Ae. Noatu eaa te ngai e noo ana matou, e tauta ana matou te Au Kite o Iehova i te akatupu i te tu o te au mitinari, na te akakite ua anga i to matou irinakianga ki te au tangata ta matou e aravei ana.—Mataio 28:19, 20.

Tetai katoa, e atoro ana me kore e neke ana tetai Au Kite ki tetai au ngai i roto i to ratou enua e maata te tangata kare i akarongo ake i te tuatua meitaki o te Pipiria. E neke ana tetai Au Kite ki tetai au enua ke kia akamaata atu i ta ratou angaanga orometua. Te mataora nei ratou i te akatupu i te totou a Iesu: “Ei kite oki kotou noku . . . e tae ua atu ki te openga o te enua ra.”—Angaanga 1:8.

I te 1943, kua akanoo matou i tetai apii ei tereni meitaki i tetai o to matou au mitinari. Mei te reira tuatau mai, tere atu i te 8,000 Au Kite tei aere ki teia apii, tei kiteaia e ko te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada.