Neke ki te tumu manako rikiriki

Raveia te au Uruoaanga Takake a te Au Kite o Iehova i Roto i te Itu Enua

Raveia te au Uruoaanga Takake a te Au Kite o Iehova i Roto i te Itu Enua

Kare i roa ake nei, kua rave te Au Kite o Iehova i te au uruoaanga takake i Nu Tireni, Brazil, Ireland, Israel, Costa Rica, Hong Kong, e Sweden. Kua raveia te uruoaanga mua i Sweden ia Tiurai 2012, e te mea openga e toru kua raveia i Costa Rica e Nu Tireni ia Tianuare 2013.

Mei te au uruoaanga ke i te au mataiti e toru rā ta matou e akapapa ana, kua akaari katoa teia au uruoaanga takake i te au ako Pipiria, te au akatutuanga, e te au nuku.

No teia au uruoaanga takake, kua patiia te au manuiri kia aere ki te au uruoaanga i vao ake i to ratou enua anau. I mua ake e i muri ake i te au uruoaanga, kua rauka ia ratou te tuatau i te aru atu i te au turoto tei akanoo takereia i te au enua ta ratou i aere atu.

Karanga tetai manuiri tei aere ki te uruoaanga i Brazil: “E mea umere tikai i te kite i te aroa maata e te takinga meitaki o te au taeake. Mei te mea rai e kua rauka iaku te au mema ou o te ngutuare.”

Karanga akaou tetai manuiri, tei aere ki te uruoaanga takake i Hong Kong: “Kua akakeu tikaiia au i te kite i te au mata katakata e te roimata o te au manuiri reo Tinito ia ratou e mou piri ra i ta ratou au puka Pipiria ou.”

I te au mataiti ravarai, e rave ana te Au Kite o Iehova i te au uruoaanga takapini i teianei ao. E mirioni ua atu tei tae mai.

Ka oronga te au uruoaanga i te tuatau no te aronga tei tae mai kia kite maata i te aroa, te rekareka, e te au i rotopu i ta matou taokotaianga taeake. Ka kite meitaki tikaiia te reira i ko i te au uruoaanga takake e te pa enua. I reira, i rotopu i te au porokaramu ka pukapuka mataora te au manuiri e ka kaikai kapiti, ka oronga i te apinga aroa e te au akakiteanga no te aravei, ka nenei i te au tutu, e ka takave i tetai e tetai.

I ko i ta matou au uruoaanga katoatoa, ka arikiia te aronga kare i te Au Kite o Iehova kia tae mai.