Te ikuiku ra te Pipiria i te au metua kia inangaro, arataki, e te paruru i ta ratou tamariki ma te manako e e apinga aroa ratou no ko mai i te Atua. (Salamo 127:3; Maseli 1:8; Ephesia 6:1-4) Tetai kino ta te au metua ka anoanoia kia paruru i ta ratou tamariki, koia te ainga takinokino.

No tetai tuatau roa, kua nenei e kua tuʼa aere te Au Kite o Iehova i te au akakiteanga tei akamaroiroi i te pirianga meitaki i roto i te ngutuare. Kua nenei katoa ratou i te au akakiteanga ei tauturu i te au metua kia paruru i ta ratou tamariki mei te ainga takinokino e te apii ia ratou no runga i te aronga rave ainga tau kore. Te papaanga i raro mai, e au akakiteanga tei neneiia e te Au Kite o Iehova tei oronga i te aratakianga taka meitaki no teia manamanata. E akara ana i te numero tei neneiia e te au reo i uriia ai teia au atikara. *

 • Tumu Tuatua: Incest—The Hidden Crime

  • Puka: Awake! o Peperuare 8, 1981

  • Numero i neneiia: 7,800,000

  • Au reo i uriia: 34

 • Tumu Tuatua: Help for the Victims of Incest

  • Puka: The Watchtower o Okotopa 1, 1983

  • Numero i neneiia: 10,050,000

  • Au reo i uriia: 102

 • Tumu Tuatua: Child Molesting—Every Mother’s Nightmare; Child Molesting—‘Who Would Do a Thing Like That?’; Child Molesting—You Can Protect Your Child

  • Puka: Awake! o Tianuare 22, 1985,

  • Numero i neneiia: 9,800,000

  • Au reo i uriia: 54

 • Tumu Tuatua: The Innocent Victims of Child Abuse; The Secret Wounds of Child Abuse

  • Puka: Awake! o Okotopa 8, 1991

  • Numero i neneiia: 12,980,000

  • Au reo i uriia: 64

 • Tumu Tuatua: Your Child Is in Danger!; How Can We Protect Our Children?; Prevention in the Home

  • Puka: Awake! o Okotopa 8, 1993

  • Numero i neneiia: 13,240,000

  • Au reo i uriia: 67

 • Tumu Tuatua: Protect Your Children

  • Puka: Public Service Announcement Video Number 4, published in 2002

  • Au reo i uriia: 2

 • Tumu Tuatua: How Jesus Was Protected

  • Puka: Pene 32 o te puka Learn From the Great Teacher, neneiia i te mataiti 2003

  • Numero i neneiia: 39,746,022

  • Au reo i uriia: 141

 • Tumu Tuatua: A Danger That Concerns Every Parent; How to Protect Your Children; Make Your Family a Safe Haven

  • Puka: Awake! o Okotopa 2007

  • Numero i neneiia: 34,267,000

  • Au reo i uriia: 81

 • Tumu Tuatua: How Can I Protect Myself From Sexual Predators?; Questions Parents Ask: Should I Talk to My Child About Sex?

  • Puka: Pene 32 e te au manako ke o te puka Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1, neneiia i te mataiti 2011

  • Numero i neneiia: 18,381,635

  • Au reo i uriia: 65

 • Tumu Tuatua: How Can Parents Teach Their Children About Sex?

  • Puka: jw.org website; atikara tei neneiia ia Tepetema 5, 2013

  • Au reo i uriia: 64

Ka apii tamou ua rai te Au Kite o Iehova i te au metua e ta ratou tamariki kia paruru ia ratou mei te aronga rave ainga tau kore.

^ para. 3 No te au urianga Papaa te rā i neneiia ai teia au atikara.