Kua kite mai matou e e manganui te tangata e akonoanga ta ratou e mareka ana i te uriuri i te au tumu manako Pipiria. E tika, e akangateitei ana matou i tetai tangata e tuke tana akonoanga ki ta matou, e kare matou e māro ana i te tangata kia āriki i ta matou karere.

Me uriuri no runga i te au akonoanga, e aru ana matou i te ako a te Pipiria kia rave i te reira “ma te maru e te kauraro marie.” (1 Petero 3:15) Ka tapapa matou e ka patoi mai tetai pae i ta matou karere. (Mataio 10:14) Kare ra matou i kite i te manako o te tangata kia tuatua roa matou kia ratou. Kua kite katoa matou e e taui ana te turanga o te tangata.

Ei akaraanga, penei kare e rauka i tetai tangata i te pukapuka no te maata o te angaanga i tera rā, inara a tetai tuatau ke ka rauka iaia te pukapuka mai. Pera katoa, te aro atura te tangata i te au manamanata me kore i te au turanga ke te ka akakeu ia ratou kia āriki i te karere a te Pipiria. No reira matou i tauta ua ai kia tuatua ki te tangata.