Neke ki te tumu manako rikiriki

Runanga Tutu no Warwick Tuanga 3 (Tianuare Kia Aperira 2015)

Runanga Tutu no Warwick Tuanga 3 (Tianuare Kia Aperira 2015)

I roto i te runanga tutu, akara i te angaanga e tupu ra i ko i te opati maata o te Au Kite o Iehova i rotopu ia Tianuare e tae atu kia Aperira 2015.

Tutu no te ngai Warwick tei akaotiia. Akamata mei runga ki te kaui:

  1. Ngai Maani Apinga Akaoro

  2. Ngai Paka Anga no te Manuiri

  3. Ngai Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

  4. Are E

  5. Are I

  6. Are NG

  7. Are A

  8. au Opati/Are Angaanga

Tianuare 2, 2015—Ngai Maani Apinga Akaoro

Ko Harold Corken, e tauturu no te Kumiti Nenei o te Pupu Akaaere, te oronga ra i te ako Pipiria te tumu tuatua “Living Up to Your Potential.” E atoro putuputu ana te au vaa tuatua ia Warwick i te akamaroiroi i te aronga angaanga.

Tianuare 14, 2015—au Opati/Are Angaanga

Paruru te tapoki teatea i te aronga angaanga e ka tauturu ia ratou kia akaoti i te angaanga i te tuatau anu. Teia tuanga o te are ko te ngai kaikai, te aremaki, te ngai tunu kai, e te ngai pua kakau.

Tianuare 16, 2015—Are I

Akapapa te aronga uira i te tamou i te uaea. Mei te 12,000 mita o te uaea tei tamouia ki roto i te au are. Akamata te angaanga tamoumou i te uaea i Warwick i muri ake te okoia anga te are e kua raveia kia oti te reira.

Tianuare 16, 2015—Are A

Tetai tangata angaanga e tapiripiri ra i te porotito ki te duct tape kia paruru i te vai. I konei, ka peniia te au porotito ki te polymethyl methacrylate (PMMA)—e tapou kare e mau ana te ka peniia ki runga.

Tianuare 23, 2015—Are A

Te tamou ra teia metua tane e tana tamaine angaanga uira i te au uaea te ka apai te uira ki te au are o te aronga e noo ra i reira.

Peperuare 6, 2015—Are Maani Apinga Akaoro

Kaikai te aronga angaanga matepongi i roto i te ngai kaikai no tetai tuatau poto. I te au rā, tere atu i te 2,000 manga tei akapapaia.

Peperuare 12, 2015—Are Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

Angaanga tapeka auri no te taua o te are angaanga.

Peperuare 12, 2015—Are NG

Reta na te tamariki ma te akameitaki i te aronga angaanga. Maata te aronga tauturu ka noo no tetai tuatau poto. Mei te 500 aronga angaanga ou tei tae mai i te au epetoma. Ia Peperuare, kua angaanga tetai 2,500 tangata i Warwick i te au rā.

Peperuare 24, 2015—te ngai i Warwick

Mei te 60 patene angaanga tei oti. Mei ia Tianuare kia Aperira 2015, kua oti te are teitei o te aronga angaanga e te auri no te au Opati/Are Angaanga. I tera tuatau, kua akamata te aronga i te akatu i te au patu o te Are Maani Apinga, te akatu i te ngai aaere te piri atura ki te are e noo ana te tangata, e te akaou i te ngai o te kauvai i Sterling Forest Lake (Blue Lake).

Peperuare 25, 2015—au Opati/Are Angaanga

Akara mei te ngai kake anga. Kua tutakiia te aronga angaanga ke ei akatu i te patu mei te rima taua na te Au Kite i akaki i te patu.

Peperuare 26, 2015—Are Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

I te rā anu tikai, tapeka te aronga angaanga i te auri no te taua mua. Kua topa te kiona mei te 127 centimeters i Warwick ia Tianuare kia Mati. Kua akaatea te aronga angaanga i te kiona kia atea te reira ngai, e kua tamaana tetai au ngai i te aronga angaanga.

Mati 12, 2015—Ngai Paka Anga no te au Manuiri

Tamouia te au vaanga punu ki runga i te au poupou auri tei akapapa takereia. I te openga o Aperira, te maata anga o te tauu o te are kua oti i te tamouia no te aronga e noo ra i reira. Ko te tauu openga ka tamouia ki runga i te Are E i roto ia Tiunu.

Mati 18, 2015—Are Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

Mei runga i te puruto tatāki apinga te akara ra ki te Ngai Nooanga E.

Mati 18, 2015—Are Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

Akara te aronga maani vai i te tutu toroia no te Ngai ka Paka te Aronga Angaanga i to ratou apinga akaoro. Mei te 3,400 tuma au tutu toroia tei akapapuia no tera angaanga.

Mati 23, 2015—au Opati/Are Angaanga

Mei runga i te matini tāki tangata, ka tamou te aronga angaanga i te tapoki teatea ei paruru i te are. Te au porokaramu tereni/paruru i te aronga angaanga kia taangaanga meitaki i te au apinga akatu are. Te titia paruru kapiti mai te matini taki tangata, te pakoti taki tangata, te tapeka ki te tauturu, te aratakianga matauia, te mea arai, e tetai akairo tumatetenga.

Mati 30, 2015—te ngai i Warwick

Akara ki te tua opunga ki te au are o te aronga e noo ana i reira. I te openga o Aperira, ka akatotoaia te angaanga no te uira e te akara akaou i tei raveia i te au Are A, E, e I, tei akaariia i roto i te au tutu. Ko te Are NG kare i kiteia mai, te patu pate, te taua piriki, e te akamata anga no te peni.

Aperira 15, 2015—Are E

E rua nga tangata angaanga tei peni i vao ake i te patu kia paruru. Tae rai e rua marama i te peni i te patu o teia nga are.

Aperira 27, 2015—au Opati/Are Angaanga

Akatu tetai aronga karape i tetai patu matutu. Ko teia tuanga are no te au apinga tukeke e turu i te angaanga.

Aperira 30, 2015—te ngai i Warwick

Kua tutakiia tetai tangata i Blue Lake ei mono i te au paipa takere ki te mea ou. Me taomi i te pitopito, ka topa te turanga o te kauvai ei tāpu i te vaipuke i te tuatau uriia.