“Kore ake rai kua akaeiia matou ki te aroa!” Te tu te reira o tetai vaine Ukraine tei akarongo ki te reta puapinga tei tatauia e Stephen Lett mei te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova. Koia tetai o te 165,000 Au Kite tei rongo i te Taeake ko Lett i tona atoro anga i te openga epetoma o Me 10 e te 11, 2014.

Kua uriia te au ako Pipiria e te tatauanga o taua reta ki roto i te rima reo e kua rongoia i roto i te 700 Are Uipaanga Patireia i Ukraine.

I taua openga epetoma rai, kua tatau a Mark Sanderson, e mema katoa o te Pupu Akaaere i te reta ei tuanga o tetai porokaramu tei orongaia ki te au taeake katoatoa i Rutia. Kua uriia te reira porokaramu ki roto i te 14 reo, e kua rongoia e te 180,413 aronga i roto i te 2,500 putuputuanga i Belarus e Rutia.

No ko mai teia reta i te Pupu Akaaere, tei akakiteia ki te au putuputuanga katoatoa i Rutia e Ukraine. Kua tatau te Taeake a Sanderson i te reira i te reo Rutia, tei akakeu i te opati Betela Rutia kia tata: “Kua pakia tikai te ngakau o te au taeake e te au tuaine e te manako maira tikai te Pupu Akaaere i teia pa moana. Mei te mea e te takave maataia ra matou e te Pupu Akaaere.”

Te akakoroanga o te reta kia akapumaana e te akaketaketa i te Au Kite i te ngai e maata te tamanamanata anga poritiki. Kua akamaroiroi i te au taeake kia vai takake mei “to teianei ao” no te manamanata poritiki o teianei ao.—Ioane 17:16.

No reira kua akamaroiroi te Pupu Akaaere i te Au Kite kia piri vaitata kia Iehova na roto i te pure, te apii, e te akamanako oonu i te Tuatua a te Atua. Akamaaraia te aronga tei tae mai e noatu te timata anga ta ratou ka na roto, kia irinaki ratou i te taputou papu ia Isaia 54:17: “Te taoonga ra noou i angaiaʼi ra, kare ïa e manuia.”

Akaoti te Pupu Akaaere i ta ratou reta ma te au tuatua: “Te inangaro nui nei matou ia kotou katoatoa. Te akapapu atu nei matou e tei roto ua kotou i to matou ngakau e te pure akatenga nei kia Iehova no kotou.”

No runga i te atoro anga, tata te opati Betela Ukraine o te Au Kite o Iehova e: “Pumaanaia te au taeake i te aroa o te Pupu Akaaere. No tei tae mai te nga Taeake Lett e Sanderson ki Ukraine e Rutia i taua openga epetoma, te akaari maira i te tu taokotai o te iti tangata o te Atua e te akaari ra ki te au taeake e te akono ra a Iehova e Iesu ia ratou. Akatika pouroa matou ko te taime tikai teia no te atoro anga, e te akamaroiroiia nei matou kia tavini ua atu rai ia Iehova noatu te manamanata.”