Neke ki te tumu manako rikiriki

Runanga Tutu no Warwick 6 (Mati Kia Aukute 2016)

Runanga Tutu no Warwick 6 (Mati Kia Aukute 2016)

I roto i teia runanga tutu, akara i te angaanga e tupu ra i ko i te opati maata o te Au Kite o Iehova e akapeea te aronga tauturu te turu anga i te angaanga patu i rotopu ia Mati e tae ua atu kia Aukute 2016.

Tutu no te ngai Warwick tei akaotiia. Akamata mei runga ki te kaui:

  1. Ngai Maani Apinga Akaoro

  2. Ngai Paka Anga no te Manuiri

  3. Ngai Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

  4. Are E

  5. Are I

  6. Are NG

  7. Are A

  8. Au Opati/Are Angaanga

Mati 16, 2016​—Te ngai i Warwick

Tāki te aronga angaanga i te au tumu rakau oka e te pu ‘ano mei runga i te toroka kia tanumia i te ngai vao rakau. Tere atu i te 1,400 pu rakau ou tei tanumia i Warwick.

Mati 23, 2016​—Ngai Maani Apinga Akaoro

Akamaara te aronga angaanga i Warwick i te Kaikai Anga Aiai a te Atu. E 384 te katoatoa tei tae mai ki teia ngai no teia akamaaraanga, tei raveia i te au mataiti e te Au Kite o Iehova takapini i teianei ao.

Aperira 15, 2016​—Te ngai i Warwick

Tamoumou te au kamuta i te maramarama i te ngai tiaki ngutupa. Na te aronga tiaki e turou mai i te au manuiri, e paruru i te reira ngai, e te akatere i te au apinga akaoro te ka tomo mai e ka akaruke i teia ngai.

Aperira 19, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Tetai metua tane e tana tamaiti e tuku ra i te āriki taʼua ki raro i te ngai tomo anga e rua taʼua. Taangaanga putuputuia teia tu āriki taʼua i te au ngai ka aere te katoatoa no te mea e māmā ake te kiriti mai e te tamou i te mea ou me akaaiteia ki te moenga roroa.

Aperira 27, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Akatu te au kamuta i te au paruru no te au opati e māmā ua te kiriti e te akatu akaou. Te tumu, ka akatika teia i te au tipatimani i te akanoonoo akaou i to ratou opati me anoanoia.

Me 10, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Akateateamamao tetai tangata i te are meangiti no te au manuiri, i te pae mai te ngai tomo anga, no te tamou anga i te au toireti e te au paruru.

Me 26, 2016​—Te ngai i Warwick

Te tereniia ra te Pupu Tauturu Tumatetenga, ei teateamamao ia ratou i te tamate aʼi. Na te apiipii anga i te tamate viviki i te aʼi, ka viviki ua teia aronga i te paruru i te aronga angaanga e te au are i Warwick pera katoa ka akaiti i te angaanga a te aronga tauturu tumatetenga no te oire.

Me 30, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te tuati e arataki ra i te aronga angaanga ki to ratou nooanga i te ngai kaikai maata i mua ake ka akamata ai te porokaramu mua no te Akamorianga Popongi tei raveia i konei.

Me 31, 2016​—Ngai Maani Apinga/Ngai Paka Anga no te Aronga Angaanga

Na te taangaanga i te laser tikatika ua, ka tamou te kamuta i tetai o te 2,500 tuma akairo tei oronga mai te aratakianga no te aronga angaanga e te au manuiri.

Tiunu 1, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Taangaanga teia vaine i te aʼi vera tikai kia tamoumou te ngai mouranga no te kake anga, mei te tomo anga e taki ra ki te are uipaanga. Ko te tapoki i raro i te tutu, kare te reira e kā e ka paruru i te au apinga i te pae mai kia kore e kino.

Tiunu 9, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Teia tangata angaanga i roto i te Tipatimani Paruru/Tauu e akaoti ra i te parai i te paruru ki te pate no te tomo anga ki te “Akarongo ma te Angaanga,” tetai o te au turoto anga e toru no te au manuiri. Ko te parani no teia au ngai turoto anga kua akatumuia ki runga i te tumu tuatua maata o te akaariari anga.

Tiunu 16, 2016​—Ngai Maani Apinga Akaoro

Tamā te aronga angaanga i te taʼua timeni no te akaketaketa anga. Ko teia tu akaketaketa anga, ka tapoki i te patu timeni kia roa tona tuatau te vai anga, kare e repo e kare e toʼu e te auira motoka, e te māmā ua i te akono.

Tiunu 29, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Akatu te au kamuta i te tauu are te tamarumaru anga i te ngai tomo anga. Ko te au punu tei tamouia ei akatika i te mārama tau ua kia turama i te ngai tomo anga.

Tiunu 29, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Angaanga kapiti teia nga tokorua akaipoipo i te tuku i te taʼua piriki ki raro i ko i te tomo anga no te ngai turoto na te manuiri tei kapikiia “Te Pipiria e te Ingoa o te Atua.”

Tiurai 6, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Tamou teia kamuta i tetai o te 1,018 nooanga i roto i te are uipaanga maata. Ka raveia te Apii Punanga Tiaki a te aronga Betela e ta ratou au porokaramu pae vaerua ke i roto i teia are uipaanga.

Tiurai 9, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

I ko i te ngai tomo anga, te akatu nei te au kamuta, te aronga angaanga uira, e tetai atu i te akairo turamaia ei turou atu i te au manuiri.

Tiurai 13, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Apai teia nga vaine angaanga no te pupu Tauturu Angaanga Patu i te vai na te aronga angaanga i ko i te tomo anga. I te tuatau vera tikai, kua akamaroiroiia te au pupu aronga patu kia inu maata i te vai.

Tiurai 19, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te tamou ra teia kamuta i te pia akaariari no te au Pipiria takere e te puapinga no te turoto “Te Pipiria e te Ingoa o te Atua.” Kapiti mai ki teia turoto anga tetai runanga Pipiria e te apinga Pipiria te takapini aere ra.

Tiurai 22, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Roto i te ngai tomo anga, ma te tauturu o te parani tei turamaia ki runga i te paruru, tapiri te kamuta i te tutu no te enua o Autireria e te au airani i te tua Apatonga Itinga o Asia ki runga i te mapu. Tataia te ingoa Au Kite o Iehova i runga i te paruru i roto i tetai 700 reo.

Tiurai 23, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te au mema o te pamiri Betela e akarongorongo ra i tetai uipaanga. Te akakoroanga o teia uipaanga koia oki kia turou mai e te oronga i te aratakianga no te aronga Betela te ka angaanga i Warwick e te akamatakite ia ratou i te tua paruru no te au kino kia kopae i te ngai patuanga.

Aukute 17, 2016​—Ngai Nenei JW Broadcasting

Tāki te aronga angaanga i te ākā mori punupunu e tona au pou i runga i te kaingakai akakitekite no te JW Broadcasting. Te maataanga o te au apinga no teia ngai nenei, no ko mai i te ngai nenei mua i Brooklyn.

Aukute 24, 2016​—Te ngai i Warwick

Tamou te tangata angaanga uira i te akairo ou ma te maramarama LED i ko i te ngutupa tomo anga. Akamata ia Tepetema rā 1, ka angaanga te maataanga o te au tipatimani o te opati maata i Warwick.