kite o Iehova i te apii i te tangata no runga i te Pipiria, kare ra ratou e māro i tetai ua atu kia riro mai ei mema no ta ratou akonoanga. Mari ra, ka oronga maru matou i ta te Pipiria e akakite ra e ka āriki matou e na te au tangata tataki tai e rave i ta ratou uaorai ikianga no ta ratou ka irinaki.—1 Petero 3:15.