Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Akaoti Anga Apii Gileada 134—“Aru i to Ratou Akarongo”

Akaoti Anga Apii Gileada 134—“Aru i to Ratou Akarongo”

I te Maanakai, rā 9 o Mati 2013, kua akaoti te pupu 134 o te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada i ko i te ngai apii o te Au Kite o Iehova i Patterson, New York. E tereni ana teia apii i te au orometua tukatau o te Au Kite o Iehova kia meitaki atu i roto i te angaanga tutu aere. Kua piri mai te au oa, au mema o te ngutuare, e te au manuiri ki te aronga apii e mei te 9,912 tei tae mai i te akarongo i te porokaramu.

Ko Mark Sanderson, e mema no te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova, koia te tiamana o te porokaramu. Kua akamaara aia i te au manuiri te akatuera anga te Apii Gileada, tei raveia e 70 mataiti i mua atu ana ia Peperuare 1, 1943. I tera tuatau, akakite mai te peretiteni o te apii ko Nathan Knorr no runga i te akakoroanga o teia apii: “E mea papu e anere e te tauatini ua atu te ka itaeia [ma te nuti meitaki o te Patireia o te Atua] me maata atu te aronga angaanga i roto i te koro. Kia tau ki to te Atu anoano, ka maata rava atu.” Kua tano ainei te irinakianga o te Taeake ko Knorr?

Akamanako ana i tetai akaraanga. Muri ua ake i te akamataanga o te apii, kua atoro te Taeake Knorr ia Mexico i te kimi ngai kia tuku i te au mitinari tei tereniia i Gileada. I tana atoroanga, kua patiia te au putuputuanga e 240 kiromita te mamao mei Mexico City ki tetai uipaanga, e e 400 tangata tei tae mai. I teianei, mei te 70 mataiti i muri ake i te tae mua anga te aronga apii o Gileada ki Mexico, tere atu i te 200,000 tangata tei tapapaia i taua ngai ra kia tae mai ki tetai uipaanga i teia rā!

“Eaa Tena i Toou na Rima?” Ko Anthony Griffin, e mema no te Kumiti Opati Betela o Marike, kua akamaata i teia tumu manako tei akatumuia ki runga ia Exodo 4:2. I teia irava, kua ui te Atua kia Mose: “Eaa tena i toou na rima?” Pau a Mose: “E rakau.” Kua akariro a Iehova i teia rakau ei akairo no te mana e te akauenga tana i oronga kia Mose. (Exodo 4:5) Kua puapingaia a Mose i te taangaanga i tona mana kia akakaka i te Atua, inara kua akamareka kore aia i te Atua i te taangaanga i te reira ei akakaka iaia uaorai e te akaapa i tona au taeake, mei tana i rave i “Meriba.”Numero 20:9-13.

Kua akaaite te Taeake Griffin i te rakau a Mose ki te terenianga tei orongaia ki te aronga apii o Gileada, e kua raurau ia ratou auraka kia taangaanga i te reira kia na rungao i tetai ke. Mari ra, kua ako aia ia ratou: “E taangaanga i taau i rauka mai kia akapaapaa e kia akangateitei ia Iehova, e ka riro ua rai koe ei akameitakianga ki te aronga taau e tavini ra.”

“E Akamaara i te Māna.” Akakite mai a Stephen Lett e mema no te Pupu Akaaere e a apiianga ta tatou ka mou mai mei te māna ta te Atua i oronga ki te ngati Iseraela i te metepara.

  • E angaanga pakari. (Numero 11:8) E puapinga ai mei te māna, ka anoanoia te ngati Iseraela kia akaputu viviki i te reira e oti kia akapapa i te reira i mua ake ka kai ei.Exodo 16:21.

  • Auraka e koumuumu i ta Iehova i oronga mai. (Numero 11:5, 6) Kua koumuumu te ngati Iseraela no te māna, inara te urutoe ra ratou i te Atua. Mei te māna rai, kare te kai vaerua tei orongaia kia tatou i te mea oraora i te au taime ravarai, inara ka puapingaia rai tatou mei te reira. Kia āriki rekareka tatou i te au mea ravarai ta Iehova i oronga mai.

  • Irinaki pu tikai e ka akono a Iehova ia koe. Kua oronga ua rai te Atua i te māna i te au rā tataki tai, kapiti mai e rua taime te maata i te rā i mua ake i te Sabati. (Exodo 16:22-26) Pera katoa, kia irinaki tatou ki te Atua kia oronga mai i ta tatou e anoano ra.Mataio 6:11.

  • Kare rava te tu akarongo kore e taki atu ki te akameitakianga. (Exodo 16:19, 20, 25-28) Te au Iseraela tei koi i te māna i te Sabati kare e apinga mari ra kua mareka kore a Iehova, e te aronga i akaputu i te māna i te rima rā o te epetoma e kua akono no tera atu rā, kua ki i te iro e kua aunga kino.

I reira kua akamaroiroi te Taeake Lett i te aronga apii kia akamaara i te au apiianga i mou mai mei te māna, ei reira a Iehova “te kiriti anga i te au māramārama o te rangi ra, ka riringi atu ei i te apinga maata ua atu, kare e ngai e o ei, ei meitaki no kotou.”Malaki 3:10.

“Kia Papa no te Oraanga i Roto i te Ao Ou.” Ko William Samuelson, tei akaaere i te Tipatimani Apii Tereni Orometua a Iehova, kua akamārama e noatu te papa nei tatou e te inangaro nei i te oraanga i roto i te ao ou, e puapinga atu no tatou kia akapapa no te reira. Te umuumuia ra tatou “e akono meitaki kotou.”1 Petero 4:7.

Ka akaari tatou i te tu akono meitaki me akakoromaki i to tatou uaorai tu apa. Auraka tatou e akaapa ia Satani me kore teianei ao tei akaaereia e ïa no to tatou au tu apa ua, penei te manako e ka akatikatika tatou i teia au tu tarevake i roto i te ao ou me takore te Atua i te au akakeuanga kino. I teia taime tikai, kia tamaki tatou i te au tu tarevake, mei te tu noinoi, na te tauta anga “kia akatangata ou oki.”Ephesia 4:24.

“E Tuku i Taau Peni ki Raro.” Ko Mark Noumair, e puapii Gileada, kua taangaanga i te akatutuanga o te peni ei akatutu i “te anoano no te tata i te tua o toou uaorai oraanga.” Ka ‘tuku tatou i ta tatou peni ki raro’ na te akatikaanga ia Iehova kia tata i te tua.

Ka riro te akaraanga o te Ariki ko Saula ei akamatakite ia tatou. Akamata aia i tona taoonga ariki ma te tu maru, te akaaka, e te tau ua. (1 Samuela 10:22, 27; 11:13) Kare i roa i muri mai, kua “tata aia i tona uaorai tua oraanga,” te raveanga i tana i manako ei tika ma te akakakā iaia uaorai. Kua kopae te Atua iaia no tona akarongo kore.1 Samuela 14:24; 15:10, 11.

Noatu e kua vai tiratiratu te aronga apii e tae ua atu ki teianei, akamaara te Taeake Noumair ia ratou kia rave ua atu rai i te angaanga a te Atua na te mataara ta te Atua e inangaro ra. Kua ako aia i te aronga apii: “Kia matakite auraka e manako me taangaanga te Atua ia tatou tera te aiteanga te mareka ra aia ia tatou.” Ei akaraanga, kare a Mose i aru ana i te ikuikuanga a te Atua i te oronga anga i te vai mei roto i te mato. Kua rauka mai te vai, kare ra i rauka mai te akameitakianga a Iehova.Numero 20:7-12.

“Akatotoa Anga i te Reo Maata o te Angera e Rere ra na Rotopu i te Mareva Nei.” Ko Sam Roberson e puapii Gileada kua akatumu i tana tuatua ki runga ia Apokalupo 14:6, 7. I reira kua arataki aia i te aronga apii kia akatutu mai i ta ratou angaanga tutu aere o te Patireia. Tetai akatauanga, te rapakauia anga tetai tangata apii mei te vaʼi anga, kua tutu aia ki te neti i roto i te aremaki. No Peru mai te neti, no reira kua akamata aia i te pukapukaanga na te akaari anga i tetai tutu no te angaanga tutu aere i Chachapoyas, Peru, i runga i te jw.org Web site. Kua taki atu teia ki tetai apii Pipiria kiaia e tana tane.

“Kua Akanauru Mai Koe Iaku, . . . e Kua Vare Iora Au.” (Ieremia 20:7) Ko Allen Shuster e mema no te Kumiti Opati Betela o Marike, kua uiui atu aia e rua nga tokorua mei te apii. Kua manako te aronga apii e kua “akanauru” a Iehova ia ratou. Akapeea ra? I te akamataanga kua manako ratou e ka ngata roa te apii Gileada. Inara te akamataanga te apii, kua umere ratou i te tauturu tei orongaia mai, e kua puapingaia ratou. Akakite mai te Tuaine ko Marianne Aronsson i tona āriki rekareka no te tereni anga i Gileada i te na ko anga e: “Kare au e manamanata akaou eaa taku ka apii—kua kite mai au pouroa te au irava i roto i te Pipiria mei tetai apinga akaperepere rai.”

“Aru i to Ratou Akarongo.” Ko David Splane, e mema no te Pupu Akaaere, kua oronga i te ako maata o te porokaramu tei akatumuia ki runga ia Ebera 13:7, te tumu tuatua: “E akamanako i to kotou au arataki, ko tei tuatua mai kia kotou i te tuatua a te Atua: e aru atu i to ratou akarongo, ma te manako i te openga o ta ratou tuatua.” Akapeea te “au arataki” i roto i te angaanga a te Au Kite o Iehova e 70 mataiti i topa te akaari anga i te akarongo?

Ia Tepetema  24, 1942, kua rave a Nathan Knorr i tetai uipaanga ma te au arataki o tetai nga akatereanga tei taangaangaia e te Au Kite o Iehova e kua tukuia tetai apii ou—ko Gileada—ei tereni i te au mitinari kia rave maata i te angaanga tutu aere i te au ngai ou. Inara, kare te au turanga i tau ana no teia apii. Te raveia nei rai te Tamaki II o te ao, e ngata e kare e rauka i te tuku i te au mitinari ki te au enua ke. Pera katoa, kua pueu te akatereanga pae moni o teianei ao i te tuatau o te 1930, e kua rava ua te moni a te akaaerenga ei rave i te apii e rima mataiti. Noatu ra, kua akaari ratou i te akarongo na te āriki tataki tai anga i te patianga.

Kua akaari katoa te aronga apii mua o Gileada i te akarongo ka tau kia aruia. Kua akatupu ratou i te tu mareka ua e kua kopae i te anoano i te moni. (Ebera 13:5, 6) E manganui tei manako e kare ratou e kite akaou i to ratou ngutuare tangata no te mea kare e rava ana te moni i te tutaki i te patete o te au mitinari kia oki mai i te atoro i te ngutuare. Te tika, e maata te au mitinari tei kore i kite i to ratou ngutuare tangata no te 10 me kore e 15 mataiti i muri ake i te aere anga ki ta ratou tuanga angaanga. Inara kua papu ia ratou e ka akono ua rai a Iesu ia ratou e to ratou ngutuare tangata mei tana rai i rave i mua ana.Ebera 13:8.

Pupu Apii Mua o Gileada, 1943

Muri ake i te akakiteanga no runga i tetai pae tei ngata i te tavini i roto i te au enua ke i mua ake ka aere ei ki Gileada, akakite te Taeake Splane ki te aronga apii: “Te riro nei kotou te au mapu tane e te vaine ei tuanga no te tuatua enua puapinga e 70 mataiti no te au tane e te au vaine tei aere ki te Apii Gileada. . . . Kia mataora kotou i te tavini ia Iehova i tetai ua atu ngai.”

Kua taopenga te Taeake Splane i tana ako ma tetai vitio tei akaari i te tutu o te 77 aronga apii Gileada e tavini ra i teianei i ko i te opati Betela o te Au Kite o Iehova i Marike, kapiti mai e rua aronga apii tei aere ki te apii mua i te 1943. Kapiti mai ki te au tutu te au rekotianga imene tei taangaangaia e te Au Kite o Iehova no ta ratou akamorianga i te 70 mataiti i topa.

I muri ake i te orongaia anga ta ratou pepa apii, kua tatau tetai o te aronga apii i te reta akameitaki a te pupu apii. I reira kua taopenga te Taeake Sanderson i te porokaramu te karanga anga e noatu e 70 mataiti i topa, te tau nei rai te tuatua a te Taeake Knorr ki te pupu apii mua o Gileada: “Noatu te ngai ka tukuia kotou, e akamaara e . . . e karere koe no te Patireia; ko te akameitakianga maata roa ia tei orongaia ki tetai ua atu i te enua nei ei karere tei akapaapaa ma te imene i teianei, i mua ake ia Aramakito. . . . Mei tei ia koe te akameitakianga o te tutu aereanga, e tutu aere i reira.”