Neke ki te tumu manako rikiriki

Ka Rauka Ainei i Tetai Tangata te Akamutu i te Riro ei Kite no Iehova?

Ka Rauka Ainei i Tetai Tangata te Akamutu i te Riro ei Kite no Iehova?

Ae. E rua mataara ka akamutu tetai tangata i te riro ei tuanga no ta matou akaaerenga:

  • Na roto i te patianga. Na roto i te tuatua me kore te tataanga, ka akakite mai tetai tangata i tana iki anga e kare aia e inangaro akaou kia kiteaia ei Kite no Iehova.

  • Na roto i tana ka rave. Ka rave tetai tangata i te angaanga te ka tuku iaia ki vao i ta matou taokotaianga taeake i te ao katoa. (1 Petero 5:9) Ei akaraanga, penei ka piri atu aia ki tetai akonoanga ke e ka akakite i tona inangaro kia noo atu ki reira.​—1 Ioane 2:19.

Akapeea ra me kare tetai tangata e tutu aere akaou me kore e aere ki ta kotou au uipaanga? Te manako ra ainei kotou e kua akamutu te reira tangata?

Kare, kare matou e manako akapera. E tuke te akamutuanga, me kore te akatakake anga ia koe, ki te tu paruparu i roto i te akarongo. Te maata anga i te taime, te aronga tei akamarie mai me kore tei akamutu i ta ratou akamorianga no tetai tuatau, kare i akaruke i te akarongo mari ra kua rokoia ratou e te tu taitaia. Kare matou e kopae i teia aronga, mari ra ka tauta i te akapumaana e te turuturu ia ratou. (1 Tesalonia 5:14; Iuda 22) Me inangaro aia i te tauturu, na te aronga pakari o te putuputuanga e rave i te arataki anga no te oronga i te tauturu i te pae vaerua.​—Galatia 6:1; 1 Petero 5:1-3.

Inara, kare o te aronga pakari tika anga kia opara me kore kia mārō i tetai tangata kia vai ua ei Kite no Iehova. Na te au tangata tataki tai e rave i tana uaorai iki anga no te akonoanga. (Iosua 24:15) Te irinaki nei matou e ka anoanoia kia puareinga ua te aronga tei akamori i te Atua ma te ngakau tae.​—Salamo 110:3; Mataio 22:37.