Neke ki te tumu manako rikiriki

Akonoia te au Manu i Chelmsford

Akonoia te au Manu i Chelmsford

Kua akamata te Au Kite o Iehova i Peritane i te akatu i to ratou opati Betela ou i te pae ia Chelmsford, te tuanga ngai o Essex. E kainga teia no te au tu manu tukeke tei paruruia e te United Kingdom e te Wildlife and Countryside Act 1981. Eaa ta te Au Kite o Iehova e rave ra no te aru i te Act e kia paruru i teia au manu?

Maaniia tetai ara ana no te au kioretoka

Na te taangaanga anga i te rakau tei toe mai, kua maani te Au Kite i te au pia koanga rikiriki no te taki mai i te au kioretoka hazel dormice mei te ngai akatuanga. Kua maani katoa ratou i tetai ara ana no te au kioretoka ki runga ake i te ngai tomo anga ou kia vaitata ua ratou ki to ratou tumu rakau noo anga e te au kapaie hedgerows. Pera katoa kua rave te Au Kite i tetai angaanga no te akono i te kapaie tei akonoia no te au kioretoka. I to ratou tuatau noonoo ua e te moe, ka tipuia tetai tuanga ngai o te kapaie. Na te rave anga i teia ka meangiti mai te tamanamanata anga i te au kioretoka, te paruruanga i to ratou ngai noo anga e te akapapuanga kia rava ta ratou kai.

Maaniia te au pia koanga no te au kioretoka

Te akono katoa ra te Au Kite i te au ovi matie, te au moko, e te au moko kare o ratou vaevae tei kapikiia ko te au toke matapo. Kua koi te aronga taporoporo i teia au manu mei raro ake i te au taara o te tauu are tei riro ei ngai akapuanga poto ua no ratou e kua akaneke i teia au mea ora ki tetai ngai tau tei mamao mei te ngai akatuanga. I teia ngai nooanga ou no teia au manu, ka kapiti mai te au ngai noonooanga e te moe e tetai aua ei akatakake ia ratou. Ka akara putuputu te Au Kite i teia aua kia kore teia au manu e tomo akaou ki roto i te ngai akatuanga, ko te matemate aea ratou.

Te kioretoka hazel dormouse

Kua tamouia te au mori LED kia popoiri te reira ngai kia kore e tamanamanata i te angaanga po a te au moakirikiri vespertilionid. Ka marama mai teia au mori me kitea te motoka e aere ra, kia vai poiri ua te reira ngai no te au moakirikiri. No te mea e kai putuputu ana te moakirikiri i te po ki runga i te au kapaie hedgerows o te reira ngai, ka akonoia te maata anga ia ratou e ka tanu akaouia tetai mei te rua e te apa kiromita te roa. No tei akaateaia tetai au tumu rakau, kua maani te aronga angaanga i te au pia moakirikiri ou ei ngai ataata anga no ratou.

Maaniia te au pia moakirikiri

Te akono ra te Au Kite i tetai au pu rakau puapinga—mei te veteran—na te akatakake anga i te au apinga akaoro mei to ratou au aka tupu aere. Kua riro te au pu rakau veteran ei ngai noo anga no te au manu mei te moakirikiri e te au manu rere. Na roto i teia au ravenga, te titau ra te Au Kite i te akono i te au manu o Chelmsford.