Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Au Kite o Iehova Kare e Piri Atu ki te Angaanga Poritiki?

Eaa te Au Kite o Iehova Kare e Piri Atu ki te Angaanga Poritiki?

Kare te Au Kite o Iehova e piri ana ki te angaanga poritiki no to ratou irinakianga tei akatumuia ki runga i ta te Pipiria e apii maira. Kare matou e tauta i te akakeu i te aronga poritiki, kare katoa e iki i tetai pupu poritiki, e tauta kia rauka mai te taoonga kavamani, me kore e taui i te au kavamani. Te irinaki nei matou te oronga maira te Pipiria i te au tumu puapinga kia rave i te reira.

  • Ka aru matou i te akaraanga o Iesu, kare aia i āriki ana i tetai taoonga kavamani. (Ioane 6:15) Kua apii aia i tana au pipi e “kare ratou no teianei ao” e kua akakite kia ratou auraka e piri atu ki te au māroanga poritiki.​—Ioane 17:14, 16; 18:36; Mareko 12:13-​17.

  • Te vai tiratiratu nei matou ki te Patireia o te Atua, mei ta Iesu i tuatua i te na ko anga e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei.” (Mataio 24:14) Ei au kauono no te Patireia o te Atua, tei akaueia kia akakitekite e ka tae mai te reira, kare matou e piri ana ki te angaanga poritiki o te au pa enua, kapiti mai te enua e noo ra matou.​—2 Korinetia 5:​20; Ephesia 6:​20.

  • No te mea kare matou e piri atu ki tetai tua, ka rauka ia matou i te akakite maoraora ua i te nuti meitaki o te Patireia o te Atua ki te aronga irinaki poritiki. Ka tauta matou i te akaari na roto i ta matou tuatua e te au angaanga e, te irinaki nei matou i te Patireia o te Atua kia akatikatika i te au manamanata o teianei ao.​—Salamo 56:11.

  • I te mea e kare matou e piri ana ki tetai ua atu pupu poritiki, kua riro matou ei taokotaianga taeake i te ao katoa nei. (Kolosa 3:​14; 1 Petero 2:​17) I tetai tua ra, te au akonoanga tei piri atu ki te angaanga poritiki, kua akatupu i te ke i rotopu i to ratou mema.​—1 Korinetia 1:​10.

Akangateitei i te kavamani. Noatu kare matou e piri ana ki tetai tuanga o te poritiki, te akangateitei ra matou i te au mana taoonga kavamani i te ngai e noo ra matou. Te rotai ra te reira ki ta te Pipiria akaueanga: “Kia kauraro marie te tangata katoatoa i te aronga mana taoonga ra.” (Roma 13:1) Ka kauraro matou ki te ture, tutaki i te tero, e te angaanga kapiti ki te kavamani kia rauka te turanga meitaki no te iti tangata. Kare matou e piri atu ki tetai angaanga te ka tamanamanata i te kavamani, mari ra te aru nei matou i te akoanga a te Pipiria kia pure no te “ui ariki, e te aronga mana katoa ra,” i te tuatau tikai me rave ratou i te au tukuanga te ka akakeu i to matou tikaanga kia akamori.​—1 Timoteo 2:​1, 2.

Ka akangateitei katoa matou i te tikaanga o te tangata kia rave i ta ratou uaorai ikianga i roto i te angaanga poritiki. Ei akaraanga, kare matou e tamanamanata i te au ikianga poritiki e kare e arai i te aronga e iki ra.

E mea ou ainei ta matou ikianga? Kare. Ko te au apotetoro e te au Kerititiano i te anere mataiti mua, kare ratou e piri atu ki te au taoonga kavamani. Akakite te puka Beyond Good Intentions e: “Noatu e kua umuumuia ratou kia akangateitei i te au taoonga kavamani, kare te au Kerititiano mua i irinaki ana e ka piri atu ratou ki te angaanga poritiki.” Aite rai, te akakite maira te puka On the Road to Civilization no runga i te au Kerititiano mua e “kare ratou e inangaro i te au taoonga poritiki.”

I te mea e kare matou e piri atu ki te angaanga poritiki, ka riro ainei ratou ei takino i te tu tinamou o te pa enua? Kare. E iti tangata matou tei akaperepere i te au e kare te au taoonga kavamani e anoanoia kia mataku. Akamanako ana i tetai kimikimianga i te 2001 a te National Academy of Sciences of Ukraine. No runga i to matou turanga papakitai kore, kua akakite te reira e: “I teia tuatau penei kare tetai pae e reka ana i te ikianga a te Au Kite o Iehova; ko teia te tumu i akaapaia ai ratou e te au akatereanga a te Nazi e te Communist i te tuatau i topa.” Inara noatu e kua takinokinoia ratou e te kavamani Rutia, kua riro ua rai te Au Kite “ei iti tangata tei aru i te ture. Kua angaanga maroiroi ratou ma te noinoi kore i roto i te au ngai tanutanu, e te au ngai pitiniti e kare ratou e takino ana i te akatereanga a te Communist.” Mei te reira katoa i teia tuatau, te akakite maira te kimikimianga e kare te au irinakianga e te au angaanga a te Au Kite o Iehova “e tamanamanata i te tu tinamou e te taokotai no tetai ua atu enua.”