E 50 mataiti i topa akenei, e 583 Au Kite o Iehova tei aere no tetai tere e tai ngauru epetoma te roa takapini i teianei ao. Inara kare ratou i te aronga turoto. To ratou akakoroanga maata kia rauka te akamaroiroianga pirianga Kerititiano i ko i te au Akaputuputuanga “Tuatua Meitaki Mutu Kore.” No tei teretere te au taeake no te aravei i te Au Kite i roto i te 20 enua, no reira teia au uruoaanga i kapikiia ai ko te Akaputuputuanga “Takapini i Teianei Ao.”

Te tuatua maata o te akaputuputuanga takitai ko te ako “Me Riro ko te Atua te Ariki o te Enua Katoa.” Kua oronga a Nathan Knorr, no ko mai i te opati maata o te Au Kite o Iehova i teianei ao, i teia ako i ko i te maata anga o te au akaputuputuanga. Kua akatutu aia i te au turanga kino o teianei ao e kua akaaite i te tuke ki te taputou maata a te Pipiria no te akaoki akaou mai i te Parataito i te enua nei. Te katoa anga o te aronga tei tae i teianei ao no teia ako, e 580,509.

E Tai Ngauru Epetoma “Takapini i Teianei Ao”

Akamata te au akaputuputuanga i Milwaukee, Wisconsin, Marike. Mei reira, teretere atu te au taeake ki te tua itinga. I muri ake i te akaputuputuanga i New York, tāpū ratou ki Peritane, Sweden, Tiamani, e Itaria. I te ngai okotai, kua rauka ia ratou te tutu aere i te nuti meitaki o te Pipiria.

E maata te tangata o te reira ngai tei āriki i te Au Kite no tei atoro mai ia ratou. Karanga tetai vaine mapu i Stockholm, Sweden e: “Ka riro ta kotou atoroanga mai iaku ei akamaaraanga tikai i toku oraanga. . . . Kua aere mai ainei kotou i teia mamao no te tuatua mai kiaku no runga i to kotou akarongo i te Atua? E au tangata meitaki tikai kotou.”

Kua manga maromaroa rai te au taeake te tae anga ratou ki Athens, Greece. No te tamanamanata a te au arataki akonoanga o reira, kua arai te kavamani i te patianga kia raveia te akaputuputuanga i ko i te Panathinaikos Stadium. Inara kare te Au Kite maroiroi i tuku ana i te au. I te openga o Aukute, vaitata i te 10,000 tei tae ki te porokaramu, tei orongaia i roto i te au kainga e te au putuputuanga o te reira ngai.

I muri ake ia Athens, kua aere te au taeake ki Lebanon, Jordan, Israel, e Cyprus. Kua āriki rekareka mai te au taeake o reira ia ratou, tetai taime ma te au tupuanga katakata. I Nicosia, Cyprus, kua akakite tetai taeake i te mea umere no runga i tona tamaka: “Me oki ua rai au ki te kainga e ka kiriti i toku tamaka . . . , ka ngaro te reira . . . , e oti ka oki mai i roto i te rima miniti, kua tāmāia e te kanapanapa!”

Te tuanga openga o te tere kua aere te au taeake na Asia e te Patipika. Ki Initia, Burma (teianei ko Myanmar), Thailand, Hong Kong, Singapore, te Philippines, Indonesia, Autireria, Taiwan, Tiapani, Nu Tireni, Viti, e Korea, kua akono pouroa ratou i te au taeake teretere e te tauatini ua atu Au Kite o te reira au ngai. Kua papa ua te manganui o te tangata i te akapapa ia ratou no te aere ki te akaputuputuanga, inara e ākā inangaro to tetai nga tokorua tapaoia no Yokosuka, Tiapani i te aere. Te pati anga te mapu tane ki tona pu no tetai tuatau kia aere ki te akaputuputuanga i Kyoto, kua akakiteia kiaia ka oronga uaia te reira no te aere ki te mate e te akaipoipo. I te mea kua parani takere raua i te akaipoipo, kua akanoo te nga tokorua kia akaipoipo vave raua. No reira kua akapou raua i to raua tuatau akaipoipo ou ki ko i te akaputuputuanga!

I te akamata anga o Tepetema, kua akamutu te tere i Vaii e California, Marike. I Pasadena, California, te ngai openga, e maata atu te aronga tei tae mai i tei tamanakoia. Tei tupu, kua putunga ua te au apinga akaoro i muri ake i te akamutuanga. Noatu rai, kua taiku tetai nutipepa i te akava nui te kapikianga i te reira e ko “te uruoaanga mako e te maata roa atu taku i kite ana.”

Tupuanga Meitaki

Te vai nei rai te au puapinga tei kiteaia mei taua au akaputuputuanga ra. Kua orongaia te tataanga Pipiria “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial” i te reira akaputuputuanga, e te taangaangaia nei rai teia puka i te au uipaanga a te Au Kite o Iehova.

Ko Harold King i muri ua ake i tona tukuia anga mei te areauri i Tinito

Kua orongaia tetai imene ou i ko i te akaputuputuanga i New York. Na Harold King i tata, e Kite tei tukuia no roto mai i te areauri i Tinito i te 1963. Te ingoa o te imene “Mei Tera Ngutupa ki Tera Ngutupa.” Kua atu a Harold King i teia imene iaia i roto i te areauri, e te imene nei rai te Au Kite o Iehova i tetai tuanga o teia imene, tei kiteaia i teianei “Mei Tera Are ki Tera Are.”

I teia tuatau, e tuke te au uruoaanga a te Au Kite o Iehova. E meangiti te ngai e raveia ana te reira e meangiti katoa te aronga e tae mai ana. Ko te maata atu o te ngai ka raveia e iti katoa te taime ka pou kia tae atu. Me māmā mai te au angaanga ko te maata atu o te tangata ka akarongo i te porokaramu. E tere atu i te itu mirioni Au Kite o Iehova e ta ratou manuiri e aere ana ki ta matou uruoaanga i te au mataiti ravarai. Ka piri mai ainei koe kia matou a teia openga mataiti? E kimi i te uruoaanga vaitata kia koe.