Neke ki te tumu manako rikiriki

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

“Kare Au e Akama Akaou Ana”

“Kare Au e Akama Akaou Ana”
  • Mataiti Anau: 1963

  • Enua Anau: Mexico

  • Oraanga: Tamaiti noo ki runga i te mataara; manako kino

TOKU ORAANGA I MUA ANA

Anauia au ki Ciudad Obregóni i te tua tokerau o Mexico, ko te rima au o te iva tamariki. Noo matou ki te ope o te oire, e angaanga tanutanu ana toku papa. E ngai noo anga manea te reira, meitaki ua te ngutuare e te mataora. Ma te maromaroa, i toku rima mataiti, kua takore te uriia i to matou kainga, neke atura matou ki tetai taoni ke.

Akamata toku papa i te puapingaia i te pae o te moni. E kua riro ei tangata kai kava i muri mai. Puapinga kore tona oraanga akaipoipo e matou tamariki. Akamata matou i te kai avaava, tei keia mai mei ia papa. I toku ono mataiti, toku taime mua teia i te kona kava. Muri mai, akatakake toku nga metua, e kua kino atu taku au peu tau kore.

Apai toku mama ia matou ki tetai ngai e noo ra aia ki tetai tangata ke. Kare aia i oake moni ana kia mama, e kare i rava ana te moni te akono ia matou. No reira kua aere matou i te kimi angaanga, e kare rai i rava ana ei akono ia matou. Taku angaanga e tama tamaka e te okooko varaoa, nutipepa, kamu, e te vai atura. Ori aere ua au i te oire te kimi kai i roto i te taramu tita a te aronga moni.

I toku tai ngauru mataiti, pati mai tetai tangata kia angaanga maua i ko i te ngai titiri anga tita o te oire. Āriki au i te reira e kua akamutu i taku apii, e kua akaruke i te kainga. E meangiti ua tana tutaki, i raro ake i te tai tara i te rā e kua oake mai i tetai kai naku no roto mai i te tita. Noo au ki roto i tetai kapakapa are taku i maani ki te au apinga tei titiriia. Tuatua viivii ua te tangata e kua noo akaturi ua. Te maata anga e aronga kai apinga akakona e te kai kava. Ko te tuatau kino rava atu teia i toku oraanga, kua aue ua au i te po ma te mataku. No toku putaua e te kite kore, akama tikai au. E toru oku mataiti te noo anga i ko i te ngai titiri anga tita, e neke ua atu au ki tetai oire ke i Mexico. Angaanga au ki roto i te ngai tanutanu, te aaki tiare e te mamau, te akaputu i te to, e te koi pitete.

Noo au ki ko i te ngai titiri anga tita mei teia rai e toru mataiti

E a mataiti i muri mai kua oki au ki Ciudad Obregón. Noo au ki ko i te tuaine o toku papa, e vaine tautau rapakau maki. Akamata au i te moe kino e te taitaia, tupu atura toku manako i te tamate iaku uaorai. I tetai po kua pure au ki te Atua: “E te Atu, me te ora nei koe, inangaro au i te kite ia koe, e ka tavini au ia koe e tuatau ua atu. Me e akonoanga tika tetai, ka inangaro au i te kite.”

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA

E reka ana au i te au mea pae vaerua. Noatu toku tamariki, aere au ki te akonoanga tukeke, inara puapinga kore rai te reira. Kare okotai ia ratou i kite i te Pipiria, puapinga kore toku anoano kia kite i te Atua. Pou ua te manako o tetai pae ki runga i te moni, e e akaturi ua ana te aronga aere pure.

I toku 19 mataiti, akakite mai toku taokete tane e kua akaari mai te Au Kite o Iehova i ta te Pipiria e karanga ra no te au idolo akatikitikiia a te akonoanga. Tatau mai aia ia Exodo 20:4, 5. Akakite te reira eiaa tatou e maani idolo akatikitikiia. Karanga te irava 5: “Auraka rava koe e tupou ki raro ia ratou, auraka oki e akamori atu ia ratou; e Atua vareae oki au ko te Atua noou nei ko Iehova.” E oti ui mai toku taokete tane e, “Me ka taangaanga te Atua i te au idolo akatikitikiia kia rave i te au temeio e me ka anoano aia ia tatou kia taangaanga i te reira ki roto i te akamorianga, eaa i reira aia i arai ei i te reira?” Akamata au i te akamanako. Maata ta maua uriurianga no te au manako Pipiria. No toku reka i te pukapuka, kua pou ua te ora.

I muri mai, apai aia iaku ki tetai uipaanga a te Au Kite o Iehova. Umere tikai au taku i kite e i rongo i reira. Piri katoa te tamariki ki roto i te porokaramu, te karape ia ratou i te tuatua i mua i te paata! Manako au, ‘Mei teaa atura te apii ka rauka i te tangata i konei!’ Noatu toku rauru roroa e te tu marikonga kore, āriki ua te Au Kite iaku ma te aroa. Pati katoa mai tetai ngutuare tangata iaku kia kaikai kia ratou i muri ake i te uipaanga!

Mei taku apii Pipiria ki te Au Kite, apii mai au e e Metua aroa te Atua ko Iehova tei akaperepere ia tatou noatu to tatou putaua, te turanga, te katiri, e te kite kore. Kare ona tu papakitai. (Angaanga 10:34, 35) I te openga, mareka rava au i toku turanga pae vaerua. Ngaro toku manako kino iaku uaorai.

KUA PUAPINGAIA AU

Kua mako mai toku oraanga! Akamutu au i te kai avaava, te kai kava, e te tuatua viivii. Ngaro aere toku tu akamoupuku mei toku tamariki anga, pera katoa taku moe kino. Ngaro toku manako kino iaku uaorai, no toku au taitaia i toku tamariki anga e toku kite kore i te apii.

E vaine meitaki taku tei akaperepere ia Iehova e te turuturu iaku. Te tavini nei au ei akaaere tutaka o te Au Kite o Iehova, te atoro anga i te au putuputuanga no te akamaroiroi e te apii i toku ngutuare taeake e te au tuaine pae vaerua. Akameitaki au i te rapakau anga meitaki a te Pipiria e te apiianga meitaki ta te Atua i oronga mai, kare au e akama akaou ana.

Mataora maua ko taku vaine i te tauturu i tetai ke mei iaku rai