Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Taui Anga i te Oraanga o te au Mouauri

Taui Anga i te Oraanga o te au Mouauri

I Paniora, e 68 areauri tei atoroia e te Au Kite o Iehova, e mei tetai 600 mouauri tei apii i te Pipiria.

Tetai o te Au Kite tei rave i teia au atoroanga ko Miguel, tei akapou e 12 mataiti i roto i te areauri i mua ake ka riro ei ei Au Kite. I teianei e oki ana aia ki te areauri i te au epetoma. Te tumu? Kia tauturu i tetai pae kia taui i to ratou oraanga mei iaia rai.

I te varu mataiti i topa, kua apii a Miguel i te Pipiria ki te au mouauri. “Rekareka au te tauturu i te au mouauri i toku areauri i mua ana,” i karanga ai aia. “Mataora tikai au me kite i to ratou inangaro kia akaruke takiri i te oraanga kino.”

I to Miguel ā mataiti, kua ū tona papa i tetai tangata kona kava e kua mate. Kua anoanoia i reira tona mama takaua kia angaanga roa ei akono i te ngutuare tangata.

Kua akamata a Miguel e tona tuakana i te akatau apii e te tomo are e te keia i te au motoka. Te tae anga ki te 12 mataiti, kua riro a Miguel ei tamaiti rave kino. I te 15 mataiti, e maata tana moni i rauka ei tangata okooko apinga akakona. Inara, no te ākā moni i pou i te kai apinga akakona mei te heroin e te cocaine, kua akakeuia aia kia keikeia maata. Mei te 16 mataiti, kua aere putuputu aia ki roto i te areauri, e kare i roa ana kua riro mai ei tangata kino. “Kua papu iaku e ka mate au i roto i te are auri me kore ka mate te kai maata i te apinga akakona,” i karanga ai a Miguel. “Kua aite au mei te rango rai tei piritia i roto i te pungaverevere.”

Inara i te 1994, kua pati te oa o Miguel kia tata tetai Kite i te reta kia Miguel, tei roto i te areauri i tera taime. I roto i te reta, kua apii a Miguel i to te Atua akakoroanga kia akaoki akaou i te Parataito i te enua nei. Kua akamaroiroi te tangata tata ia Miguel kia taui i tona oraanga e rauka ai ia Miguel i te rekareka i te tupuanga o teia taputou. “Kua pakia toku ngakau no tana tuatua,” i karanga ai a Miguel. “I te reira rā kua taui takiri toku oraanga, e kua iki au i te apii i te Pipiria, noatu e kua kite au kare i te mea māmā.”

Kua manako akapera a Miguel no te mea kua kai putuputu aia i te apinga akakona e te avaava. Ka rauka ua iaia teia nga apinga. Kua oronga tona oa mouauri i te apinga akakona i te au rā. Kua pure putuputu a Miguel no te maroiroi kia autu i teia peu, e i te openga kua puapingaia aia.

E toru marama i muri akera, kua akamata a Miguel i te akakite i tana au irinakianga ki te au mouauri. I tera atu mataiti, kua tukuia aia ki vao e kua papetitoia ei Kite no Iehova. Kua parani katoa aia kia akaipoipo, inara kua tupu tetai manamanata. E tai marama i mua ake i te akaipoipo, kua akautunga te akavaanga ia Miguel e tai ngauru akaou mataiti i roto i te areauri no tetai au akaapa anga ke mai. Noatu te reira, e toru e te āpa mataiti i muri mai, kua tukuia aia kia aere no tona tu meitaki. I te openga, kua raveia te akaipoipoanga. Kare rava a Miguel i oki ana ki tona oraanga kino.