Neke ki te tumu manako rikiriki

Aenga Pepa i Raro i te Matini Pua Kakau

Aenga Pepa i Raro i te Matini Pua Kakau

Muri ake i tona papetito anga ei Au Kite o Iehova, kua oki a Zarina mei Rutia ki tona ipukarea i Central Asia, te utuutu anga i tana nga tamaine i roto i te akarongo. No te rava kore o te moni, kua moe aia i roto i tetai pia e tona nga metua, e tona tungane e tana vaine. Kua akaue tona nga metua eiaa aia e apii i tana nga tamariki ki te tuatua mou Pipiria. Kua akakite katoa raua ki tana nga tamaine eiaa e tuatua ki to raua mama no te Pipiria.

Kua akamanako oonu a Zarina, akapeea aia me tauturu i tana nga tamaine i te apii no runga ia Iehova. (Maseli 1:8) No reira kua pure akatenga aia kia Iehova, i te pati i tana arataki anga e te pakari. Kua aru a Zarina i tana i pure na te aaere anga e tana nga tamaine e te tuatua anga kia raua no te au mea manea tei angaia. Kua tauturu teia aaere anga i te nga tamaine i te akatupu i to raua inangaro i roto i Tei Anga ia raua.

E oti, kua akamanako a Zarina i tetai ravenga no te akatupu i te inangaro na te taangaanga anga i te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? * Kua tata aia i te au parakarapa e te au uianga ki runga i te aenga pepa. Kua tata katoa aia i tetai au parakarapa ei tauturu i tana nga tamaine kia mārama meitaki i te au apiianga. E oti, kua uuna aia i te au aenga pepa e te penitara ki raro i te matini pua kakau. I te nga tamaine i roto i te pia, ka tatau raua i te au parakarapa e kua tata i ta raua pauanga.

Na te taangaanga anga i teia ravenga, kua rauka ia Zarina i te apii e rua pene o te puka Pipiria e Apii Maira ki tana nga tamaine i mua ake ka kitea ai tetai ngai nooanga no ratou. I reira, ka rauka iaia i te apii i tana nga tamaine ma te kore e arairai anga. Ia Okotopa 2016, kua papetitoia te nga tamaine, ma te mataora e kua taangaanga to raua mama i tona tu pakari e te maru ei apii ia raua i te pae vaerua.

^ para. 4 E maata te tangata i teianei, e taangaanga ana i te puka Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou?