Ka inangaro ainei koe i te kite maata atu i te Pipiria? Me koia ia, e rave i ta matou apii Pipiria kare e tutaki. Pati i tetai apii Pipiria na te akaki anga i te ngai i raro ake.