Neke ki te tumu manako rikiriki

Tetai Akapumaana Anga no te Tour de France

Tetai Akapumaana Anga no te Tour de France

Kua raveia te 103 taemoemo anga patikara takatakai rongonui Tour de France, mei ia Tiurai 2 ki te 24, 2016 na roto i tetai tu apiapi. I te mataiti i mua ake, e maata te au tumatetenga tei tupu i Varani, e tere atu i te 100 tangata tei matemate. I te tuatau orote o te enua ia Tiurai 14, 2016, kua akaoro tetai tangata rave kino i tetai toroka ki roto i tetai urupu tangata e akarakara ra i te akaariari anga fireworks i roto i te oire o Nice. E 86 tangata tei mate e e maata katoa tei kinokino.

I roto i teia turanga taitaia e te mataku, kua inangaro tikai te Au Kite o Iehova i te oronga i tetai manakonakoanga e te pumaana ki te iti tangata o Varani. No reira, kua akanoo te Au Kite i tetai au pereoo puka i te reira au ngai o te Tour de France. Tere atu i te 1,400 Au Kite tei tauturu i teia angaanga, e kua oronga e tere atu i te 2,000 au puka Pipiria ki te au tangata e kimi ra i te au pauanga ki te au uianga puapinga rava atu o te oraanga.

‘Tei te au Ngai Katoatoa Kotou!’

Kua poitirere te au tangata e aru nei i teia taemoemo anga mei tera oire ki tera oire i te kite i te Au Kite o Iehova i te au ngai katoatoa. Maata te taime, kua akameitaki te aronga akaaere o te Tour de France i te Au Kite no te mako i ta ratou akanoonoo anga, te tuatua anga: “Tei te au ngai katoatoa kotou, i te au tuanga ravarai o te taemoemo anga!” Karanga te maata anga: “Tei konei katoa te Au Kite o Iehova!” Tetai nga rā i roto i te taemoemo anga, kua patoi maru atu te tangata akaoro i te aenga pepa tei orongaia kiaia, ma te akamārama atu e kua rauka takere tana aenga pepa e ā!

No tei mataora i te kite putuputu i te Au Kite, kua apai tetai pae i te au puka mei te au pereoo no te taime mua. Ko te reira tei tupu ki tetai tangata angaanga no te tarekareka tipoti i runga i te tivi tei maara iaia i te Au Kite i te Tour de France i te mataiti i topa ake nei. I teia mataiti kua manako aia i te aere ki tetai pereoo puka, e kua apai i te puka The Secret of Family Happiness no te mea te uriuri ra te reira i tetai manako tei puapinga kiaia. I muri ake i te tatau anga i tetai tuanga o te puka, kua akakite aia ki tona au oa no runga i te au pereoo puka, e kua tiki katoa ratou i tetai au puka tukeke te manako na ratou.

E Akamaroiroianga Tikai e te Papu

E maata te aronga turoto tei kimi i te Au Kite o Iehova e kua tuatua atu kia ratou. Karanga tetai vaine mapu e e puapinga kore tona oraanga e te manako ra aia i te tamate iaia uaorai i taua rā ra na te rereanga ki mua i tetai rerue. Inara i muri ake te akarongo anga i te au karere papu a te Pipiria no tetai tuatau ‘au ki mua i raro ake i te Patireia o te Atua, kua pumaana aia e kare aia i inangaro kia mate. Akakite katoa tetai vaine ki te Au Kite: “E rave ua atu i ta kotou angaanga meitaki!”

Tetai tangata e tokotoko tona, tei karanga e tarotokaka ana aia i te aronga ke, kua āriki aia i te tauturu mei tetai vaine tau ua tona akamanea i muri ake i tona kite anga e Kite aia no Iehova. Karanga aia: “Meitaki maata no toou mata katakata e toou tu akamanea tau. Akamaroiroi tikai koe iaku.”