Neke ki te tumu manako rikiriki

Runanga Tutu no Warwick 7 (Tepetema 2016 Kia Peperuare 2017)

Runanga Tutu no Warwick 7 (Tepetema 2016 Kia Peperuare 2017)

I roto i teia runanga tutu, akara akapeea te angaanga i ko i te opati maata ou o te Au Kite o Iehova te otianga i te akatu e akapeea te aronga tauturu te taangaanga anga i teia au ngai mei ia Tepetema 2016 kia Peperuare 2017.

Tutu no te ngai Warwick tei akaotiia. Akamata mei runga ki te kaui:

  1. Ngai Maani Apinga Akaoro

  2. Ngai Paka Anga no te Manuiri

  3. Ngai Maani Apinga/Paka Anga no te Aronga Angaanga

  4. Are E

  5. Are I

  6. Are NG

  7. Are A

  8. Au Opati/Are Angaanga

Tepetema 8, 2016​—Te ngai i Warwick

Te taangaangaia nei te au are i Warwick i teianei. I te akamata anga o Tepetema, mei tetai 500 tangata e noo ra i Warwick. Kapiti mai i roto i teia numero te aronga tauturu e te aronga angaanga tamou tei neke mai mei Brooklyn.

Tepetema 20, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te akara matatio ra te tangata angaanga i te kanapa o te taara io te ka taangaangaia i runga i te au paruru o te ngai tomo anga te ka akaari i te tuatua “A People for Jehovah’s Name.” Kua vairakauia teia au taara kia akara anga taito te reira, kia tau ki te akaariari anga akapapaanga taito.

Tepetema 28, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Ko Stephen Lett, e mema o te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova, koia te tiamana no te porokaramu o te Akamorianga Popongi mua tei neneiia i Warwick. I tera popongi kua tatau te Taeake Lett i tetai reta no te akameitaki i te 27,000 tuma aronga tauturu tei akatu i te au are ou, e te aronga tei turuturu i te angaanga na roto i te au ravenga tukeke.

Okotopa 3, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te akanoo ra tetai kamuta i te au reta ki runga i tetai o te papaanga akairo e toru no te arataki i te aronga turoto. Ko teia akaari anga, “A People for Jehovah’s Name,” ka akakite mai i te tuatua enua o te Au Kite o Iehova mei te mataiti 1870 ki teia tuatau.

Okotopa 5, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te uipa nei te Kumiti Tataanga ma to ratou tauturu e te au mema o te Tipatimani Tataanga. E au tivi mamaata te akaari ra i te au tutu tei tamanakoia no te au puka ou e ka rauka i te au tipatimani mei tetai au tuanga ke kia akakite ki te kumiti i te tuatau me raveia te au uipaanga. Te kaingakai tei orongaia i tetai au mataiti i topa, kua nekeia mei Brooklyn ki Warwick.

Okotopa 20, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

E tauturu ki te Kumiti Akaaere, e tetai au tangata e angaanga ra i raro i ta te reira arataki anga, te uriuri ra i te au ravenga no te tauturu i te aronga tei u i te Uriia Maata ko Haima (Lawin), tei tupu ki te Philippines e tai rā i mua ake. Kua tauturu te au apinga vitio uipa i te au tipatimani i ko i te au opati maata o teianei ao kia akara viviki i te au mea puapinga e kia akakite ki te au opati Betela takapini i te ao.

Okotopa 28, 2016​—Ngai Maani Apinga/Paka Anga no te Aronga Angaanga

E puna vai tei akatakake i te Ngai Maani Apinga mei te ngai tomo anga o te mataara maata. Teia puna vai e tetai pae i Warwick e taangaanga ana i te au ravenga no te tāpu e te arai i te au mea rikiriki e te au mea taero i roto i te vai ua, te akameangiti anga mai e 50 patene te moni ka pou no te tamou i te au ara paipa mamaata. Kapiti mai, te vai tei tamaia e tei araiia te ka tae a muri ake ki roto i te au ara vai o te reira ngai ka meitaki te reira no te au rakau e te au manu.

Noema 4, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te tari nei te au taeake i te au pia ki roto i te ngai vairanga. Mei tetai 80 aronga angaanga tei tauturu i te au tangata o te au opati maata kia neke mei Brooklyn ki to ratou kainga ou i Warwick.

Titema 14, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te porotaka ra te aronga tunu varaoa i te varaoa mata tei kāiroia mei roto i te pa kāiro anga ki runga i te paata. No te mea e tere atu i te 45 kiro te teiaa o te varaoa mata, ka taakiia teia pa ki runga kia māmā te reira e kia mako. E matini katoa tetai i roto i te ngai tunu anga varaoa o Warwick, te ka porokaramuia kia akaviviki me kore kia tamarie mai i te opue anga na te akatano anga i te vaito o te reva e te maana. Ka riro teia matini ei akaiti i te angaanga ka anoanoia no te tunu e anere ua atu varaoa i te au epetoma tataki tai.

Titema 14, 2016​—Ngai Maani Apinga/Paka Anga no te Aronga Angaanga

Te tari nei te aronga angaanga o te Ngai Akatuanga i te tita mei te Ngai Maani Apinga. Kare mei te au are rai i Brooklyn, te maata anga o te au are i Warwick kua akapiriia ki tetai e tetai, e meangiti ua te aronga angaanga e te au apinga akaoro no te tari i te tita e kia recycle i te reira.

Titema 14, 2016​—Au Opati/Are Angaanga

Te pipiia nei te pona o te vaine ki te vai kia akamaru i te ngai atiati e kia taomiia ki runga i tetai matini kia mako te kakau. Te maata anga o te taime, ka tama te Ngai Pua Kakau i Warwick e tere atu i te 5,000 kiro kakau e te āriki roi te au epetoma tataki tai. Kia kite e noai teia au kakau, kua tamou te aronga pua kakau i tetai au akairo ki runga i te reira. Ka akaraia teia au akairo i te au tuanga tukeke i roto i te ngai pua kakau no te akapapu e kua akono meitakiia te reira e kia apainaia ki te tipatimani me kore ki tona pia tau.

Titema 20, 2016​—Ngai Maani Apinga/Paka Anga no te Aronga Angaanga

Te akara e te maani nei te tangata maani apinga i tetai matini taaki apinga e taangaangaia ana i roto i te are uira. Ka akaroa teia angaanga i te oraanga o te matini e kia mako no te aronga te ka taangaanga i te reira.

Tianuare 10, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te akatano ra te technician i te porokaramu komupiuta no te akaari i te tumu manako “Faith in Action.”

Tianuare 11, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te akameitaki nei te au kamuta i tetai patikara takatakai, tei maaniia i te mataiti 1903, no te akaari i te tuanga “A People for Jehovah’s Name.” Teia patikara tei orongaia mai, kua maani akaouia e te aronga angaanga i Warwick, kia akaari i te maroiroi e te tu akaatinga o te Aronga Apii Pipiria (tei kapikiia i muri mai ko te Au Kite o Iehova) tei taangaanga i teia no te akatotoa i te karere Pipiria.

Tianuare 12, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te tamou nei te kamuta i te io te ka koropini i te au apinga te ka akaariia no runga i te “Photo-Drama of Creation,” e teata e te akaari anga tutu no runga i te Pipiria tei akaariia i te 1914 e kua akarakaraia e te iva mirioni tangata i tera mataiti.

Tianuare 12, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te akapapa ra te aronga akapapa e tetai graphic artist i te tataanga 1544 o te Pipiria reo Latin o Zurich no te akaari anga i te tuanga “The Bible and the Divine Name.” Ko te akairo muramura e kiteaia ra i runga i te Pipiria, te tou ra te reira ki te ingoa o te Atua, ko Iehova. Te matakite nei te aronga akapapa no te paruru i teia au Pipiria. Ei akaraanga, ka tamouia te au kapi ki te polyester film, e tau ua te vaito o te reva e te maana i tera ngai, e kua akatano meitakiia te mori fiber-optic o te au akaariari anga no te paruru i te au pepa paruparu.

Tianuare 16, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Akarakara te aronga turoto mei te are Warwick e 23 mita te teitei. Ia Aperira 3, 2017, kua akamata te au turoto tapaoia te ka arataki ia koe uaorai no te akara i teia au ngai e te au ngai o Warwick. Me ka inangaro tetai aronga i te turoto ka anoanoia kia tapao i te ora na te taangaanga anga i te online system mei ta tatou tuanga o te website NO RUNGA IA MATOU > AU OPATI E TE TUROTO.

Tianuare 19, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Tuku tetai tangata akapapa i te tata anga mua o te King James Version o te mataiti 1611 ki roto i tona ngai akaariari anga. Kua maaniia teia pia akaariari anga e te aronga angaanga i Warwick.

Tianuare 19, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Tuku te graphic artist i tetai pare ki roto i te ngai akaariari anga. No te taeake Joseph F. Rutherford teia pare, tei akamata i te arataki i te Au Kite o Iehova e anere mataiti i topa ake nei. Te akaari ra teia runanga, i tetai tuanga “A People for Jehovah’s Name,” i te tauta anga mua a te Au Kite no te tutu aere i te nuti meitaki o te Patireia.

Tianuare 20, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Ma te tauturu a te aronga rekoti anga, te tatau ra tetai tangata i te akaariari anga no te tuanga “The Bible and the Divine Name.” E okotai ua epetoma i muri ake i te tatara anga i te pia rekoti e tetai au matini ke i Brooklyn e kua akanekeia ki Warwick, kua akamata akaou te ngai rekoti anga. Kua taangaanga katoaia teia ngai rekoti anga (e satellite no te ngai rekoti anga maata i ko i te Watchtower Educational Center i Patterson) no te rekoti i te New World Translation, The Watchtower e te Awake!, te au atikara i runga i te jw.org, e tetai au tatau anga puka.

Tianuare 27, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te peni ra tetai tauturu kamuta i te au paepae o te au tutu akaariari three-dimensional. Te akaari nei teia tuanga “A People for Jehovah’s Name,” i te au tutu taito o te Aronga Apii Pipiria i te openga o te 19 anere mataiti.

Peperuare 15, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te peni nei tetai tangata toroa i te akatutu o Karepa, koia tetai i roto i te au vito Kia Riro ei oa no Iehova. Ka tukuia aia ki roto i tetai runanga te ka akaari mai i te au apinga angaanga e te au porokaramu ta te Au Kite o Iehova i maani na te au tamariki tikai.

Peperuare 15, 2017​—Au Opati/Are Angaanga

Te tipu nei tetai kamuta i te au tutu e te au akairo vinyl no te tuanga “A People for Jehovah’s Name.” Tere atu i te 250 tangata, kapiti mai te au kamuta, te aronga porokaramu komupiuta, te aronga parani, te aronga o te uira, te aronga tamou taara, te aronga maani vitio, e te aronga tata, tei rave i te angaanga ki runga e toru tuanga o te akaariari anga mei te akamata anga ki te openga.