KUA orongaia tetai papa akameitakianga ki te Au Kite o Iehova i Saponara, e oire i Sicily, no ta ratou angaanga tauturu i te aronga tei takinoia e te vaipuke.

Ia Noema 22, 2011, kua tupu tetai vaipuke maata i roto i tetai au ngai i Messina. Te reira aiai, e toru aronga tei matemate i Saponara i roto i tetai one pururu—e tamaiti e nga aronga mamaata.

I te au rā i muri mai, kua akaaere e kua akapapa te Au Kite o Iehova i te aronga tauturu kia akaatea i te vari e te tita mei te au ngai tei kinokino.

Kua angaanga kapiti te au pupu e te aronga kavamani e kua tauturu i te au ngai tei anoanoia. Kua angaanga ratou noatu i muri ake i te taime i anoanoia ai te tauturu. Mei te 50 ki te 80 Au Kite tei tauturu, pera katoa te aronga e mamao ta ratou ngai i aere mai mei te 97 kiromita te mamao.

E maata te au tangata tei akameitaki i te Au Kite no ta ratou tauturu. Kua rongo putuputuia te pu oire te karanga anga, “E akaraanga meitaki tikai kotou!

E rima marama i muri mai, na te tangata Konitara ko Fabio Vinci, i oronga i tetai papa akameitakianga ki te putuputuanga a te Au Kite o Iehova o te reira ngai.