Neke ki te tumu manako rikiriki

Akaoti Anga i te Pupu 133 o te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada

Maanakai, Tepetema 8, 2012

Akaoti Anga i te Pupu 133 o te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada

I muri ake i te rima marama apii pakari, kua akaoti te 48 aronga apii i te Apii Pipiria Punanga Tiaki o Gileada i ko i te ngai apiipiianga o te Au Kite o Iehova i Patterson, New York. Kua rekaia te porokaramu e te 9,694 ngutuare tangata, taeake, e te aronga akamaroiroi i te pupu apii.

Mei te 1943 mai, e tere atu i te 8,000 au tavini tutu aere tei tereniia no te angaanga mitinari. Na te taangaanga anga i te Pipiria ei puka apii, kua riro te reira ei akaketaketa i te akarongo o te aronga apii e kia rauka te au tu pae vaerua tei anoanoia kia autu ei aronga mitinari.

“E Akamanako Meitaki i te au Mea Rekarekaia.” Anthony Morris, e mema o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova e te tiamana o te porokaramu, kua akatumu aia i tana au tuatua akamataanga ki runga ia Philipi 4:8: “Te au mea rekarekaia ra, ... e akamaara i taua au mea ra.”

Karanga te Taeake Morris e na te akara meitaki anga i te au mea rekarekaia ka tauturu ia tatou kia rauka te manako tau i roto i tetai ao kino. Karanga aia e, “E kimi i te au tu rekareka, e kia rekareka.”

Mei teia te tu, e akaraanga tau to tatou Metua i te rangi kare e akamou ana ki runga i to tatou au tarevake. (Salamo 130:3) “Auraka e akamou ki runga i te au tarevake o te au taeake e te au tuaine, e akamou ki runga i te au tu rekareka” i na te Taeake Morris ei.

“Kia Rauka te Kite—Auraka e Akapakari Maata Rava.” Harold Corkern, e mema no te Kumiti Betela Marike, no runga tana tumu tuatua ia Koheleta 7:16. Te inangaro ra te Atua ia tatou kia taangaanga meitaki i te kite pakari e auraka e tuku i te reira “ei akaparau anga na tatou.”

Karanga katoa te Taeake Corkern kia aroa ua i te oronga ako e te akatikatika anga. Auraka tatou e tapapa maata atu i ta te Atua i inangaro. “E taangaanga meitaki i toou tu pakari, te kite, e te mārama,” i tuatua ai te Taeake Corkern, “e ka reka toou au taeake i te piri vaitata kia koe.”

“Auraka e Akangaropoina i ta te Atua ra au Angaanga.” (Salamo 78:7) Akamata a Guy Pierce o te Pupu Akaaere i tana ako e noatu ta te tamaiti ka rave—me e meitaki me e kino—ka akaata tona tu i te nga metua. (Maseli 20:11) Ka akaata rai to tatou tu i to tatou Metua i te rangi. “Ko te mea teia e kiteaʼi te tamariki a te Atua, e te tamariki a te diabolo; ko tei kore e rave i te tuatua-tika ra, kare ïa i to te Atua.”—1 Ioane 3:10.

Karanga te Taeake Pierce e kua patiia te aronga apii ki te Apii Gileada no to ratou tu meitaki ei au Kerititiano, kapiti mai te tu akaaka. Akamaara aia ia ratou kia vai akaaka ua. Kare ta ratou apii i akateitei atu ia ratou ki rungao i tetai ke. Mari ra, ka rauka ia ratou i te turuturu meitaki i te tu taokotai o te au taeake takapini i teianei ao e kia akanoo i te akaraanga no te tu akaaka. (Salamo 133:1) “I teianei e papa meitaki to kotou no te apii,” i karanga ai te Taeake Pierce, “e te akamaata atu i to kotou kite e te mārama i te Atua ko Iehova.”

“Ko Tei Tau Tikai ia Matou ra, ko ta Matou ïa i Rave.” William Samuelson, te akaaere o te Tipatimani Apii Tereni Orometua a Iehova, kua ui aia e: “Akapeea me ariu atu me kare toou inangaro, te anoano, e te manako ngakau e au ana ki te tuanga angaanga tei orongaia kia koe? E apii mei te tuatua i roto ia Luka 17:7-10: “Kia raveia e kotou te au mea katoa i akaueia atu, e na ko atu kotou, E au tavini puapinga kore matou nei: ko tei tau tikai ia matou ra, ko ta matou ïa i rave io nei.” Me akaaiteia ki to tatou Pu, ko Iehova, e “puapinga kore” tatou.

Kua akapou te aronga apii i te au epetoma i roto i te are apii. Penei kua riro ei akaaoanga no tetai pae. “Inara, kua rave koe i tei tau tikai kia rave,” i karanga ai te Taeake Samuelson, “e i teianei kua kite mai koe i te puapinga tei rauka mai, te akamaata atu anga i toou akarongo.” Kua taopenga te Taeake Samuelson: “E au akaaere tavini irinakiia, e akaperepere ua rai i toou tika anga kia tavini i te Pu o te ao katoa e pini ua ake.”

“E Akamaara i ta Iehova Akamaroiroi Anga me Aro Atu i te au Akaaoanga.” Sam Roberson, te akaaere tauturu o te Tipatimani Apii Tereni Orometua a Iehova, kua akamatakite i te aronga apii e i tetai taime ka taitaia ratou. No reira, kua akakite aia ki te aronga apii kia akamaara i te au akaraanga Pipiria e manganui i to te Atua akamaroiroi anga. Ei akaraanga, kua akamaroiroi a Mose ia Iosua: “Kare [a Iehova] e akaruke ia koe, e kare e taka ke ia koe.” (Deuteronomi 31:8) I te openga o tona oraanga, kua karanga a Iosua: “Kare rava tetai o te au mea meitaki ta to kotou Atua ta Iehova i tuatua mai ia kotou i poka.”—Iosua 23:14.

Te taputou maira te Atua ko Iehova ki tona au tavini: “Kare rava au e akaruke atu ia koe, kare oki au e taka ke ia koe, kare, kare rava atu.” (Ebera 13:5) Te akapapu maira aia kia tatou e ka akatupu aia i te aiteanga o tona uaorai ingoa ko Iehova, (“Taku i Akakoro, Taku Rai ia ka Akatupu”), e ka akariro iaia uaorai ei akono i tona au tavini. “Auraka rava e tuku i te au,” i raurau ei te Taeake Roberson. “Auraka e akaroi. Auraka e tuku ua. E akamaara, kare rava aia e akaruke ia koe.”

“Kua Tae ra to Ratou Reo ki te pa Enua Katoa.” (Roma 10:18) Ma te tauturu a te puapii Gileada ko Mark Noumair, kua akakite e kua akatutu te aronga apii no te enua ke mai i ta ratou au tupuanga tei rekareka i roto i te angaanga tutu aere i Patterson. Ei akaraanga, kua rekareka tetai nga tokorua no Aperika Apatonga i te aravei e toru vaine mei to raua enua anau e kua tuatua kia ratou i te reo Zulu e te Xhosa. Tetai nga tokorua no Sri Lanka kua aravei raua i tetai tangata Initia e noo ana tana vaine e te tamaine i Sri Lanka. Kare teia tangata i kite ana i tetai Pipiria no reira kua oronga mataora ua te nga tokorua i ta raua.

“Ma te Tau Tikai i te au Angaanga Memeitaki Katoa.” Gene Smalley, e tauturu i te Kumiti Tataanga, kua uiui atu ki tetai o te nga tokorua apii e rua. Akakite te nga tokorua no Sierra Leone e ka apai ua rai raua i te vai ki to raua kainga i te au rā ravarai. Inara kare teia au akaaoanga e akaaiteia ki te mataora no te raveanga e 50 apii Pipiria ki te aronga tei inangaro. Kua akakite teia tokoa aronga apii i to ratou āriki rekareka no te apii tei tauturu ia ratou kia tau tikai no te au angaanga memeitaki i ta ratou i rave.—2 Timoteo 3:16, 17.

“Akakoromaki ki te Openga—E i Muri Ake.” Gerrit Lösch, e mema no te Pupu Akaaere, kua akamata i te akoanga maata, te akamāramaanga akapeea te aronga oro i roto i te oroanga mamao ka anoanoia kia oro marie ei akapapu e ka tae ratou ki te openga. Kareka te oroanga taemoemo, okotai ka re, i roto i te oroanga Kerititiano, ka re te katoatoa tei akakoromaki e tae ua atu ki te openga.

Te aiteanga o te akakoromaki koia te tavini ua atu i te Atua, kia kore te manakonakoanga e ngaro noatu te au manamanata, takinokino anga, timataanga, e te taitaia. Karanga a Iesu: “Kareka te tāpu tikai e tae ua atu ki te openga ra, ka ora ïa.” (Mataio 24:13) E akamaroiroianga tikai i te kite e te akara maira a Iehova raua ko Iesu i to tatou akakoromaki! E oti kua oronga mai te Taeake Lösch i te au manako te ka tauturu ia tatou kia akakoromaki noatu te au turanga ngata. Kapiti mai ki teia te:

  • Pure ki te Atua. “Nona te akakoromaki” e “ko tei akateiaa ia [tatou] i te meitaki” i tera rā i tera rā.—Roma 15:5; Salamo 68:19.

  • E tauta auraka kia tuku i te au, ma te irinaki papu e “e tuatua-mou ra ta te Atua, e kare aia e vaoo ia kotou kia timataia, mari ra ko te tika ia kotou kia akakoromaki ra; e akatupu katoa aia i te akapuanga i taua timataanga ra, kia tika ia kotou kia akakoromaki.”—1 Korinetia 10:13.

  • Auraka e akangaropoina i toou manakonakoanga Kerititiano. “Ko [Iesu] tei akakoromaki i te satauro, kare i akono i te akama, i te meitaki i tukuia mai ki mua i tona aroaro.”—Ebera 12:2.

Kua akamārama te Taeake Lösch e e puapinga tikai i teianei, ia tatou e vaitata ra ki te openga, auraka e tuku i te au. “E oro tamou marie ei i teianei oroanga i tukuia mai ki mua ia tatou nei.”—Ebera 12:1.

Na tetai o te aronga apii i akaoti i teia porokaramu mataora na te tatauanga i ta ratou reta tei akaari i to ratou ariki rekareka no te terenianga meitaki ta ratou i rauka. Akakite te reta e kua riro ta ratou apii oonu no runga i te papaanga o te Pipiria ei akaoonu atu i to ratou māramaanga i te akakoro anga o te Atua e kua akaketaketa tikai i to ratou akarongo. Karanga te reta, “ka tauta tikai matou i te taangaanga i te au mea meitaki ta matou i apii mai.”