Angaanga Patu

ANGAANGA PATU

Runanga Tutu no Warwick 7 (Tepetema 2016 Kia Peperuare 2017)

Taangaangaia ra te au are i Warwick. I roto i te Au Opati/Are Angaanga, e 250 tuma tangata tei rave e toru ngai akaariari anga mei te akamata anga ki te openga.

ANGAANGA PATU

Runanga Tutu no Warwick 7 (Tepetema 2016 Kia Peperuare 2017)

Taangaangaia ra te au are i Warwick. I roto i te Au Opati/Are Angaanga, e 250 tuma tangata tei rave e toru ngai akaariari anga mei te akamata anga ki te openga.

Runanga Tutu no Peritane 2 (Tepetema 2015 Kia Aukute 2016)

Akamata te aronga tauturu o te Au Kite o Iehova e te aronga angaanga no vao mai i te akapapa i teia akatuanga maata o te ngai no te opati betela e te ngai no te turu i te angaanga akatuanga.

Akonoia te au Manu i Chelmsford

Akamata te Au Kite o Iehova i te akatu i tetai opati Betela ou i te pae ia Chelmsford. Eaa ta ratou e rave ra no te akono i te au manu?

Runanga Tutu no Warwick 6 (Mati Kia Aukute 2016)

Te au marama openga o te angaanga patu i te opati maata ou o te Au Kite o Iehova i Warwick, New York.

Pati Ratou no te Angaanga Kare ra no te Tutaki

I te 28 mataiti i topa, kua akatu te Au Kite o Iehova i te au are i roto i te 120 enua, te oronga i to ratou tu karape e te maroiroi, ma te kore e tutaki. Apii maata atu no runga i teia porokaramu no te angaanga patu.

Tere ki Mua te Angaanga Patu i Wallkill e Warwick

E rua angaanga patu puapinga a te Au Kite o Iehova i Marike e tere nei ki mua, akameitaki tikai i te aronga tei oronga ua ia ratou kia angaanga pakari mei tetai tua o te enua ki tetai.

Akameitakiia te Au Kite e te Opita Tutaka no te Tua Paruru

I Autireria, kua akameitakiia te Au Kite o Iehova no ta ratou au angaanga tua paruru mako tikai i te akatu are.

Runanga Tutu no Warwick Tuanga 3 (Tianuare Kia Aperira 2015)

Ko Peperuare mei te 2,500 aronga angaanga i te au rā, e te 500 aronga tauturu ou tei tae mai i te au epetoma. Akara eaa tei raveia.

Neke te Opati Maata o te Au Kite o Iehova

Muri ake i te noo anga i Brooklyn, New York, mei te 1909, no teaa ra matou i neke ei ki te tua tokerau i New York?

Vitio: Parani no te Ngai o te Opati Maata o te Au Kite o Iehova

Akara i te ngai i New York te parani nei matou i te neke i to matou opati maata.