Neke ki te tumu manako rikiriki

Paruruia Tetai Mate i Runga i te Sky Tower

Paruruia Tetai Mate i Runga i te Sky Tower

Ko Graham Browne tetai o te Au Kite o Iehova e 80 ona mataiti, kua tauturu i tetai tangata maki manako auraka kia rere mei runga mai i te Sky Tower e 328 mita te teitei i Akarana, Nu Tireni. Karanga a Graham, “Te patianga teia tangata ki te au akava e ka inangaro aia te tuatua ki te Au Kite o Iehova, kua ringi mai ratou iaku i te pati tauturu.

“Kua tamou te aronga angaanga o te Sky Tower i te kiri paruru ki runga iaku e kua tapeka i taku Pipiria ki te taura. I reira kua arataki te au akava iaku ki vao ake i te ngai akaraanga, e 192 mita te teitei. Kua angi te matangi anuanu ki runga i te Sky Tower. Te tangata tei karanga e ka rere aia, kare i mamao mai mei iaku i runga i te ngai e aaere ana te tangata, te akatautau ua ra tona nga vaevae i te ope.

“Kapiki atu au e ko au tetai o te Au Kite o Iehova e ka inangaro i te tauturu. E oti, kua pure muteki ua au e kua eeu i taku Pipiria e kua akamata i te tuatua.

“Kua tuatua au no runga i te tu tapu o te oraanga, te tumu manako o te ako taku i oronga ua akenei i ko i to matou Are Uipaanga Patireia.

“ ‘Te akaperepere ra te Atua ia koe,’ i karanga ai au, ‘e kua oronga aia i tetai apinga akaperepere kia koe—te ora. Eaa ka kore ei e akaari i toou āriki rekareka no teia apinga aroa? E oki mai ki roto i te aua paruru ine.’

“Kua tatau katoa au i te au irava i roto i te Pipiria, kapiti mai ia Ioane 3:16, te na ko ra: ‘I aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore.’

“ ‘No reira te aroa maira te Atua ia koe e ka inangaro kia ora koe,’ i karanga ai au kiaia.

“I te akamata anga, te akaraanga kare teia tangata e akarongo mai. No reira kua pure muteki au kia Iehova no te tauturu kia akakeu iaia auraka kia rere. I te openga, kua tu aia ki runga e kua neke marie mai kiaku. Kua taitaia tikai aia.

“ ‘Aere mai te Au Kite o Iehova ki toku kainga inara kua tuaru au ia ratou,’ i nana ei. ‘Tataraara tikai au no tei rave i te reira. Akakore mai koe i taku i rave ine?’

Akapapu atu au kiaia, “ ‘Kare e manamanata, i rave ana rai tetai pae ia matou i tera i mua ake ka riro mai ei Au Kite. Papu iaku e ka akakore a Iehova i taau i rave.’

“ ‘Meitaki,’ i nana ei, ‘angari mai taku apainga i teia taime.’

“ ‘Kite koe, te mataku nei au noou,’ i naku ei. ‘Te aao nei au i te taura paruru, inara me patere koe, ka ngere koe i toou oraanga akaperepere. Ka maromaroa tikai a Iehova. No reira e aere mai ki roto i te aua paruru.’

“Kua taui mai tona tu ma te rangi marie. ‘OK ra,’ i nana ei. ‘Ka aere atu au ki roto.’

“Kua takaʼi aia ki roto i te ngai akaraanga, e kua arataki viviki te au akava iaia ki roto. No te tuatua maua e tai ora.”

E aroa tikai to te Au Kite o Iehova i te tangata, i te aronga tikai tei taitaia. Takapini i teianei ao e taangaanga ana ratou i te au Tuatua Tapu ei oronga i te manakonakoanga e te akapumaana, ma te akapapu ki te tangata e te aroa maira te Atua ia ratou.