Neke ki te tumu manako rikiriki

Ripoti no te Uipaanga Mataiti

‘Te Kai i te Ora Mou’

Ripoti no te Uipaanga Mataiti

E tauatini ua atu tuma tangata tei akarongo i te au ripoti akamaroiroianga e tetai uriurianga oraora ia Mataio 24:45-47 i ko i te uipaanga mataiti 128 o te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

 

Ia Okotopa 6, 2012, vaitata i te 5,000 tangata tei akaputuputu mai no te porokaramu i ko i te Are Akaputuputuanga o te Au Kite o Iehova i Jersey City, New Jersey, i Marike. Na roto i tetai vitio ki te katoatoa, e 10,000 tuma tei akarakara i teia i te au ngai ke ke i Brooklyn, Patterson, e Wallkill, New York, e te opati Betela i Kanata.

 

Ko Anthony Morris, e mema no te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova e te tiamana o te uipaanga, kua uriuri aia i te au uipaanga mataiti i topa tei riro ei mea akamaroiroi e te puapinga. Kua kite te aronga tei tae mai e ka riro te porokaramu o teia mataiti ei mea akamaroiroi. Inara kua manako ratou i teianei, ‘E puapinga katoa ainei to teia mataiti?’

 

Akaariia e rua vitio ki te katoatoa no te au angaanga e raveia ra i teianei ao.

 

Pātuanga Are Uipaanga Patireia:

Kua akaari teia vitio i te puapinga o teia Pātuanga Are Uipaanga Patireia i te au enua kare e maata ana te puapinga. I te 13 mataiti i topa, kua pātu te Au Pupu Akatu Anga i te Are Uipaanga Patireia i te reira au enua e 25,402 Are Uipaanga Patireia—mei te rima Are Uipaanga Patireia tei oti i te au rā ravarai! Kua akatuia teia au Are Uipaanga Patireia ma te moni tei orongaia mai e te Au Kite takapini i teianei ao. Pera katoa, me tupu tetai tumatetenga, ka rapurapu teia au pupu karape i te tauturu i te aronga tei kinokino no te ripea me kore te akatu akaou i to ratou Are Uipaanga Patireia e to ratou kainga.

 

Uruoaanga Takake:

I te 2012, kua rave te Au Kite o Iehova i te au uruoaanga takake e manganui ma te au manuiri no te au pa enua. Eaa te tuke o teia au uruoaanga ki te uruoaanga pa enua i te au mataiti i topa akenei?

 

Kua akamārama te vitio e na te au opati Betela o te reira au enua, kare na te au travel agent, i akanoo i te au ngai nooanga, te apinga akaoro, e te au kaikai avatea na te manuiri i te epetoma o te uruoaanga. Vaitata mei te 1,500 manuiri no te au enua ke tei tae mai ki te uruoaanga tataki tai.

 

E maata te tuatau no te au manuiri e te Au Kite o te reira ngai i te akapiri vaitata ki tetai e tetai, kare i te uruoaanga anake mari katoa ra te turoto anga, te kakai anga kapiti, e te tutu aere ki te tangata o te reira ngai. “I te au uruoaanga takake katoatoa,” i ripoti ei te vitio, “kua riro te aroa taeake ei tatua apa kore.”

 

Mei teaa atura te rekareka o te au taeake te kite e ka rave te Au Kite o Iehova i te au uruoaanga takake i te au mataiti ki roto i te au oire tei ikiia takapini i teianei ao!

 

Teia tetai atu au tuatua ke o te uipaanga mataiti:

 

Uiuianga:

E toru au mema Kumiti Opati Betela e ta ratou vaine e au orometua tamou, e 342 mataiti te tavini anga, kua akakite akapeea te Atua ko Iehova te tereni anga ia ratou kia akatupu i ta ratou au angaanga tukeke.

 

Ko Richard Kelsey e mema o te Kumiti Opati Betela i Tiamani, karanga aia kua riro te Apii na te au Mema o te Kumiti Opati Betela e ta Ratou au Vaine, ei apii iaia kia “aru ua rai i te aratakianga a Iehova.” Te inangaro ra a Iehova, to tatou Metua aroa i te mea meitaki no tatou. “Te inangaro ra aia ia tatou kia ora e tuatau ua atu,” i akamārama ai te Taeake Kelsey, “e te rave ra aia i te au mea ravarai i te akono ia tatou.” Kua apii te reira i te au mema Kumiti Opati Betela kia aru i te akaraanga aroa o Iehova.

 

Te patiia anga a Linda Johansson ki te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada i te 1958, kua papetitoia aia e rua e te āpa mataiti e kua akaipoipo okotai mataiti. “Teia au i roto i te pupu ma te au taeake pakari e te karape,” i na te Tuaine Johansson ei. “Manako au . . . , ‘kare e tano ko au tetai i konei.’”

 

Inara, kua aruaru te Tuaine Johansson, e muri ake i te akaoti anga apii kua tonoia raua ko tana tane ei mitinari ki Malawi. I muri ake i te takinokino pakari o te Au Kite o Iehova i te reira enua, kua apii aia i te Pipiria ki tetai minita kavamani tei patoi i te angaanga a te Au Kite o Iehova. I teia rā, kua papetitoia tana vaine, tamaiti, e te tamaine ei Au Kite.

 

Tutuanga i te Ngai Tangata:

E ā aronga apii o te Apii Pipiria na te Au Tokorua Akaipoipo Kerititiano e tetai akaaere tutaka o te Au Kite o Iehova i New York, tei akakite i te au tupuanga mei ta ratou tautaanga kia itae i te aronga i te au oire e maata te tangata.

 

I te au oire ka aereia e te tangata, kua akanoo te au orometua tamou o te Au Kite o Iehova i te au kaingakai e te au pereoo puka Pipiria. Ka rauka i te tangata i te apai i te au puka, te ui i te au uianga Pipiria, e te pati i tetai apii Pipiria.

 

Te tamata ra te Au Kite i tetai au ngai ke o New York City, Chicago e Los Angeles, i teia ravenga no te aravei i te tangata. I roto i te okotai mataiti, mei te 2,700 aronga turoto tei akara i teia au kaingakai e te pereoo ma te pati i te apii Pipiria oronga ua.

 

Imene na te Tamariki:

Kua vaitata te katoatoa i te mata aue i te imene anga e 17 tamariki i te imene, “Akarongo, Akono, Kia Meitaki” mei te puka Imene Kia Iehova (Imene Nu. 120)

 

Aru mai, e ono au ako na te au mema o te Pupu Akaaere—te Taeake Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett, e Splane—kua akara matatio ma te uriuri i te aiteanga o te au tuatua a Iesu ia Mataio 24:45-47. Akakite a Iesu:

 

“Koai te tavini akono meitaki e te pakari, i ta tona pu i akaaere i tona ngutuare, ei tua i te kai na ratou i te ora mou ra? E ao to te reira tavini, to tei rokoia mai e tona pu, te pera ra. Tikai taku e karanga atu kia kotou nei, e akariro aia iaia ei akaaere i te au apinga ravarai nana ra.”

 

Ka pau te akoanga i te au uianga ka aru mai:

 

Inaea a Iesu i Akanoo ei i “te Tavini Akono Meitaki e te Pakari” ei Akaaere i Tona Ngutuare?

Akamanako ana i te papaanga tuatua a Iesu ia Mataio pene 24. Pouroa te au irava tei akapapaia i konei, kua akatupuia i to Karaiti tuatau, “te openga o teianei ao.”—Irava 3.

 

  • “Taua tuatau mate ra.”—Irava 29.

  • “Teianei uki.”—Irava 34.

  • “Te reira rā e te reira ora.”—Irava 36.

  • “Te ora e tae mai ei to kotou Atu.”—Irava 42.

  • “Ei te ora manako koreia e kotou, e tae mai ei te Tamaiti a te tangata.”—Irava 44.

 

Ma te tau i reira, kua mama mai te “tavini akono meitaki e te pakari” i muri ake i akamata ai te tuatau o Karaiti i te 1914.

 

Pera katoa, kua akakite a Iesu e ka mama mai teia “tavini” i te tuatau ka tupu te uianga: “Koai te tavini akono meitaki e te pakari?” Kua rave te au apotetoro a Iesu i te au ravenga temeio o te vaerua tapu, no reira kare e tumuanga tau kia ui i te reira uianga i te anere mataiti mua T.N. (1 Korinetia 14:12, 24, 25) Noatu e kua akatainuia ratou e te vaerua tapu, kare te au apotetoro a Iesu e tetai au Kerititiano anere mataiti mua i “te tavini akono meitaki e te pakari” tei totouia e Iesu.

 

E mea tau kia manako i reira, e kua akataoonga a Iesu i “te tavini akono meitaki e te pakari” ki rungao i “tona ngutuare” i tona tuatau, koia “te openga o teianei ao.”

 

“Koai te Tavini Akono Meitaki e te Pakari?”

Kare a Iesu e tuatua ra i te tangata okotai, mari ra e okotai rai “tavini”—e pupu tei angaanga kapiti ei kopapa okotai. Karanga a Iesu no te tavini (1) ka akataoongaia ki tetai tuanga angaanga akatere ki rungao i te “ngutuare” o te pu e te (2) ka oronga i “te kai [vaerua] na [te ngutuare] i te ora mou.”

 

Mei te 1919 mai, kua tavini ana tetai pupu meangiti o te au taeake akatainuia i ko i te opati maata o te Au Kite o Iehova. Kua akaaere ratou i ta tatou angaanga tutu aere i te ao katoa e kua akapapa e te oronga i te kai vaerua. I te au mataiti i topa, kua kiteia mai e ko taua pupu ra te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova.

 

Te toʼu ra te akapapuanga ki te manako ka aru mai: Kua akataoongaia “te tavini akono meitaki e te pakari” ki rungao i to Iesu ngutuare i te 1919. Te reira tavini, ko te okotai pupu meangiti o te au taeake akatainuia e tavini ra i ko i te opati maata o teianei ao i te tuatau o Karaiti, te ō tikai ra ki roto i te akapapa anga e te tuʼa anga i te kai vaerua. Me angaanga kapiti teia pupu ei Pupu Akaaere, te angaanga ra ratou ei “tavini akono meitaki e te pakari.”

 

Koai ma te “Ngutuare”?

Karanga a Iesu e ka rauka ‘te kai i te ora mou’ na “tona ngutuare.” Na “te tavini akono meitaki e te pakari” e angai i te au pipi ngakau tae pouroa a Iesu. No reira, pouroa ta Karaiti au pipi—te au Kerititiano akatainu takitai e te au mema o te “mamoe ke”—ko “tona ngutuare” ïa.Ioane 10:16.

 

I muri ake i te akamārama anga i teia manako o ta Iesu totou, kua pokarakara maata te au manuiri ma te ngakau tae. E maata tei akameitaki tikai no ta Iesu manako anga ia ratou i roto i “tona ngutuare.”

 

Aea a Iesu e Akataoonga ai i te Tavini Kia “Akaaere i te au Apinga Ravarai Nana”?

Karanga a Iesu “to tei rokoia mai e tona pu” (koia oki, me tae mai) ka akataoonga i te tavini “ei akaaere i te au apinga ravarai nana ra.” Aea te Pu ko Iesu e tae mai ei?

 

Te tuatua tei uriia “to tei rokoia mai,” e urianga no te tuatua Ereni erʹkho·mai. Te irava 42 e te 44 o te pene 24, te uri ra i te tuatua erʹkho·mai “tae anga mai.” I taua au irava, te tuatua ra a Iesu no tona tae anga mai ei Akava i te tuatau o te mate maata.Mataio 24:30; 25:31, 32.

 

Te riro ra i reira ta Iesu akataoonga i te “tavini” ki rungao i tana “au apinga ravarai” ki tetai tupuanga i te tuatau ki mua. Ka rave aia i te reira akataoonga anga i te tuatau o te mate maata.

 

Eaa ta Iesu au Apinga “Ravarai”?

Karanga a Iesu: “Ko te mana katoa o to te rangi e te ao katoa nei, kua tukuia mai, tei iaku anake.” (Mataio 28:18) Kare tana “au apinga” tei runga ua i te enua nei. Te kapiti maira te Patireia o te Mesia.Philipi 2:9-11.

 

No reira, ka tutaki a Iesu i “te tavini akono meitaki e te pakari” na te akatuanga mai i te au mema takitai o te reira pupu kia ora i te rangi e te oronga i te taoonga ariki kia ratou i rungao i ta Karaiti au apinga ravarai i te rangi e te enua nei. Ko te tutaki katoa teia tei taputouia ki te au Kerititiano akatainu tiratiratu katoatoa.Luka 22:28-30; Apokalupo 20:6.

 

I roto i te akoanga openga, kapitiia mai tetai akakiteanga takake. I muri ake i te tatau anga i ta Iesu au tuatua akapapuanga ia Mataio 28:20, akakite te Taeake Splane: “E tumu akaou ta tatou ka rekareka ma te papu. Tei roto te reira tumuanga i te irava mataiti no te 2013. Eaa te reira? Iosua 1:9: ‘Kia matutu, e kia maroiroi roa, . . . tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe.’”

 

“Akapeea te mataiti e tu mai nei?” i ui ei te Taeake Morris i roto i tana tuatua openga. “A te uipaanga mataiti e tu mai nei, te ka raveia ia Okotopa 5, 2013, ka rongo katoaia i tetai au Are Akaputuputuanga i Marike e tetai au enua reo Papaa.”

Ka akakiteia teia porokaramu i roto i te reo Papaa. Kare e uriia ki roto i tetai au reo ke.

 

I muri ake i teia porokaramu akamaroiroi e te puapinga, kua piri te katoatoa ki roto i te imene anga “Tupu Kakā Anga te Mārama” (Imene Nu. 116) mei te Sing to Jehovah. I roto i te imene, tei roto teia au tuatua ka aru mai:

 

“Akataoonga to tatou Atu i tetai tavini irinakiia,

Tei oronga Aia i te kai i te ora mou.

Tupu kakā ua te mārama o te tuatua mou,

Akakeuanga i te ngakau e te manako.”