Neke ki te tumu manako rikiriki

Pati Ratou no te Angaanga Kare ra no te Tutaki

Pati Ratou no te Angaanga Kare ra no te Tutaki

I te 28 mataiti i topa, tere atu i te 11,000 Au Kite o Iehova tei akaruke i to ratou kainga e to ratou enua anau kia akatu i te au are i te 120 enua. Mataora pouroa ratou i te oronga i to ratou tu karape e te maroiroi, ma te kore e tutaki.

Te maataanga ia ratou kua tutaki i to ratou uaorai patete kia tae ki te ngai pātu anga. Tetai pae kua taangaanga i to ratou tuatau orote kia angaanga. E tetai pae, kua pati i tetai tuatau no te akaruke i ta ratou ngai angaanga, noatu e kua ngere i te koʼi anga moni maata.

Kare ratou i mārōia kia rave i teia au akaatinga anga, inara kua oronga puareinga ratou ia ratou uaorai i te akamaata atu i te angaanga tutu aere i te nuti meitaki o te Patireia ki te ao katoa. (Mataio 24:14) Kua akatu ratou i te au opati, te ngai nooanga, e te au are no te neneianga Pipiria e te au puka Pipiria. Kua akatu katoa te Au Kite o Iehova i te au Are Akaputuputuanga kua taea te 10,000 nooanga e te au Are Uipaanga Patireia kua taea te 300 nooanga.

Te raveia nei rai teia angaanga. Me tae atu te aronga angaanga ki te ngai pātu anga, na te opati Betela o te reira enua e oronga i te ngai nooanga, te kai, te puʼa kakau, e te au mea tei anoanoia i te au rā. Mataora katoa te Au Kite o te reira ngai i te piri atu ki roto i te angaanga pātu.

Ei akaaere e te akanoo i teia ākā angaanga, kua akanooia tetai porokaramu pa enua i te 1985. Kia piri atu ki teia porokaramu, ka anoanoia te aronga ei Au Kite o Iehova mei te 19 ki te 55 mataiti e kia karape i te rave i tetai o te au angaanga no te pātu are. Maataanga te taime, ka raveia tetai tuanga angaanga mei te rua epetoma ki te toru marama, inara i tetai taime ka roa atu mei te okotai mataiti e maata atu.

Kua tereniia te au vaine a te aronga pātu are kia rave i te angaanga mei te tapeka auri ki te niuniu, te tuku i te pirīki taʼua, me kore te tāmā e te peni are. Tetai pae e tauturu ana i te akapapa i te manga na te aronga angaanga me kore e tāmā ana i to ratou ngai nooanga.

Me oki te aronga tauturu ki to ratou kainga, e tata ana tetai pae ei akaari i to ratou rekareka e kua patiia ratou kia rave i te angaanga. Kua tata tetai nga tokorua: “Ka inangaro maua i te akameitaki tikai ia kotou no te tikaanga ta maua i rauka kia angaanga i ko i te opati Betela i Budapest. Kua akaari te Au Kite i Hungary i te aroa maata e te tu āriki rekareka! E ngata tikai i te akaruke ia ratou i muri ake i te okotai marama i reira. Inara e pera ua ana rai, me kare ainei? Te inangaro nei maua i te oki akaou i te tuatau maana. I te au taime ravarai me rave maua i tetai tuanga angaanga, mei te mea rai ko te au marama meitaki roa atu te reira i roto i to maua oraanga.”