Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Me Tupu te Tumatetenga, Akakeu te Aroa ia Matou Kia Tauturu

Me Tupu te Tumatetenga, Akakeu te Aroa ia Matou Kia Tauturu

I te tuatau tumatetenga, ka oronga te Au Kite o Iehova i te tauturu ki te au taeake e tetai ke. Te akaari ra teia i to ratou aroa, e akairo tei akataka i te au Kerititiano mou.Ioane 13:35.

Tei raro ake tetai akapapaanga poto ua no te tauturu tei orongaia no tetai 12 marama e tae ua atu ki rotopu i te mataiti 2012. Kare te akapapaanga e kapiti mai i te akono anga i te pae vaerua e te manako ngakau mei tei matauia. Na te Kumiti Tauturu Tumatetenga tei akanooia e te au opati Betela i akaaere i te maata anga o te tauturu tei anoanoia. Pera katoa, kua tauturu rai te au putuputuanga o te reira ngai.

Tiapani

Tiapani: Ia Mati 11, 2011, kua tupu tetai ngaruerue enua e te tai akaki i te tua tonga o Tiapani, tei takino e anere ua atu tauatini tangata. Kua akaputu mai te Au Kite o Iehova i teianei ao i te moni, te au tu karape, e te au apinga ei tauturu atu. E akara i ta matou vitio tei akaari i te tauturu tei orongaia no te ngaruerue enua i Tiapani.

Brazil: E anere ua atu tangata tei matemate i roto i te Vaipuke, te one e te vari pururu. Kua ariu atu te Au Kite o Iehova i te tauturu ma te oronga e 42 tane kai, e 20,000 moina vai, e 10 tane kakau, e 5 tane apinga tamā, pera katoa te vairakau e te au mea ke.

Congo (Brazzaville): Te aruru anga te ngai titiri anga apinga tamaki, e 4 kainga o te Au Kite o Iehova tei takoreia, e 28 kainga ke o te Au Kite tei takinoia. Kua orongaia te kai e te kakau, e kua apai te Au Kite o Iehova o te reira ngai i te au ngutuare tangata tei takinoia e te tumatetenga.

Congo (Kinshasa): Kua orongaia te vairakau no te aronga tei tuia e te maki cholera. Kua orongaia te kakau ki te aronga tei takinoia i roto i te vaipuke tei akatupuia e tetai ua maata. Kua orongaia te tauturu i te pae o te vairakau, te ua tanutanu, e te tane kakau ei tauturu i te aronga kimi ora.

Venezuela: Kua riro te ua maata ei akatupu i te vaipuke e te vari pururu. Kua tauturu te au Kumiti Tauturu Tumatetenga e 288 Au Kite tei takinoia. E tere atu i te 50 are ou tei akatuia. Pera katoa, te tauturu ra te au kumiti tauturu i te aronga te takinoia ra to ratou kainga e te vai akaki o te Roto Valencia.

Philippines

Philippines: Na te au uriia i apai mai i te vaipuke ki tetai tuanga o te enua. Kua tuku te Betela i te kai e te kakau ki te aronga tei takinoia, e kua tauturu te Au Kite o te reira ngai i te tāmā i te marō anga te vai.

Kanata: I muri ake i tetai vaorakau kā i Alberta, kua tae te tauturu maata ki te putuputuanga Slave Lake mei te Au Kite o te reira ngai ei tauturu i te tāmā anga. No te mea kare te katoa anga o te moni i anoanoia, kua oronga te putuputuanga e tere atu i te apa o te moni ei tauturu i te aronga tumatetenga i tetai ngai ke o teianei ao.

Côte d’Ivoire: Te tupu anga tetai tamaki, kua orongaia te kai, te ngai nooanga e te vairakau ki te aronga tei anoano i mua ake, e i te tuatau e tupu ra te tamaki.

Viti: No te vaipuke pakari tei akatupuia e te ua maata, te maata anga o te 192 ngutuare Au Kite tei takinoia, kua ngere i ta ratou au ngai tanutanu anga kai e te puapinga. Kua orongaia te au kai ei tauturu ia ratou.

Ghana: Kua orongaia te kai, te ua tanutanu, te au are ki te aronga tei takinoia e te Vaipuke i te tua itinga o te enua.

Marike: E 66 kainga o te Au Kite tei takinoia e te au puaioio i roto i te toru tuanga ngai e kua takore e 12 kainga o te Au Kite. Noatu e insurance are te maata anga ia ratou, kua orongaia rai te moni ei tauturu.

Argentina: Kua tauturu te au putuputuanga o te Au Kite o Iehova i te aronga i te tua tonga o te enua tei takinoia to ratou kainga e te reu o te maunga kā.

Mozambique: Kua orongaia te kai ki te 1,000 tuma tangata tei takinoia i te tuatau marō.

Nigeria: E rua tatini Au Kite tei kino i roto i tetai tumatetenga i runga i te bus e kua orongaia te moni tauturu. Kua oronga katoaia te tauturu ki te manganui kare o ratou kainga tei rokoia e te tamaki akonoanga i te tua tonga o te enua.

Benin: Kua orongaia te vairakau, te kakau, te au tainamu, te vai, e te au ngai nooanga no te aronga tei takinoia e te vaipuke maata.

Dominican Republic

Dominican Republic: I muri ake i te Uriia Irene, kua tauturu te au putuputuanga o te reira ngai i te ripea i te au are.

Etiopia: E rua ngai marō e tetai ngai vaipuke, kua orongaia te moni tauturu ei akono i te aronga tei takinoia.

Kenya: Kua orongaia te moni tauturu ei akono i te aronga tei rokoia i te tuatau marō.

Malawi: Kua orongaia te tauturu ki te aronga e noo ra i roto i te puakapa kimi ora o Dzaleka.

Nepal: Kua takino maataia te are o tetai Kite e te one pururu. Kua orongaia tetai kainga nona, e te tauturu a te putuputuanga o te reira ngai.

Papua New Guinea: Kua tutungi te aronga tutungi aʼi e varu are o te Au Kite. Kua patu akaouia te reira.

Romania: No tei tupu te vaipuke, kua ngere te Au Kite i to ratou are. Kua patu akaouia te reira.

Mali: Mei ia Senegal i te pae mai, kua orongaia te moni tauturu ki te aronga tei ngere i te kai i te tuatau kokoti anga kino tei tupu i te tuatau marō.

Sierra Leone: Kua oronga te au taote Au Kite no Varani mai i te tauturu no te rapakau i te Au Kite o Iehova e noo ra i te au ngai i tupu ana te tamaki i mua atu.

Thailand: E maata te kino tei tupu mei te au vaipuke i tetai tunga ngai maata. Kua ripea e te tāmā te au pupu tauturu e 100 are e e 6 Are Uipaanga Patireia.

Czech Republic: Te takino anga te au vaipuke i te au kainga i Czech Republic, kua riro te Au Kite i te pae ia Slovakia ei tauturu atu.

Sri Lanka: Kua akaotiia te maata anga o te angaanga tauturu no te tai akaki tei tupu.

Sudan: Kua tukuia te kai, te kakau, te tamaka, e te au tapoki plastic ki te Au Kite o Iehova tei akatakakeia i te tuatau tamaki o te reira enua.

Tanzania: I te tuatau vaipuke maata, e 14 ngutuare tangata tei ngere ta ratou apinga. Kua oronga te au putuputuanga o te reira ngai i te kakau, e te au apinga ngutuare. Okotai are i patu akaouia.

Zimbabwe: Tupu te tuatau marō e te onge i tetai ngai o te enua. Kua orongaia te kai e te moni ei tauturu ia ratou.

Burundi: Kua orongaia te tauturu, mei te vairakau ei akono i te aronga kimi ora.