Neke ki te tumu manako rikiriki

Runanga Tutu no Peritane 2 (Tepetema 2015 Kia Aukute 2016)

Runanga Tutu no Peritane 2 (Tepetema 2015 Kia Aukute 2016)

Ka neke te Au Kite o Iehova i Peritane i to ratou opati Betela mei Mill Hill, London, e 70 kiromita te mamao i te tua itinga, i te pae i te oire o Chelmsford, Essex. I roto i teia runanga tutu, akara i te angaanga e tupu ra i ko i te opati Betela ou i rotopu ia Tepetema 2015 e Aukute 2016.

Okotopa 29, 2015​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

Te riringi ra te aronga angaanga i te timeni no te are maani i te au apinga akaoro.

Titema 9, 2015​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

Te tamoumouia ra te punu o te are te ka riro ei opati e te are kaikai i te tuatau akatu are.

Tianuare 18, 2016​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

I ko i te ngai tomoanga, te taangaanga ra tetai tangata i te puruto tipu rakau no te akaatea i te au tumu rakau. Ka pakatiia te tumu rakau e ka tipuia, e oti ka apaiia atu ki te ngai ke. Ei tupau i teia au tumu rakau, ka tanu akaou te aronga tanutanu i te au tumu rakau ou i mua ake ka oti ei te angaanga.

Mati 31, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Iriiri te aronga angaanga i te au apinga i roto i te one a te tangata atu enua i mua atu ana. Ka tamaia te one e oti ka taangaanga akaouia.

Aperira 14, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Akapapa te aronga angaanga kia amo te puruto i te au ngai nooanga ki tona ngai. Ka taangaanga te aronga angaanga tamou e te aronga angaanga no vao mai i teia ngai ei au opati e te ngai turu i te angaanga.

Me 5, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Iriiri te aronga angaanga i te au apinga tei tau ki roto i te au vairanga recycling. Kua akanoo te Construction Project Committee i tetai akakoroanga kia apai e 95 patene apinga kare i taeroia mei teia ngai, inara e maata te vaira. Pera katoa, e 89 patene apinga​—mei te piriki, timeni, e te rakau​—kua taangaangaia i tetai au ngai ke.

Me 23, 2016​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

Te akaki ra tetai vaine o te pupu angaanga i te vaarua. Ka riro teia au vaarua puapinga ei turu i te au ngai nooanga no te aronga angaanga.

Me 26, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Te koi ra te tangata angaanga i te au one kia kimi me ka tau te reira no te au mataara takapini i teia ngai.

Me 31, 2016​—Akakiteanga no te opati Betela

Ia Me 31, 2016, kua akatikaia teia parani e te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova. Aru mai i teia akatikaanga, ko te au akatikaanga parani mua tei rauka mai mei te aronga mana, kua papa te angaanga akatuanga i te akamata.

Tiunu 16, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Akaatea te aronga angaanga i te au apinga tau kore mei roto i te one tei tariia mei teia ngai. Ka rauka i reira teia one i te taangaangaia i te ngai ke. Ka akameangiti mai teia angaanga i te moni ka pou no te akaatea i teia one e te oko akaou i te mea ou ei tupau i te reira.

Tiunu 20, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Akaatea te aronga angaanga i teia ngai kia rauka te mataara maata o te ngai tomoanga i te maaniia. Kua tupu ua atu te angaanga noatu te ua maata tei akavarivari i teia ngai.

Tiurai 18, 2016​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

Pipiia te au mataara ki te vai kia kore e kino roa te one pueu. Na te tama anga i teia ngai te aru ra te reira i te tuanga angaanga a te Considerate Constructors Scheme, e akaaereanga tei retitaia Construction Project Committee kia aru i te au akatereanga a te akaaereanga parani o te reira ngai. Te rotai ra te tuanga angaanga a te akaaereanga ki te au kaveinga Pipiria na te akangateitei anga i te au tangata e te aronga e noo ra i te pae mai.

Tiurai 18, 2016​—Te ngai turu i te angaanga akatuanga

Te tipu ra te vaine tipu auri i te au potopotonga auri te ka mou i te au vairanga no te au paipa apinga akaanuanu.

Tiurai 22, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Te akatakake ra te aronga angaanga e 20,000 cubic mita one e te kirikiri toka. I roto i teia tutu, te akaputuia ra te one ki roto i tona vairanga. Taangaangaia te au arai iriiri tukeke ei akatakake i te au apinga mamaata e te rikiriki, kia rauka te one ungaunga. Ka apai teia ara e toru i te au apinga tei akatakakeia ki roto i te au toroka titiri anga.

Tiurai 22, 2016​—Te ngai o te opati Betela

Akaatea te aronga angaanga no vao mai i te putunga one mamaata kia tau te au vaito ki te parani tei akakoroia no te au are.

Aukute 18, 2016​—Te ngai o te opati Betela

I te tua kaui o te tutu, te akaoti ra te aronga angaanga no vao mai i te akatikatika i te one kia rauka te au are nooanga o te aronga angaanga i te akamataia. I muri roa i te tua kaui kua oti te are nooanga, e 118 aronga angaanga ka noo ki reira.