Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te rua o te ngai ka akaari mai i te au puka

Au Kite o Iehova

Reo Rarotonga

Akaoraia Mei te Tamate ia Ratou Uaorai

Akaoraia Mei te Tamate ia Ratou Uaorai

I TE nga Kite o Iehova e tutu aere ra mei tera are ki tera are, kua topapa raua i te ngutupa o tetai are. Kua vaʼi mai te tangata i te ngutupa ma te taitaia; i muri ake iaia te tautau ua ra tetai taura mei te ngai teitei.

Te patianga te tangata i te Au Kite kia tomo mai, kua ui raua eaa i tautau ua ai te taura. Karanga te tangata e te vaitata ra aia i te tamate iaia uaorai, inara te tangi anga te oe ngutupa, kua manako aia i te vaʼi i te ngutupa no te taime openga. Kua uriuri maru te Au Kite ki te tangata e kua aru iaia ki te taote kia tauturu iaia.

Kua ira teia tua ki roto i te nutipepa Belgium. Inara, kare ko te taime mua teia i tauturu ei te Au Kite o Iehova i tetai tangata mei te tamate anga iaia uaorai. Akamanako ana i te au tua takapini i teianei ao.

Tata tetai vaine no Ereni mai: “Kua tamamaeia au e toku tokorua e kua tupu te maki taitaia maata kiaku. No toku mamae maata i inangaro ei au i te tamate iaku uaorai. Kua riro teia manako te tamate iaku uaorai ei tamaru iaku—inangaro au i te akamutu i te mamae.

Inara, kua kimi tauturu teia vaine ki te taote. I muri poto ake, kua aravei aia i te Au Kite, kua akamata te apii i te Pipiria, e kua aere ki te au uipaanga. “Kua rauka iaku te tu aroa ngakau tae mei te au taeake taku i kimi ana no tetai tuatau roa.” Tata aia: “E au oa piri tikai toku i teianei taku ka irinaki. E maru e te rekareka tikai toku, kare e manata atu i te tuatau ki mua.

Tata tetai Kite i Peritane e: “Kua ringi mai tetai oa iaku ma te taitaia tikai, te ripotianga e ka tamate aia iaia uaorai i te reira po. Kua taangaanga au i te au manako i roto i tetai atikara o te Awake! o Me 2008 tei akamaroiroi auraka e tamate ia tatou uaorai, kua akamārama au i te reira kiaia e kua oronga i te au irava akapumaana. I teianei kare aia e inangaro akaou i te tamate iaia uaorai noatu tona au manamanata.

I Ghana, kua akamata a Michael, tetai o te Au Kite o Iehova, i te pukapuka atu ki tetai vaine mapu tei okooko i ko i tana ngai angaanga. I tetai rā, kua kite atu a Michael te maromaroa tikai ra aia, e kua ui atu eaa te tumu.

Karanga aia e kua inangaro i te tamate iaia uaorai no te mea kua akaruke tana tane iaia e kua aru i tetai vaine ke. Kua akapumaana a Michael iaia e kua oronga i tetai nga puka tei akamārama i te au Tuatua Tapu. Kua riro te au akakiteanga tana i apii mai ei tāpū iaia kia kore e tamate iaia uaorai. Kua apii ua atu teia vaine i te Pipiria e kua riro mai ei Au Kite o Iehova i teianei.

Kua ripoti mai tetai nutipepa i Marike e ko tetai Kite mapu e rave ra i te tutu aere, kua kite i te motoka e pāka ua ra te taka ua ra te matini.

“Kua kite au i tetai paipa tei tamouia ki te ngai auai o te motoka,” i karangaʼi te mapu tane. “Kua tukuia tetai tua o te paipa ki roto i te maramarama e kua tapiriia ki te tēpe.

“Kua rapurapu atu au ki te motoka, e kua akara i roto i te maramarama e kua kite i tetai vaine e aue ra, tei tapokiia e te auai o te motoka. Kapiki atu au, ‘Eaa taau e rave ra?’

“Kua itae atu au i te vaʼi i te ngutupa, e kua kite au e toru tamariki e noo ra i muri. Kua vaʼi au i te ngutupa e kua karanga mai aia e: ‘Ka aere au! Ka aere au! Ka apai au i taku tamariki.’

“Karanga atu au, ‘Auraka e rave i teia, kare ko teia te pauanga!’

“Pau mai aia e: ‘Ka aere au ki te rangi. Ka apai au i taku tamariki.’

“Iaia e aue ra, kua tuturi au ki raro—e kua aue rai au. Karanga akaou au e, ‘Auraka e rave i teia ine.’ Kua itae atu au e kua tuku i toku rima takapini iaia, te uuti marie mai iaia ki vao i te motoka.

“I reira kua kapiki aia, ‘E akaora i taku tamariki!’

“Kua itae mai ratou i toku rima. E rua tamaine e ā e te rima mataiti e te tamaroa e rua mataiti. Te noo muteki ua ra ratou i muri i te motoka, ma te kore e kite kare e roa atu ana ka mate ratou.

“Kia pou ratou ki vao i te motoka, kua tamate au i te matini. I reira kua noonoo matou tokorima ki runga i te patu, e kua karanga au, ‘E tuatua mai kiaku.’”

E apinga akaperepere te oraanga ki te Au Kite o Iehova, e e apinga aroa no ko mai i Tei Anga ia tatou. Takapini i te enua nei te tauta ra ratou i te akapumaana i te aronga kua tamate ta ratou au akaperepere ia ratou uaorai, e ka tauturu i te aronga te tamata ra i te tamate ia ratou uaorai.