Neke ki te tumu manako rikiriki

I te Tuatau Akangaroi, Akaora te Tangata Tamate ai i te au Tangata

I te Tuatau Akangaroi, Akaora te Tangata Tamate ai i te au Tangata

I te Tapati, Tianuare 5, 2014, te aere ra a Serge Gerardin na runga i te bus ki tetai akaputuputuanga a te Au Kite o Iehova i te pae ia Paris, Varani, te kite anga aia i tetai tumatetenga kino. “Kua u tetai motoka ki runga i te arai timeni paruruanga e kua pana ki roto i te mareva,” i maara ai aia. “E oti u te motoka ki runga i te ana, e kua aruru ma te ka, te topa anga ki runga i tona are.”

E tangata tamate ai a Serge no te 40 tuma mataiti. Ei rangatira no te ngai tamate ai, kua viviki aia i te tauturu. Maara iaia: Noatu e te aere ra matou na runga i tetai tua o te mataara maata, pati au i te tangata akaoro kia tāpu, e kua oro au i te tauturu.” Rongo a Serge i te ava anga “Teia au! Teia au!” Karanga aia: “E kakau suit e te neketai toku e aao ra, e kare oku kakau paruru. No taua ava ra i manako ei au te akaora ia ratou!”

Takapinianga i te motoka, kite a Serge i tetai e ori aere ua ra e kua arataki atu iaia. “Akakite mai aia e rua tei roto i te motoka,” i na Serge ei. “I teia taime, tāpu mai tetai au motoka. No te vera kino o te ai, kare e rauka i te tangata i te tapiri atu ki te pae.”

Maata te aronga akaoro toroka tei tae mai ma ta ratou apinga tamate ai. Karanga atu a Serge kia akapou ratou i ta ratou apinga tamate ai ki runga i te motoka. Te akaraanga kua piritia te tangata akaoro ki raro i te motoka. No reira kua taaki a Serge e te aronga tauturu i te motoka ki runga e kua uuti mai i te tangata akaoro ki vao.

“I te reira taime,” i na Serge ei, “mura akaou te ai!” Inara te vaira rai tetai tangata e tautau ua ra mei tona kiri motoka. Tae akaou mai tetai tangata tamate ai, i roto i tona kakau kiri manu. “Akamārama atu au e ka aruru te motoka,” i na Serge ei, “no reira kua kika mai maua i te reira tangata.” I muri ua ake, kua aruru te motoka.

Tae anga mai te aronga tamate ai e te aronga tauturu, kua akono ratou i te aronga tei kinokino e kua tamate i te ai. Kua akonoia to Serge motumotu e tona nga rima tei pakapaka. Iaia e piki ra ki runga i te bus no te akaputuputuanga, e aka te tangata tei oro i te akameitaki ia Serge.

Rekareka a Serge no tei rauka iaia te tauturu. “Kua kite au i taku apainga i mua i to tatou Atua ko Iehova te akaora ia ratou. Taku ngai i mareka tikai no tei rauka iaku te akaora i taua aronga.”